5 Μαρτίου 2019

Οι μορφές του 1821Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία συνδέεται και με τα ονόματα των πρω­τα­­γω­νι­στών του. Οπλαρχηγοί και ναύαρχοι αντιμετωπίζουν ηρωικά τους α­ντί­πα­λους στρα­τούς και στόλους. Κοντά τους σημαντικά πολιτικά πρόσωπα α­σχο­λού­νται με το δύ­σκο­­λο έργο της σύστασης του ελληνικού κράτους και α­να­πτύσ­σουν σημαντική δι­πλω­μα­τι­κή δράση για την αναγνώριση της Επανάστασης. Οι μορφές του 1821, ε­πο­μέ­νως, είναι και στρα­τι­ω­τι­κοί και πολιτικοί.

Οι άνθρωποι των όπλων αναλαμβάνουν τη στρατιωτική οργάνωση του Αγώνα. Ο Κο­λο­­κο­τρώ­νης, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας, ο Ανδρούτσος, ο Νικηταράς, ο Μπό­τσα­ρης στη στε­ριά και ο Μιαούλης, ο Κανάρης, η Μπουμπουλίνα, η Μαυ­ρο­γέ­νους στη θάλασ­σα κα­τα­φέρ­νουν να πετύχουν σημαντικές νίκες και να α­να­δει­χτούν σε η­ρω­ι­κές φυσιο­γνωμίες. Α­πο­κτούν κύρος και συμμετέχουν στα πο­λι­τι­κά πράγματα.


Βιβλία από τις εκδόσεις ΣΤΡΑΤΙΚΗ


Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα εμφανίζει επίσης σημαντικά πολιτικά πρό­σω­πα. Ο Μαυ­­ρο­κορ­δά­τος, ο Κωλέττης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Μαυ­ρο­μι­χά­λης, ο Κου­ντου­­ριώ­της, ο Ζαΐμης, ο Λόντος, ο Δεληγιάννης παίρνουν ενεργά μέ­ρος στη συ­γκρό­τη­ση κε­­ντρι­κής πολιτικής εξουσίας. Παράλληλα, επεμβαίνουν και στα στρα­τι­ω­τι­κά θέματα.

Έμποροι, προεστοί και κοτζαμπάσηδες, λόγιοι, κληρικοί, κλέφτες, αρματολοί και ναυ­τι­κοί συ­ντάσ­σο­νται στον κοινό αγώνα και περνούν επώνυμα στην Ιστορία. Υ­πάρ­χουν ω­στό­σο και πολλοί άλλοι, ένοπλοι και άμαχοι, που αγωνίζονται για την ε­λευ­θε­ρί­α χω­ρίς να κα­τα­­γρά­φε­ται πουθενά το όνομά τους. Ανάμεσά τους άν­δρες, γυναίκες και παι­διά, γέροι και νέ­οι, προσφέρουν με τη δράση τους ση­μα­ντι­κό έργο.

Η Βουλή των Ελλήνων έχει εκδώσει σε ένα βιβλιαράκι τα βιογραφικά στοιχεία ό­λων των α­γω­νι­στών του 1821 (Ελλήνων και ξένων). Μπορείτε να το κα­τε­βά­σε­τε στον υ­πο­λο­γι­στή σας, πατώντας στην εικόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) - ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com | PDF: 24grammata.com


2 σχόλια:

Πέτρος Σαμούχος είπε...

Ενδιαφέρον το βιβλιαράκι! Μπράβο για την ανάρτηση!

δάσκαλος98 είπε...

:))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ