Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Η ξένη κυριαρχία στην Ελλάδα

Την εποχή που η Δυτική Ευρώπη αναπτύσσεται, προοδεύει και γίνεται το κέ­ντρο του κόσμου, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαλύεται και οι πληθυσμοί της περ­νούν στην κυριαρχία των Λατίνων και των Οθωμανών κατακτητών.

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία την εποχή των
Μακεδόνων αυτοκρατόρων (9ος-11ος αι.)

Η Λατινοκρατία και η Τουρκοκρατία ονομάζονται με μια φράση ξένη κυ­ρι­αρ­χί­α. Αυτή η περίοδος ξεκινά επισήμως με την άλωση της Κωνσταντινούπολης α­πό τους Οθωμανούς Τούρκους (1453) και ολοκληρώνεται με την έναρξη της Ελλη­νικής Επανάστασης (1821). Στην πραγματικότητα, όμως, για κά­ποιες πε­ρι­ο­χές της βυζαντινής επικράτειας έχει αρχίσει με την άλωση της Πό­λης από τους Λατί­νους (1204).

Το ίδιο συμβαίνει και με το τέλος της ξένης κυριαρχίας. Πολλές περιοχές ε­λευ­θε­­ρώ­νο­νται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, άλλες όμως πα­ρα­μέ­νουν υπό­δουλες για πολλά χρόνια αργότερα.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

► 1204 Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (Λατίνους)
► 1204-1797 (ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ) Κατοχή βυζαντινών περιοχών από τους Βενε-
 τούς, τους Φράγκους και άλλους Λατίνους
► 1453 Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους
► 1453-1821 (ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ) Κατοχή βυζαντινών περιοχών από τους Οθωμα-
 νούς
► 1821 Έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

ΠΗΓΕΣ: Ιστορία ΣΤ' τάξης, Ιστορία ΣΤ' τάξης (2006) | ΧΑΡΤΗΣ: Ιστορία ΣΤ' τάξης

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:
1ο μέρος: Η Λατινοκρατία
2ο μέρος: H Οθωμανική Αυτοκρατορία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ιστορία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.