Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

15 Δεκεμβρίου 2017

απορρίμματα

Τα απορρίμματα, τα σκουπίδια δηλαδή, είναι από τις λίγες λέξεις που έχουν δύο δι­πλά σύμ­φω­να, γι’ αυτό και είναι συνηθισμένο λάθος να... απορρίπτουμε κάποιο α­πό αυ­τά. Προ­σο­χή λοιπόν!


Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα απορρίπτω και συναντάται κατά κανόνα μό­νο στον πληθυντικό αριθμό.

Τα δύο ρ προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Σύμφωνα με έναν κανόνα τους, μια λέ­ξη που αρχίζει από ρ το διπλασιάζει όταν γίνεται δεύτερο συνθετικό:

από + ρίπτω = απορρίπτω, απέρριψα
διά + ρέω = διαρρέω, διαρροή

Τα δύο μ οφείλονται στον κανόνα της γλώσσας μας που λέει ότι τα ρήματα που τε­λει­ώ­­νουν σε -πτω* σχηματίζουν τα ουδέτερα σε -μα και τις μετοχές σε -μέ­νος με δύο μ. Με άλ­λα λόγια, το πτ μετατρέπεται για λόγους προφοράς σε μ:

απορρίπτω > απόρριμ-μα > απορρίμ-ματα
καλύπτω > κάλυμ-μα, καλυμ-μένος

*και σε -βω, -φω: ράβω (ράμμα, ραμμένος), γράφω (γράμμα, γραμμένος)

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: < απορρίπτω < από + ρίπτω (= ρίχνω)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ: ανακύκλωση απορριμμάτων, αποκομιδή απορριμμάτων, δι­α­χεί­ρι­ση α­πορ­ριμ­μά­­των, κάδος απορριμμάτων, σακούλες απορριμμάτων, σωρός α­πορ­ριμ­μά­των, Χώρος Υ­γει­ο­νο­­μι­κής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
ΣΥΝΘΕΣΗ: απορριμματοφόρο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ: podilato98.blogspot.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ορθογραφία, περιβάλλον


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.