27 Ιανουαρίου 2018

Η Της και η Τις

Καλεσμένες στους γάμους του Τον με την Αιτιατική Πτώση και του Των με τη Γε­νι­κή Πτώ­ση ήταν άλλες δυο δίδυμες, η Της και η Τις.

Η Της ήταν η καλύτερη φίλη της Γενικής Πτώσης. Ήταν μια χαριτωμένη δε­σποι­νί­δα. Ξυ­πνού­σε με το πρώτο φως της αυγής, άνοιγε το παράθυρο της κρε­βα­το­κά­μα­ράς της, ε­τοί­μα­ζε το δικό της πρωινό και της αδερφής της. Ήταν αισιόδοξη κι έ­βρι­σκε όλα τα πράγ­μα­τα μοναδικά: την ομορφιά της φύσης, τη μυρωδιά της βρο­χής, την ηρεμία της ε­ξο­χής. Όταν η μέρα ήταν βροχερή, χάιδευε τρυφερά τη γού­να της γάτας της, διάλεγε ένα α­πό τα βιβλία της βιβλιοθήκης της και κα­θό­ταν στην αγκαλιά της πολυθρόνας της όπου τα­ξί­δευ­ε με τη βοήθεια της λο­γο­τε­χνί­ας στον κόσμο της φαντασίας.

Η αδερφή της, η Τις, ήταν η καλύτερη φίλη της Αιτιατικής Πτώσης και ήταν πιο ζω­η­ρή. Γέ­μι­ζε τις μέρες της με πολλές δραστηριότητες: Επισκεπτόταν τις φί­λες της, έκαναν μαζί τις αγορές τους και περνούσαν τις ώρες με τις συζητήσεις και τις δουλειές τους. Αυτή ορ­γά­νω­νε όλες τις εκδρομές και τις εκδηλώσεις. Εί­χαν επισκεφτεί όλες τις πόλεις της Ευ­ρώ­πης, είχαν παρακολουθήσει όλες τις συ­ναυ­λί­ες και τις θεατρικές παραστάσεις που έγιναν στην περιοχή τους.


Η Της γρήγορα τράβηξε την προσοχή του Ενικού Αριθμού, που ήταν ο κουμπάρος στον γά­μο του Τον. Βλέπετε, και σ’ αυτόν άρεσαν τα μοναδικά πράγματα. Ο άλλος κου­μπά­ρος, ο Πληθυντικός Αριθμός, που είχε παντρέψει τον Των, εν­θου­σι­ά­στη­κε με τη ζωηρή Τις και τις πολλές δραστηριότητές της.

Όπως καταλαβαίνετε, σύντομα έγιναν κι άλλοι δυο γάμοι!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ