Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Φτιάξτε το δικό σας αγγείο

Τα παλιά χρόνια οι Έλληνες κατασκεύαζαν πήλινα αγγεία, για να αποθηκεύουν δι­ά­φο­ρα πράγ­μα­τα που τους χρειάζονταν (νερό, λάδι, κρασί κ.ά.). Ανάλογα με τη χρη­σι­μό­τη­τά τους τα αγγεία είχαν διάφορες μορφές. Μερικά από τα πιο γνωστά είδη εί­ναι η υδρία, ο κρα­τή­ρας και ο αμφορέας:

 1  Υδρία. Οι αρχαίοι δεν είχαν βρύσες στα σπίτια τους και χρειάζονταν ειδικά δο­χεί­α για τη μεταφορά του νερού. Μιας και το νερό λεγόταν ύδωρ, τα δοχεία που το με­τέ­φε­ραν λέ­γο­νταν υδρίες και έμοιαζαν με στάμνες.


 2  Κρατήρας. Οι αρχαίοι συνήθιζαν να νερώνουν το κρασί πριν το πιουν. Για αυτήν την ερ­γα­σί­α χρησιμοποιούσαν βαθιά δοχεία με πλατιά χείλη και κάθετες λαβές, τους κρα­τή­ρες.


 3  Αμφορέας. Οι αμφορείς ήταν μεγάλα αγγεία με δύο λαβές. Χρησίμευαν στη με­τα­φο­ρά λα­διού, κρασιού, μικρών καρπών αλλά και νερού. Υπήρχαν πολλά είδη, με­ρι­κοί μά­λιστα εί­χαν μυτερό (οξύ) πυθμένα, για να στηρίζονται σε ξύλινη βάση κατά τη με­τα­φο­ρά τους με πλοί­α.


Για να ομορφύνουν τα αγγεία, οι αρχαίοι Έλληνες διακοσμούσαν την επιφάνειά τους με δι­ά­φο­ρα σχέδια, εικόνες και μοτίβα, δηλαδή με παραστάσεις. Με τη βοήθεια ε­νός μείγ­μα­τος νερού και πηλού σχεδίαζαν ανθρώπινες μορφές, άλογα ή διάφορα μυ­θο­λο­γι­κά ό­ντα. Ε­πι­πλέ­ον, πρόσθεταν πολλές γραμμές και γεωμετρικά σχήματα.


Το ψήσιμο των αγγείων ήταν μια διαδικασία πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη. Άρχιζε νω­ρίς το πρωί, γιατί χρειάζονταν περίπου οκτώ ώρες για να φτάσει ο φούρνος στην κα­τάλ­λη­λη θερ­μο­κρα­σί­α. Τα ψημένα αγγεία ήταν έτοιμα την επόμενη μέρα που ο φούρ­νος εί­χε κρυ­ώ­σει.

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα και επιλέξτε το αγγείο που σας αρέσει. Σχεδιάστε την ε­πι­φά­νει­ά του με παραστάσεις, ψήστε το στον «φούρνο» και εκτυπώστε το!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.