15 Απριλίου 2018

Από τι είναι φτιαγμένα;

Πρώτες ύλες από τις οποίες παράγο-
νται αντικείμενα καθημερινής χρήσης

Πολλά από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε είναι συνθετικά, δηλαδή έχουν φτια­χτεί α­πό πλαστικές πρώτες ύλες. Αρκετά όμως είναι φτιαγμένα από φυ­σι­κές πρώτες ύλες ό­πως το γυαλί, το ξύλο, τα μέταλλα, το λάστιχο, τα κεραμικά, το χαρτί κ.ά.
● Τα ρούχα μας φτιάχνονται από υλικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης (βαμβάκι, μαλ­λί, δέρ­μα κ.ά.). Τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούνται και συνθετικά υ­φά­σμα­τα (π.χ. από νάι­λον ή πο­λυ­ε­στέ­ρα).

Πριν δούμε μερικά από αυτά τα φυσικά υλικά, ας έχουμε κατά νου κάτι ση­μα­ντι­κό: Τα α­πο­θέ­μα­τα πρώτων υλών στη φύση δεν είναι ανεξάντλητα!

 1  Γυαλί

Το γυαλί είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Φτιάχνεται από άμμο, ασβέστη και καυ­στι­κή σό­δα, τα οποία θερμαίνονται σε υψηλή θερμοκρασία. Τα υλικά λιώνουν, α­να­μει­γνύ­ο­νται και γίνονται μια ενιαία ρευστή μάζα, το γυαλί. Στη συνέχεια, όσο εί­ναι ακόμη καυτό και εύ­πλα­στο, οι τεχνίτες τού δίνουν το σχήμα του.


Το γυαλί είναι διάφανο, μονωτικό και έχει διάρκεια ζωής χιλιάδες χρόνια.
● Είναι και εύθραυστο: Προσέξτε μην κοπείτε!

 2  Ξύλο

Το ξύλο προέρχεται από τα δέντρα. Από τα προϊστορικά χρόνια το χρη­σι­μο­ποι­ού­με ως καύ­σι­μο, αλλά και για να φτιάχνουμε εργαλεία, έπιπλα, σπίτια, πλωτά μέ­σα, άμαξες κ.ά.


Το ξύλο αποτελείται από ίνες. Είναι στερεό και σκληρό υλικό, ωστόσο μπορούμε να το κα­τερ­γα­στού­με εύκολα. Επίσης είναι ελαφρύ και επιπλέει.
● Εκτός από το συμπαγές ξύλο χρησιμοποιούμε ακόμη το κόντρα πλακέ, το νο­βο­πάν, τις μο­ρι­ο­σα­νί­δες (MDF) κ.ά.

 3  Μέταλλα

Μέταλλα είναι ο σίδηρος, ο χαλκός, το αλουμίνιο, ο τσίγκος, ο χρυσός, το ασήμι κ.ά. Προ­έρ­χο­νται από τα μεταλλεύματα, που βρίσκονται με τη μορφή ορυκτών μέ­σα στη γη.


Τα μείγματα των μετάλλων λέγονται κράματα. Τέτοια είναι ο μπρούντζος και ο ο­ρεί­χαλ­κος, που έχουν διαφορετικές ιδιότητες από τα αρχικά μέταλλα.

 4  Λάστιχο

Το λάστιχο προέρχεται από τον χυμό (το ρετσίνι) του καουτσουκόδεντρου. Για να α­πο­κτή­σει σκληρότητα του προσθέτουμε μικρή ποσότητα από θειάφι.


Το λάστιχο είναι ελαστικό, δηλαδή μπορεί να παραμορφωθεί και μετά να ε­πα­νέλ­θει στο αρ­χι­κό του σχήμα. Επίσης είναι μονωτικό και όταν καίγεται πα­ρά­γει ε­πι­κίν­δυ­νο μαύρο κα­πνό.
● Τις τελευταίες δεκαετίες εκτός από φυσικό καουτσούκ χρησιμοποιούμε και τε­χνη­τό (συν­θε­τι­κό) καουτσούκ.

 5  Κεραμικά

Τα κεραμικά (ή πήλινα) αντικείμενα φτιάχνονται από πηλό. Ο πηλός είναι μια σφι­χτή λά­σπη που φτιάχνεται από ένα ειδικό χώμα, τον άργιλο, με μικρή προ­σθή­κη νερού. Ο τε­χνί­της (αγγειοπλάστης) δίνει σχήμα στα αντικείμενα και ύ­στε­ρα τα ψήνει σε υψηλές θερ­μο­κρα­σί­ες, για να γίνουν κεραμικά.


Τα κεραμικά δεν ανακυκλώνονται. Είναι εύθραυστα αλλά και πολύ ανθεκτικά στον χρόνο: Υ­πάρ­χουν κεραμικά ευρήματα από τα προϊστορικά χρόνια!

 6  Χαρτί

Το χαρτί φτιάχνεται από χαρτοπολτό (προέρχεται από το ξύλο). Εφευρέθηκε α­πό τους Κι­νέ­ζους περίπου το 100 μ.Χ., οι οποίοι το έφτιαχναν από ίνες μπα­μπού. Τον Με­σαί­ω­να κα­τα­σκευ­α­ζό­ταν από πολτό κουρελιών, ενώ από τον 18ο αιώνα γε­νι­κεύ­τη­κε η χρήση του ξυ­λο­πολ­τού.


Από όλες τις χρήσεις του χαρτιού η πιο σημαντική για την εξέλιξη του πο­λι­τι­σμού μας είναι η χρήση του για την κατασκευή τυπωμένων βιβλίων.
● Είναι εύφλεκτο και ανακυκλώσιμο υλικό.


Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και στην όμορφη παρουσίαση που
ακολουθεί. Στο κάτω μέρος της, μάλιστα, κρύβεται ένα κουίζ!


ΠΗΓΗ: ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ: podilato98.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ