Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

27 Οκτωβρίου 2015

Η «Άγια Κυριακή»

Το θρυλικό καΐκι που έγινε τραγούδι


Το κομβικό σημείο όπου βρίσκεται το λιμάνι της Ραφήνας έκανε την πόλη να πρω­τα­γω­νι­­στή­σει σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο της Κα­το­χής. Πο­λύ σπου­­δαί­ο ήταν το δίκτυο διαφυγής που οργανώθηκε προς τις μι­κρα­σι­α­τι­κές ακτές και την Αί­γυπτο. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες Έλληνες πα­τρι­ώ­τες και αξιωματικοί ξέ­φυ­γαν από τον γερ­μα­νι­κό κλοιό και κατέφυγαν στη Μέ­ση Ανατολή. Από εκεί, επίσης, έ­φυ­γαν και 4.000 Βρε­τα­νοί στρα­τι­ώ­τες μόλις οι Γερ­μα­νοί μπήκαν στην Αθήνα.

Τα δρομολόγια διαφυγής ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 1941 με τα καΐκια «Παναγία», «Α­γί­α Πα­ρα­σκευ­ή» και «Αγία Κυριακή», τα οποία έφταναν μέχρι τις μικρασιατικές α­κτές, ακόμη και μέ­χρι την Αλεξάνδρεια:
● Το «Παναγία» ήταν του Ικαριώτη καπετάνιου Σταμάτη Τσατρά, ο οποίος τον Ι­ού­νι­ο του 1941 έκανε δύο δρομολόγια στο Τσεσμέ της Τουρκίας (απέναντι από τη Χίο) βοη­θώ­­ντας τη δι­α­φυ­γή Ελλήνων αξιωματικών και πολιτικών. Πι­θα­νο­λο­γεί­ται ότι με το δικό του καΐκι δι­έ­φυ­γαν τον Μάρτιο του 1942 ο πρώην πρω­θυ­πουρ­γός Πα­να­γιώ­της Κανελλόπου­λος με τη γυ­ναί­κα του, καθώς και ο Γιάννης Χα­ρα­λα­μπό­που­λος.
● Η «Αγία Παρασκευή» είχε καπετάνιο τον Κώστα Γιαγκουδάκη και έκανε δρο­μο­λό­γι­α με προ­ο­ρι­σμό κυρίως τη Σάμο, τη Χίο και την Ικαρία.
● Η «Αγία Κυριακή» ανήκε στον Καρυστινό καπετάνιο Καδή. Έγινε πασίγνωστη ύ­στε­ρα α­πό τρεις δεκαετίες, όταν τραγουδήθηκε από τη Ρένα Κουμιώτη.


Το τραγούδι αυτό του Μίμη Πλέσσα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ά­γνω­στη δρά­ση των ναυτικών μας την περίοδο της Κατοχής. Σύμφωνα με τους στί­χους του Κώστα Βίρ­βου, το δρομολόγιο ήταν Αλεξάνδρεια-Ραφήνα και τα α­μπά­ρια του καϊκιού ήταν γεμάτα με κυνηγημένους που προσπαθούσαν να δι­α­φύ­γουν, για να συ­νε­χί­σουν τον Αγώνα από αλ­λού. Δυστυχώς, μετά το τέλος του Πο­λέ­μου το καΐκι α­φέ­θη­κε στη μοίρα του και σάπισε σε κάποια ακτή:


Το λέγαν «Άγια Κυριακή»
εκείνο το καΐκι
που στη σκλαβιά, στην Κατοχή,
δούλευε στη διαφυγή,
πάλευε για τη νίκη.

Αλεξάνδρεια - Ραφήνα
πήγαινε τα χρόνια εκείνα
και για μπάρκο μες στ’ αμπάρια
είχε όλο παλικάρια.

Τώρα η «Άγια Κυριακή»
στην αμμουδιά σαπίζει
κι όταν τη βλέπω στον γιαλό
τρέχει το δάκρυ μου θολό
και η καρδιά ραγίζει.

Αλεξάνδρεια - Ραφήνα...ΣΤΙΧΟΙ: Κώστας Βίρβος
ΜΟΥΣΙΚΗ: Μίμης Πλέσσας / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ρένα Κουμιώτη
ΔΙΣΚΟΣ: Θάλασσα, πικροθάλασσα... (1973)

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΑ: ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΧΑΡΤΗΣ: podilato98.blogspot.com
(από 101traveldestinations.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.