2 Απριλίου 2016

Αξονική συμμετρίαΠολλά σχήματα ή αντικείμενα, τόσο στη φύση όσο και στις ανθρώπινες κα­τα­σκευ­ές, α­­πο­τε­λού­νται από δύο όμοια κομμάτια. Στα Μαθηματικά λέμε πως ό­ταν έ­να σχήμα μπο­ρεί να χω­ρι­στεί με μια ευθεία γραμμή σε δύο τμήματα, ώστε το έ­να να είναι η α­ντα­νά­κλα­ση του άλ­λου, τότε το σχήμα αυτό είναι συμμετρικό.

Η ευθεία που το χωρίζει στα δύο ονομάζεται άξονας συμμετρίας. Πατήστε στην ε­πό­με­­νη ει­κό­να για τρεις κατατοπιστικές εφαρμογές:


Συνήθως τα συμμετρικά σχήματα έχουν μόνο έναν ή δύο άξονες συμμετρίας. Κά­ποια έ­­χουν περισσότερους, ενώ στον κύκλο υπάρχουν άπειροι, εφόσον άξονας συμ­με­τρί­ας εί­ναι κά­θε διάμετρός του.

Πατήστε στην εικόνα και παίξτε με τη συμμετρία. Επιλέξτε τα τρία πρώτα ορ­θο­γώ­νι­α του Main Menu και συνεχίστε με τους αριθμούς που εμφανίζονται κά­τω α­πό το κου­μπί Tabs:


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΑ 1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΕΣ: users.sch.gr/thafounar/, ngfl-cymru.org.uk


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ