Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

24 Μαρτίου 2016

Οι μορφές του 1821Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία συνδέεται και με τα ονόματα των πρω­τα­­γω­νι­στών του. Οπλαρχηγοί και ναύαρχοι αντιμετωπίζουν ηρωικά τους α­ντί­πα­λους στρα­τούς και στόλους. Κοντά τους σημαντικά πολιτικά πρόσωπα α­σχο­λού­νται με το δύ­σκο­­λο έργο της σύστασης του ελληνικού κράτους και α­να­πτύσ­σουν σημαντική δι­πλω­μα­τι­κή δράση για την αναγνώριση της Επανάστασης. Οι μορφές του 1821, ε­πο­μέ­νως, είναι και στρα­τι­ω­τι­κοί και πολιτικοί.

Οι άνθρωποι των όπλων αναλαμβάνουν τη στρατιωτική οργάνωση του Αγώνα. Ο Κο­λο­­κο­τρώ­νης, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας, ο Ανδρούτσος, ο Νικηταράς, ο Μπό­τσα­ρης στη στε­ριά και ο Μιαούλης, ο Κανάρης, η Μπουμπουλίνα, η Μαυ­ρο­γέ­νους στη θάλασ­σα κα­τα­φέρ­νουν να πετύχουν σημαντικές νίκες και να α­να­δει­χτούν σε η­ρω­ι­κές φυσιο­γνωμίες. Α­πο­κτούν κύρος και συμμετέχουν στα πο­λι­τι­κά πράγματα.

Βιβλία από τις εκδόσεις ΣΤΡΑΤΙΚΗ

Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα εμφανίζει επίσης σημαντικά πολιτικά πρό­σω­πα. Ο Μαυ­­ρο­κορ­δά­τος, ο Κωλέττης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Μαυ­ρο­μι­χά­λης, ο Κου­ντου­­ριώ­της, ο Ζαΐμης, ο Λόντος, ο Δεληγιάννης παίρνουν ενεργά μέ­ρος στη συ­γκρό­τη­ση κε­­ντρι­κής πολιτικής εξουσίας. Παράλληλα, επεμβαίνουν και στα στρα­τι­ω­τι­κά θέματα.

Έμποροι, προεστοί και κοτζαμπάσηδες, λόγιοι, κληρικοί, κλέφτες, αρματολοί και ναυ­τι­κοί συ­ντάσ­σο­νται στον κοινό αγώνα και περνούν επώνυμα στην Ιστορία. Υ­πάρ­χουν ω­στό­σο και πολλοί άλλοι, ένοπλοι και άμαχοι, που αγωνίζονται για την ε­λευ­θε­ρί­α χω­ρίς να κα­τα­­γρά­φε­ται πουθενά το όνομά τους. Ανάμεσά τους άν­δρες, γυναίκες και παι­διά, γέροι και νέ­οι, προσφέρουν με τη δράση τους ση­μα­ντι­κό έργο.

Η Βουλή των Ελλήνων έχει εκδώσει σε ένα βιβλιαράκι τα βιογραφικά στοιχεία ό­λων των α­γω­νι­στών του 1821 (Ελλήνων και ξένων). Μπορείτε να το κα­τε­βά­σε­τε στον υ­πο­λο­γι­στή σας, πατώντας στην εικόνα που ακολουθεί:


ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com | PDF: 24grammata.com
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


2 σχόλια:

Πέτρος Σαμούχος είπε...

Ενδιαφέρον το βιβλιαράκι! Μπράβο για την ανάρτηση!

δάσκαλος98 είπε...

:))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.