Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

1 Οκτωβρίου 2015

Περιφορά = τέσσερις εποχές

Εποχές είναι οι χρονικές περίοδοι στις οποίες διαιρείται το έτος. Κατά τη δι­άρ­κει­ά τους ε­­πι­κρα­τούν ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες όσον αφορά τη θερ­μο­κρα­σί­α, τις βρο­χο­πτώ­σεις, την υγρασία κτλ.

Όπως είδαμε αλλού, η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι ελλειπτική και ο νοη­τός της άξονας πλάγιος. Οι εποχές οφείλονται σε αυτή την κλίση του άξονα: Κα­τά την πε­ρι­­φο­ρά του πλανήτη μας είναι στραμμένο προς τον Ήλιο άλ­λο­τε το βό­ρει­ο και άλλοτε το νό­τι­ο η­μι­σφαί­ρι­ο.
● Όταν είναι στραμμένο προς τον Ήλιο το βόρειο ημισφαίριο, οι ηλιακές ακτίνες πέ­φτουν κά­θε­τα προς αυτό και το θερμαίνουν περισσότερο, ενώ στο νότιο η­μι­σφαί­ρι­ο οι ακτίνες πέ­­φτουν πλάγια και το θερμαίνουν λιγότερο. Τότε λέμε ότι το βό­ρει­ο η­μι­σφαί­ριο έχει κα­­λο­­καί­­ρι και το νότιο ημισφαίριο χειμώνα.
● Το αντίθετο συμβαίνει όταν είναι στραμμένο προς τον Ήλιο το νότιο η­μι­σφαί­ρι­ο.

Χριστούγεννα στην Αυστραλία

Μπορεί ο κύκλος των εποχών στα δύο ημισφαίρια να είναι αντίθετος, αλλά δε συμ­βαί­νει το ί­διο στις περιοχές γύρω από τον Ισημερινό. Εκεί δεν υπάρχουν ση­μα­ντι­κές αλ­λα­γές στην πο­σό­τη­τα του ηλιακού φωτός, ωστόσο πολλές πε­ρι­ο­χές (κυ­ρί­ως στον βό­ρειο Ινδι­κό Ω­κε­α­νό) χαρακτηρίζονται από μουσώνες και δυ­να­τούς ανέμους.

Οι εποχές στο βόρειο ημισφαίριο

Στην πραγματικότητα οι εποχές δεν ξεκινούν την πρώτη μέρα του Μαρτίου, του Ι­ου­νί­ου κ.ο.κ. αλλά λίγο αργότερα. Επίσης, η εναλλαγή των εποχών έχει συ­νέ­πει­ες στη δι­άρ­κει­α της ημέρας και της νύχτας:

 1  ΑΝΟΙΞΗ. Στις 21 Μαρτίου το βόρειο ημισφαίριο, η περιοχή μας, μπαίνει στην ά­νοι­ξη. Τό­τε η ημέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια. Το φαινόμενο αυτό ο­νο­μά­ζε­ται εαρινή ι­ση­με­ρί­α (έαρ στα αρχαία ελληνικά είναι η άνοιξη). Στη συ­νέ­χει­α οι μέ­ρες με­γα­λώ­νουν λίγο λί­γο καθημερινά, δηλ. αρχίζει να βραδιάζει όλο και πιο αρ­γά.


 2  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Στις 21 Ιουνίου μπαίνει το καλοκαίρι και έχουμε τη μεγαλύτερη μέ­ρα του έ­­τους (θερινό ηλιοστάσιο). Οι μέρες κατόπιν αρχίζουν να μικραίνουν, αν και πα­ρα­μέ­νουν με­γα­λύ­τε­ρες σε διάρκεια από τις νύχτες.

 3  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ. Στις 23 Σεπτεμβρίου η ημέρα και η νύχτα γίνονται πάλι ίσες σε δι­άρ­κει­α. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φθινοπωρινή ισημερία και σηματοδοτεί τον ερ­χο­μό του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο. Στη συνέχεια οι μέρες μι­κραί­νουν λίγο λί­γο κα­θη­με­­ρι­νά, δηλαδή αρχίζει να βραδιάζει όλο και πιο νω­ρίς.

 4  ΧΕΙΜΩΝΑΣ. Στις 21 Δεκεμβρίου έχουμε τη μικρότερη μέρα του έτους (χει­με­ρι­νό η­λι­ο­στά­­σι­ο). Οι μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν, αν και παραμένουν μι­κρό­τε­ρες σε δι­άρ­κει­α α­πό τις νύχτες.


ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: arcor.de (1), podilato98.blogspot.com (2, 3: mrskingsbioweb.com)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: χρόνος


1 σχόλιο:

vickos22 είπε...

Σούπερ τέλειο!!!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.