Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

13 Μαΐου 2016

Αόριστοι που χρειάζονται προσοχή
στην ορθογραφία

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­­ρά­δειγ­μα, λέμε:

διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα
αγαπώ > αγάπησα αλλά: τραβώ > τράβησα τράβηξα

Εμείς συνήθως δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί τα χρησιμοποιούμε κα­θη­με­ρι­νά και τα γνωρίζουμε. Το θέμα όμως είναι όταν υπάρχει κάποιο «ε­πι­κίν­δυ­νο» φω­νή­εν, κυρίως ένα από τα πολλά [ι] μας:


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

● Τρία ρήματα (έχω, είμαι, ξέρω) σημειώνονται με αστερίσκο, επειδή δε σχη­μα­τί­ζουν αόριστο. Στον κατάλογο που προηγήθηκε αναγράφεται ο πα­ρα­τα­τι­κός τους.

● Η ορθογραφία ισχύει και στα σύνθετα που σχηματίζουν τα ανωτέρω ρή­μα­τα:
φεύ­γω-έφυγα > αποφεύγω-απέφυγα, έχω-είχα > απέχω-απ­εί­χα

● Το θέμα του αορίστου σχηματίζει με την ίδια ορθογραφία τον συ­νο­πτι­κό μέλ­λο­ντα, τους τρεις συντελεσμένους χρόνους, τη συνοπτική προ­στα­κτι­κή και την κλιτή μετοχή:
έπλυνα > θα πλύνω, έχω-είχα-θα έχω πλύνει, πλύνε-πλύνετε, πλυ­μέ­νος

ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ορθογραφία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.