19 Οκτωβρίου 2016

Η γεωγραφική διαίρεση της Ελλάδας

Στεριά, νησιά και... διαμερίσματα!

Η χώρα μας αποτελείται από ένα μεγάλο τμήμα στεριάς στο νότιο άκρο της Βαλ­κα­νι­κής Χερ­σο­νή­σου και πολυάριθμα νησιά. Το ηπειρωτικό τμήμα (το 80% της έ­κτα­σής της) ο­­νο­μά­ζε­ται ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τα νησιά (το υπόλοιπο 20%) εί­ναι η λε­γό­με­νη νη­σιω­­τι­κή Ελλάδα.


Η χώρα μας διακρίνεται και σε εννέα ιστορικές γεωγραφικές περιοχές που ο­νο­μά­ζο­νται γε­ω­γρα­φι­κά διαμερίσματα.
★ Τα έξι από αυτά συγκροτούν την ηπειρωτική Ελλάδα: Θράκη και Μακεδονία, Ή­πει­ρος και Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος. Στα ηπειρωτικά δι­α­με­ρί­σμα­τα πε­ρι­λαμ­­βά­νο­νται και μερικά νησιά που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη γει­το­νι­κή στε­ριά (π.χ. Σα­μο­θρά­κη και Θάσος, Σποράδες και Εύβοια, νησιά Αρ­γο­σα­ρω­νι­κού).
★ Τα υπόλοιπα τρία διαμερίσματα συγκροτούν τη νησιωτική Ελλάδα. Πρόκειται για τα Νη­σιά του Ιονίου Πελάγους, τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρή­τη.
ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (επεξεργασία από el.wikipedia.org)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ