Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

24 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΑναγέννησηΗ Αναγέννηση εμφανίζεται στην περιοχή της βόρειας Ιταλίας στο τέλος του Με­σαί­ω­να (1350). Την περίοδο αυτή οι άνθρωποι του πνεύματος αρχίζουν να με­λε­τούν τον ελ­λη­­νι­κό και τον ρωμαϊκό πολιτισμό. Μέσα σε δύο αιώνες διαδίδεται σε ολόκληρη την Ευ­ρώ­­πη. Σε αυ­τό βοηθούν σημαντικά και οι Έλληνες λόγιοι που κα­τα­φεύ­γουν στη Δύ­ση αμέ­σως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453).

Η Φλωρεντία της Ιταλίας υπήρξε η «πρωτεύουσα» της Αναγέννησης

Ένα κίνημα της Αναγέννησης που εμπνέεται από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα εί­ναι ο Ου­μα­νι­σμός ή Ανθρωπισμός (human στα αγγλικά σημαίνει «ανθρώπινος»). Οι ου­μα­νι­­στές πιστεύουν στην αξία της γνώσης και δίνουν έμφαση στον άν­θρω­πο και στις δυ­να­τό­­τη­τές του. Η διάδοση των ιδεών τους μάλιστα διευκολύνεται πο­λύ από την εφεύρεση της τυ­πο­γρα­φί­ας.

Η χρησιμοποίηση τυπογραφικών στοι­χείων έχει ξεκινήσει το 1041 στην Κίνα αλλά τελειοποιείται το 1450-1455 από τον Γερμανό Ιωάννη Γουτεμβέργιο.

Η έκδοση της Βίβλου με αυτήν τη νέα τεχνική είναι μια μεγάλη στιγμή στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία και δίνει ώθηση στη διάδοση του βιβλίου.
Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος

Τέχνες και επιστήμες

Την εποχή αυτή γνωρίζουν μεγάλη άνθιση τα γράμματα και τέχνες όπως η ζω­γρα­φι­κή, η γλυ­πτι­κή και η αρχιτεκτονική. Μεγάλες μορφές της Αναγέννησης εί­ναι οι ζω­γρά­φοι Σά­ντρο Μπο­τι­τσέ­λι, Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελος και Ρα­φα­ήλ, κα­θώς και ο αρ­χι­­τέ­κτο­νας Φίλιππος Μπρουνελέσκι.
● Στην Ισπανία διακρίνονται ο Μιχαήλ Θερβάντες με το μυθιστόρημα «Δον Κι­χώ­της» και ο ζω­γρά­φος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή Ελ Γκρέκο (= Ο Έλ­λη­νας).
● Στην Ολλανδία ο θεολόγος και φιλόλογος Έρασμος θεωρεί ως αρετές την κα­λο­σύ­νη και την ανοχή, ενώ στην Αγγλία ο θεατρικός συγγραφέας Ουίλιαμ Σαίξ­πηρ δι­α­δί­δει με τα έργα του την αγάπη για τα ανθρώπινα δημιουργήματα.

Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Παράλληλα, όπως συμβαίνει συνήθως, αναπτύσσονται και οι επιστήμες. Προ­ο­δεύ­ουν η α­να­το­μί­α και η ιατρική, ενώ διατυπώνονται οι αστρονομικές θεωρίες του Κο­πέρ­νι­κου και του Γαλιλαίου, οι οποίες περιγράφουν την κίνηση των πλα­νη­τών. Ι­δι­αί­τε­ρα γνωστή είναι η η­λι­ο­κε­ντρι­κή θεωρία του Κοπέρνικου που δη­μο­σι­εύ­ε­ται το 1543 και αναφέρει ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες κινούνται γύρω α­πό τον Ήλιο σε ο­μό­κε­ντρους κύκλους. Αυτό προκαλεί αί­σθη­ση, γιατί μέχρι τότε οι άνθρωποι πί­στευ­αν πως ο πλανήτης μας είναι ακί­νητος και α­πο­τε­λεί το κέ­ντρο του σύμπαντος!

Η διάσπαση της Καθολικής Εκκλησίας

Στις αρχές του 16ου αιώνα (1517) οι νέες ιδέες της Αναγέννησης αρχίζουν να ε­πη­ρε­ά­­ζουν και τη θρησκεία και εκδηλώνεται η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση.

Η πρώτη φάση της ονομάζεται Προτεσταντική Μεταρρύθμιση. Οι Προτεστάντες ή Δι­α­­μαρ­τυ­ρό­με­νοι (protest στα αγγλικά σημαίνει διαμαρτύρομαι), με ε­πι­κε­φα­λής τον Γερ­μα­­νό μο­να­χό Μαρτίνο Λούθηρο, εναντιώνονται στην εξουσία του Πά­πα και στις κα­τα­χρή­­σεις της και δημιουργούν ξεχωριστή γερμανική εκκλησία. Πα­ρό­μοι­ες είναι οι εξελίξεις στην Ελ­βε­τί­α, με πρωτεργάτη τον Ιωάννη Καλβίνο, αλ­λά και στην Αγ­γλί­α.


Χάρτης με τις θρησκείες της γης. Στη Δυτική Ευρώπη διακρίνονται οι Καθολικοί και οι
Προτεστάντες. Σε λίγο, με τις εξερευνήσεις και τον αποικισμό μεγάλων περιοχών του
πλανήτη, θα μεταφέρουν τη θρησκεία τους στην Αμερική και στην Ωκεανία.Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία απαντά με την Καθολική Μεταρρύθμιση και προ­σπα­θεί με μια σειρά από μέτρα (π.χ. την ίδρυση θρησκευτικών ταγμάτων) να φέ­ρει και πάλι τους Προ­τε­στά­ντες με το μέρος της.

Απολογισμός

Την περίοδο της Αναγέννησης οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες πολεμούν συχνά με­τα­ξύ τους. Ταυτόχρονα, όμως, ενισχύεται η πίστη στη λογική και στην αυ­το­νο­μί­α του ανθρώ­που και αναπτύσσεται, κυρίως στο αγγλικό πολιτικό σύ­στη­μα, η αρ­χή της α­ντι­προ­σω­πευ­­τι­κής εξουσίας, σύμφωνα με την οποία η ε­ξου­σί­α α­σκεί­ται μέ­σω των α­ντι­προ­σώ­πων που ε­κλέ­γει ο λαός.ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: stomikrocosmotistaxismas.blogspot.com
(1), Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2,6), biography4u.com (3), ethnos.gr (4), Γεωγραφία
ΣΤ΄ τάξης (5) | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 1 και 6: podilato98.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.