13 Μαΐου 2016

Αόριστοι που χρειάζονται προσοχή
στην ορθογραφία

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­­ρά­δειγ­μα, λέμε:

διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα
αγαπώ > αγάπησα αλλά: τραβώ > τράβησα τράβηξα

Εμείς συνήθως δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί τα χρησιμοποιούμε κα­θη­με­ρι­νά και τα γνωρίζουμε. Το θέμα όμως είναι όταν υπάρχει κάποιο «ε­πι­κίν­δυ­νο» φω­νή­εν, κυ­ρί­ως ένα από τα πολλά [ι] μας:


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1 Τρία ρήματα (έχω, είμαι, ξέρω) σημειώνονται με αστερίσκο, επειδή δε σχη­μα­τί­ζουν αόριστο. Στον κατάλογο που προηγήθηκε αναγράφεται ο πα­ρα­τα­τι­κός τους.

2 Η ορθογραφία ισχύει και στα σύνθετα που σχηματίζουν τα ανωτέρω ρή­μα­τα:

φεύ­γω-έφυγα > αποφεύγω-απέφυγα
έχω-είχα > απέχω-απ­εί­χα

3 Το θέμα του αορίστου σχηματίζει με την ίδια ορθογραφία τον συ­νο­πτι­κό μέλ­λο­ντα, τους τρεις συντελεσμένους χρόνους, τη συνοπτική προ­στα­κτι­κή και την κλι­τή μετοχή:

έπλυνα > θα πλύνω, έχω-είχα-θα έχω πλύνει, πλύνε-πλύνετε, πλυ­μέ­νος

ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ