Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

20 Απριλίου 2016

Οι Αλεξάνδρειες του Αλέξανδρου

Με το όνομα Αλεξάνδρεια συναντούμε στην αρχαιότητα πολλές πόλεις, τις ο­ποί­ες ί­δρυ­σε ο Μέγας Αλέξανδρος ή κάποιος από τους διαδόχους του.

Οι πληροφορίες της εποχής για αυτές τις πόλεις είναι πολύ φτωχές. Σύμφωνα πά­ντως με τον Έλληνα ιστορικό Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος ίδρυσε 70 Α­λε­ξάν­δρει­ες. Α­πό αυτές οι εν­νέ­α βρίσκονταν ανατολικά, στην αρχαία Βακτριανή (το ση­με­ρι­νό Αφ­γα­νι­στάν), ιδίως κο­ντά στα όρια της αυτοκρατορίας του με την τότε Ιν­δί­α (το ση­με­ρι­νό Πακιστάν).

Η σημαντικότερη Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε στην Αίγυπτο. Τα χρόνια που α­κο­λού­θη­σαν έ­γι­νε η πρωτεύουσα και το σπουδαιότερο λιμάνι της χώρας, αλλά και ένα ι­δι­αί­τε­ρα α­ξι­ό­λο­γο πο­λι­τι­σμι­κό κέντρο (η βιβλιοθήκη της υπήρξε διάσημη). Σή­με­ρα γνωρίζει με­γά­λη οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη και είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πό­λη της Αιγύπτου.

Δείτε στον χάρτη που ακολουθεί είκοσι δύο πόλεις που ίδρυσε ο Μέγας Α­λέ­ξαν­δρος:


ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΑΡΤΗ: podilato98.blogspot.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: αρχαία χρόνια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.