1 Οκτωβρίου 2015

Τα δικαιώματα του μικρού αναγνώστη

Από τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο


Κάθε παιδί είναι ένας μικρός αναγνώστης που έχει δικαίωμα:

1 Να έχει πρόσβαση σε βιβλία, βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία.

2 Να έχει γύρω του βιβλία, πριν ακόμη μάθει να διαβάζει, και να μεγαλώνει με αυ­τά.

3 Να έχει βιβλία όλων των ειδών, που έχουν όλες τις απόψεις, και σε αυτά να α­να­ζη­τά την αλήθεια.

4 Να έχει τα εφόδια να κρίνει τα βιβλία που διαβάζει και να μπορεί να τα α­ξι­ο­λο­γεί.

5 Να συζητά με τους γονείς, τους δασκάλους και τους φίλους του για τα βι­βλί­α του και να τα διαβάζει δυνατά σε όποιον θέλει.

6 Να επιλέγει τα βιβλία που θα διαβάσει και να μην τον εξαναγκάζει κανείς να δια­βά­σει κά­ποιο που δε θέλει.

7 Να έχει βιβλία με εικόνες που του αρέσουν και έχουν κάτι να του πουν.

8 Να ταξιδεύει μέσα από τα βιβλία σε όποιον τόπο και σε όποια εποχή θέλει (στο πα­ρελ­θόν, στο παρόν ή στο μέλλον).

9 Να απολαμβάνει το βιβλίο του σε έναν χώρο χωρίς τηλεόραση, υπολογιστή ή ο­ποιο­δή­πο­τε άλλο μέσο τού αποσπά την προσοχή.

10 Να παίζει με τους ήρωες των βιβλίων, να φτιάχνει με τη φαντασία του νέ­ες πε­ρι­πέ­τει­ες, να γράφει τα δικά του βιβλία.

Γιατί το διάβασμα είναι χαρά και απόλαυση, είναι ελευθερία και επιλογή!

Πατήστε στην εικόνα και κατεβάστε την αφίσα στον υπολογιστή σας:


ΑΦΙΣΑ: εκδόσεις Πατάκη (ψηφιοποίηση: podilato98.blogspot.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ