25 Απριλίου 2018

Αν μιλούσαν τα κυκλαδικά ειδώλια

Αν ζωντάνευαν αυτά τα χαριτωμένα αγαλματάκια, πώς θα παρουσίαζαν τον εαυτό τους;

Η κομψή γυναίκα


Έχετε ξαναδεί πιο κομψό γυναικείο ει­δώ­λι­ο; Δε φαντάζομαι.

Ας αρχίσουμε από το κεφάλι μου. Ενώ εί­ναι τρι­γω­νι­κό, πάνω πάνω στο μέ­τω­πο κυρ­τώ­νει ε­λα­φρά. Η μύτη µου λε­πτή, μου δί­νει μια πα­ρά­ξε­νη σο­βα­ρό­τη­τα. Μυτερό εί­ναι το πιγούνι μου, μυ­τε­ροί και οι ώμοι µου.

Κι έπειτα από τις τόσες γωνίες έρ­χε­ται η α­ντί­θε­ση. Η παχουλή κοιλιά µου. Ναι, κα­λά το κα­τα­λά­βα­τε. Περιμένω μω­ρό. Α­κου­μπώ τα χέρια πά­νω της, σαν να θέλω να τα βάλω για προ­σκε­φά­λι του.

Νομίζω πως είμαι η πιο κομψή έγκυος γυ­ναί­κα που έχετε δει. Η μισή, α­πό τη μέ­ση και πάνω, εί­μαι σουβλερή και η άλ­λη μι­σή, από τη μέση και κά­τω, εί­μαι ό­λο α­πα­λές καμπύλες. Να το μυ­στι­κό του καλ­λι­τέ­χνη. Να για­τί είμαι πα­σί­γνω­στη σε ό­λο τον κόσμο.

Ο Γλεντζές


Στην υγειά σας,
στην κοιλιά σας!

Είμαι ο Γλεντζές.
Καθισμένος στο σκαμνάκι,
εζαλίστηκα λιγάκι.

Ειδώλιο πρωτοκυκλαδικό,
τρεις χιλιάδες χρόνια
πριν απ’ τον Χριστό.

Ο αρπιστής από την Κέρο


Είμαι από τους πρώτους μου­σι­κούς του ελληνικού κό­σμου. Εί­ναι σί­γου­ρο πως ο καλ­λι­τέ­χνης που με έ­φτια­ξε α­γα­πού­σε τη ζω­ή. Κά­θο­μαι α­να­παυ­τι­κά σε μια θαυ­μά­σι­α κα­ρέ­κλα που μοιά­ζει µε θρό­νο. Με το κε­φά­λι γερ­μέ­νο ε­λα­φρά πί­σω α­πο­πνέ­ω ζω­ντά­νια και κέφι.

Φα­ντά­ζε­στε πόση προ­σπά­θει­α θα χρειαζόταν από τον καλ­λι­τέ­χνη να φτιά­ξει ε­μέ­να, την τρι­γω­νι­κή άρπα µου και τον θρό­νο µου με τόση μα­στο­ριά και ευ­αι­σθη­σί­α! Σκε­φθεί­τε μό­νο τα ερ­γα­λεί­α της εποχής και θα κα­τα­λά­βε­τε.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (από το βιβλίο της Σοφίας Γιαλουράκη «Τα κυκλαδικά ειδώλια ζωντανεύουν», εκ­δό­σεις Ακρίτας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ