8 Φεβρουαρίου 2013

Αποκριάτικες μάσκες

Από την Ποκαχόντας10Μαθήτρια της
πέμπτης τάξης


1. Μάσκα ουράνιο σώμα

ΥΛΙΚΑ: 1 χαρτόνι σε κίτρινο/χρυσό/μπλε χρώμα, 1 ψα­λί­δι, αυ­το­κόλ­λη­τα, χρυ­σό­σκο­νη (glit­ter), 1 λά­στι­χο, 1 συρ­ρα­πτι­κό

Μεταμορφώστε το παιδάκι σας σε ήλιο, μι­σο­φέγ­γα­ρο ή πλα­­νή­τη κλέβοντας την παράσταση στο α­πο­κρι­ά­τι­κο παι­­δι­­κό πάρτι. Παίρνετε ένα χαρ­τό­νι στο χρώ­μα της α­ρε­σκεί­­ας ανάλογα με το τι σκοπεύετε να ντύ­σε­τε το παι­δί. Με­­τρά­­τε τις διαστάσεις του κε­φα­λιού και στο κέ­ντρο του χαρ­­το­νιού με ένα μο­λύ­βι σχε­δι­ά­ζε­τε έναν κύ­κλο βάσει των δι­α­στά­σε­ων. Με ένα ψα­λί­δι κόβετε προ­σε­κτι­κά το πε­­ρί­γραμ­μα. Μπο­ρεί­τε να διακοσμήσετε τη μά­σκα με αυ­τοκόλλητα α­στε­ρά­κια, φεγγάρια, πλα­νή­τες.

Εν συνεχεία παίρνετε ένα λάστιχο και το συρράπτετε α­πό τη μία άκρη της μά­σκας στην άλ­λη φροντίζοντας ώ­στε η μά­σκα να εφαρμόζει σωστά στα αφτιά και το πρό­σω­πο του παι­διού.

2. Μύτη για ζωάκι από αβγοθήκη

ΥΛΙΚΑ: 1 θήκη αβγού, κόλλα στιγμής, 1 λάστιχο, 1 συρ­ρα­πτι­κό, 1 ψαλίδι

Από μια αβγοθήκη χάρτινη κόβετε προσεκτικά τη μί­α θή­­κη. Κόβετε ένα λάστιχο και το συρράπτετε α­πό τις δύ­ο πλευ­­ρές της μύτης ούτως ώστε να ε­φαρ­μό­ζει σω­στά στη μύ­­τη του παιδιού και να μην το ε­νο­χλεί. Μπο­ρεί­τε να ε­­πεν­δύ­σε­τε εξωτερικά και ε­σω­τε­ρι­κά τη μύτη με ένα ύφα­σμα στο χρώμα και την υ­φή της αρεσκείας σας, να τη βά­­ψε­τε και να τη διακοσμήσετε. Μόλις ο­λο­κλη­ρώ­σε­τε τη δι­α­­κό­σμη­ση, παίρ­νε­τε ένα ψαλίδι και κά­νε­τε προσεκτικά α­πό μια τρύπα σε κάθε ρουθούνι για να μπορεί να ανα­πνέει το παι­δί.

3. Μάσκα από πιάτο μιας χρήσης

ΥΛΙΚΑ: 1 χάρτινο/πλαστικό πιάτο μιας χρήσης, κόλλα στιγ­μής, χαρτί περιτυλίγματος, σε­­λο­τέιπ, πινέλο, χρώ­μα­τα, αυ­το­κόλ­λη­τα, χρυσόσκονη, πούλιες, κουμπιά

Αξιοποιήστε τα πιατάκια μιας χρήσης που πε­ρίσ­σε­ψαν α­πό το παιδικό πάρτι. Αν το πιάτο είναι λευ­κό μπο­ρεί­τε να το βά­ψετε με πινέλο και μπογιές, αν εί­ναι έγχρωμο ή έχει κά­­ποια σχέδια μπορείτε να το δι­α­τη­ρή­σε­τε ως έ­χει αλλά μπο­­ρεί­τε και να το βά­ψε­τε στα χρώματα της α­ρε­σκεί­ας σας μέχρι πε­ρί­που τη μέ­ση του πιάτου. Α­φού το βάψετε το αφήνετε να στεγνώσει και εν συ­νε­χεί­α το κό­βε­τε με έ­να ψα­λί­δι στη μέση, κάνοντας δύο τρύ­πες για τα μάτια και μια κα­μπύ­λη για τη μύτη. Α­νά­λο­γα με τη στολή του παι­διού θα κά­νε­τε και την α­πα­ραί­τη­τη δι­α­κό­σμη­ση με κου­μπιά, πού­λιες, αυ­το­κόλ­λη­τα, χρυσόσκονη.

Εν συνεχεία φτιάχνετε το μπα­στου­νά­κι που θα στηρίζει τη μάσκα για να μπορεί να τη φο­­ρά­ει το παιδί. Παίρνετε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί περιτυλίγματος, το στρέ­φε­τε δι­α­γω­νί­ως και αρχίζετε να το διπλώνετε ρολάροντας από γωνία σε γω­νί­α σαν να τυ­λί­γε­τε ένα μπα­­στου­νά­κι. Στο τέλος, κολλάτε τις άκρες με σε­λο­τέιπ. Κολλάτε το μπα­στου­νά­κι στην άκρη της μάσκας με μια κόλλα στιγμής.

ΠΗΓΗ: infokids

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Θαυμάσια μόνο που θα ήταν καλύτερη η προσθήκη και άλλων φωτογραφιών για εκείνεσ τις μάσκες που
είναι ολόσωμες. πολύ ωραία

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ