Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

26 Φεβρουαρίου 2016

Φτιάξτε το δικό σας αγγείο

Τα παλιά χρόνια οι Έλληνες κατασκεύαζαν πήλινα αγγεία, για να αποθηκεύουν δι­ά­φο­ρα πράγ­μα­τα που τους χρειάζονταν (νερό, λάδι, κρασί κ.ά.). Ανάλογα με τη χρη­σι­μό­τη­τά τους τα αγγεία είχαν διάφορες μορφές. Μερικά από τα πιο γνωστά εί­δη εί­ναι η υδρία, ο κρα­τή­ρας και ο αμφορέας:

 1  Υδρία. Οι αρχαίοι δεν είχαν βρύσες στα σπίτια τους και χρειάζονταν ειδικά δο­χεί­α για τη μεταφορά του νερού. Μιας και το νερό λεγόταν ύδωρ, τα δοχεία που το με­τέ­φε­ραν λέ­γο­νταν υδρίες και έμοιαζαν με στάμνες.


 2  Κρατήρας. Οι αρχαίοι συνήθιζαν να νερώνουν το κρασί πριν το πιουν. Για αυ­τή την ερ­γα­σί­α χρησιμοποιούσαν βαθιά δοχεία με πλατιά χείλη και κάθετες λα­βές, τους κρα­τή­ρες.


 3  Αμφορέας. Οι αμφορείς ήταν μεγάλα αγγεία με δύο λαβές. Χρησίμευαν στη με­τα­φο­ρά λα­διού, κρασιού, μικρών καρπών αλλά και νερού. Υπήρχαν πολλά είδη, με­ρι­κοί μά­λιστα εί­χαν μυτερό (οξύ) πυθμένα, για να στηρίζονται σε ξύλινη βάση κα­τά τη με­τα­φο­ρά τους με πλοί­α.


Για να ομορφύνουν τα αγγεία, οι αρχαίοι Έλληνες διακοσμούσαν την επιφάνειά τους με δι­ά­φο­ρα σχέδια, εικόνες και μοτίβα, δηλαδή με παραστάσεις. Με τη βοή­θει­α ε­νός μείγ­μα­τος νερού και πηλού σχεδίαζαν ανθρώπινες μορφές, άλογα ή δι­ά­φο­ρα μυ­θο­λο­γι­κά ό­ντα. Ε­πι­πλέ­ον, πρόσθεταν πολλές γραμμές και γε­ω­με­τρι­κά σχή­μα­τα.


Το ψήσιμο των αγγείων ήταν μια διαδικασία πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη. Άρ­χι­ζε νω­ρίς το πρωί, γιατί χρειάζονταν περίπου οκτώ ώρες για να φτάσει ο φούρ­νος στην κα­τάλ­λη­λη θερ­μο­κρα­σί­α. Τα ψημένα αγγεία ήταν έτοιμα την ε­πό­με­νη μέρα που ο φούρ­νος εί­χε κρυ­ώ­σει.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα και επιλέξτε το αγγείο που σας αρέσει. Σχε­δι­ά­στε την ε­πι­φά­νει­ά του με παραστάσεις, ψήστε το στον «φούρνο» και ε­κτυ­πώ­στε το!


ΠΗΓΗ: ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.