Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

16 Νοεμβρίου 2016

Περιφέρειες και γεωγραφικά διαμερίσματα

Μόνο τρεις από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας μας ταυτίζονται με το γε­ω­γρα­φι­κό δι­α­μέ­ρι­σμα της περιοχής τους. Οι περισσότερες είναι μικρότερες από τα α­ντί­στοι­χα δι­α­με­ρί­σμα­τα, ενώ κάποιες έχουν δημιουργηθεί από εδάφη δύο ή και τριών γε­ω­γρα­φι­κών δι­α­με­ρι­σμά­των.
● Με τα ομώνυμα γεωγραφικά διαμερίσματα ταυτίζονται οι Περιφέρειες Η­πεί­ρου, Θεσ­σα­λί­ας και Κρήτης.
● Από εδάφη δύο διαμερισμάτων έχουν δημιουργηθεί οι Περιφέρειες Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας-Θράκης και Δυτικής Ελλάδας.
● Η Περιφέρεια Αττικής αποτελείται από τμήματα τριών γεωγραφικών δι­α­με­ρι­σμά­των.

Αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι αναμενόμενες, αφού οι περιφέρειες σχετίζονται με τη δι­οί­κη­ση του κράτους και έχουν συγκροτηθεί με βάση τις ανάγκες των κα­τοί­κων τους.

 1  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αποτελείται από το ανατολικότερο τμήμα
της Μακεδονίας και ολόκληρη τη Θράκη: 2  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αποτελείται από το κεντρικό τμήμα της Μακεδονίας· εξαι-
ρείται το Άγιο Όρος, που είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή: 3  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αποτελείται από το δυτικό τμήμα της Μακεδονίας: 4  Περιφέρεια Ηπείρου

Ταυτίζεται με το ομώνυμο γεωγραφικό διαμέρισμα: 5  Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ταυτίζεται με το ομώνυμο γεωγραφικό διαμέρισμα: 6  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αποτελείται από το δυτικότερο τμήμα της
Στερεάς Ελλάδας και τη ΒΔ Πελοπόννησο: 7  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αποτελείται από το μεγαλύτερο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας: 8  Περιφέρεια Αττικής

Αποτελείται από τη ΝΑ Στερεά Ελλάδα, μερικά εδάφη στην ανατολική
Πελοπόννησο και τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα των Επτανήσων: 9  Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αποτελείται από το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου: 10  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αποτελείται από το μεγαλύτερο τμήμα των Νησιών του Ιονίου· εξαι-
ρούνται τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, που υπάγονται στην Αττική: 11  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αποτελείται από το βόρειο τμήμα των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους: 12  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αποτελείται από το νότιο τμήμα των Νησιών του
Αιγαίου Πελάγους (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα): 13  Περιφέρεια Κρήτης

Ταυτίζεται με το ομώνυμο γεωγραφικό διαμέρισμα:


ΧΑΡΤΕΣ: podilato98.blogspot.com

(μια σχετική ανάρτηση βρίσκεται εδώ)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: χάρτες Ελλάδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.