Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Οι κλιματικές ζώνες της Γης

Οι κλιματικές ζώνες του πλανήτη μας καθορίζονται από τον Ισημερινό και άλλους τέσ­­σε­­­ρις πα­­ράλ­­λη­­λους κύκλους:
● Τον Βόρειο Πολικό και τον Νότιο Πολικό κοντά στους πόλους.
● Τον Τροπικό του Καρκίνου και τον Τροπικό του Αιγόκερω βόρεια και νότια του Ι­­ση­­με­­­ρι­­νού.


Πολικό τοπίο
Τροπικό τοπίο

Με βάση τις περιοχές που δημιουργούνται από αυτούς τους παράλληλους κύκλους χω­­ρί­­­ζου­­με τη Γη σε πέντε κλιματικές ζώνες:

 1  Τροπική ζώνη. Βρίσκεται γύρω από τον Ισημερινό, ανάμεσα στον Τροπικό του Καρ­­­κί­­νου (βόρεια) και τον Τροπικό του Αιγόκερω (νότια). Είναι η πιο θερμή κλι­­μα­­τι­­κή ζώ­­νη.

Τροπικό δάσος στη Μαρτινίκα
(νησί της Καραϊβικής Θάλασσας που ανήκει στη Γαλλία)

 2-3  Πολικές ζώνες. Βρίσκονται γύρω από τους πόλους. Η βόρεια πολική ζώνη ο­­ρι­­ο­­θε­­­τεί­­ται πάνω από τον Βόρειο Πολικό και η νότια πολική ζώνη κάτω από τον Νό­­τι­­ο Πολικό. Εί­ναι οι πιο ψυχρές κλιματικές ζώνες.

Ο Βόρειος Πόλος...
...και ο παγετώνας Χίουρον στην Ανταρκτική

 4-5  Εύκρατες ζώνες. Βρίσκονται ανάμεσα στις πολικές ζώνες και την τροπική. Η βό­­­ρει­­α εύ­κρα­τη ζώνη οριοθετείται από τον Τροπικό του Καρκίνου και τον Βόρειο Πο­­λι­­κό, ε­νώ η νό­τι­α εύκρατη ζώνη από τον Τροπικό του Αιγόκερω και τον Νότιο Πο­­λι­­κό. Στη βό­ρεια εύ­κρα­τη ζώνη η ξηρά είναι πολύ περισσότερη σε σχέση με την ξηρά της νό­­τι­­ας εύ­κρατης ζώ­νης.
● Το επίθετο εύκρατος έχει την έννοια της ήπιας θερμοκρασίας.

Αμπελώνες στη Γαλλία...
...και αγροτικές καλλιέργειες στην Αργεντινή

Χαρακτηριστικά των κλιματικών ζωνών

Η τροπική ζώνη έχει τροπικό κλίμα. Αυτό σημαίνει:
● Πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 20°C) όλο τον χρόνο με μικρές μεταβολές.
● Μια περίοδο πολλών βροχών και μια περίοδος ξηρασίας.
● Ίση περίπου διάρκεια ημέρας και νύχτας

Οι εύκρατες ζώνες έχουν εύκρατο κλίμα. Αυτό σημαίνει:
● Μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας ανάλογα με την εποχή.
● Βροχερούς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια.
● Μικρότερη ημέρα τον χειμώνα και μεγαλύτερη το καλοκαίρι.

Οι πολικές ζώνες έχουν πολικό κλίμα. Αυτό σημαίνει:
● Θερμοκρασία κάτω από τους 10°C όλο τον χρόνο.
● Σχεδόν καθόλου βροχές.
● 6 μήνες ημέρα και 6 μήνες νύχτα.

Πατήστε στην εικόνα και δείτε τις παραπάνω πληροφορίες σε μια όμορφη δι­­α­­δρα­­στι­­κή πα­ρου­σί­α­ση του Ψηφιακού Σχολείου:


Διαφοροποιήσεις

Το κλίμα, βέβαια, δεν είναι ίδιο σε όλες τις περιοχές μιας κλιματικής ζώνης. Δι­­α­­φο­­ρο­­ποι­­­εί­­ται από τόπο σε τόπο ανάλογα με το αν υπάρχουν έρημοι, βουνά, θάλασσες, ω­­κε­­α­­νοί κ.ο.κ.
● Στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θά­­λασ­­σα το κλί­μα είναι εύκρατο και, ειδικότερα, μεσογειακό. Αυτό σημαίνει ότι οι χει­­μώ­­νες είναι ήπιοι και υγροί, ενώ τα καλοκαίρια θερμά και ξηρά.

Πατήστε στην εικόνα και μελετήστε τον χάρτη με τη βοήθεια του υπομνήματος:


ΠΗΓΗ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης (1), treks.org (2), galleryhip.com (3), plantetropicale.com
(4), commons.wikimedia.org (5-6,8), pactoseimpactos.blogspot.com (7) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: καιρός και κλίμα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.