2 Απριλίου 2016

Αξονική συμμετρία

Πολλά σχήματα ή αντικείμενα, τόσο στη φύση όσο και στις ανθρώπινες κα­τα­σκευ­ές, α­­πο­τε­λού­νται από δύο όμοια κομμάτια. Στα Μαθηματικά λέμε πως ό­ταν έ­να σχήμα μπο­ρεί να χω­ρι­στεί με μια ευθεία γραμμή σε δύο τμήματα, ώστε το έ­να να είναι η α­ντα­νά­κλα­ση του άλ­λου, τότε το σχήμα αυτό είναι συμμετρικό.Η ευθεία που το χωρίζει στα δύο ονομάζεται άξονας συμμετρίας. Πατήστε στην ε­πό­με­­νη ει­κό­να για τρεις κατατοπιστικές εφαρμογές:


Συνήθως τα συμμετρικά σχήματα έχουν μόνο έναν ή δύο άξονες συμμετρίας. Κά­ποια έ­­χουν περισσότερους, ενώ στον κύκλο υπάρχουν άπειροι, εφόσον άξονας συμ­με­τρί­ας εί­ναι κά­θε διάμετρός του.

Πατήστε στην εικόνα και παίξτε με τη συμμετρία. Επιλέξτε τα τρία πρώτα ορ­θο­γώ­νι­α του Main Menu και συνεχίστε με τους αριθμούς που εμφανίζονται κά­τω α­πό το κου­μπί Tabs:


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΑ 1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: users.sch.gr/thafounar/, ngfl-cymru.org.uk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ