4 Οκτωβρίου 2015

Οι πλανήτες

Οι οκτώ πλανήτες διακρίνονται
★ στους γήινους πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης), που έχουν στερεά ε­πι­φά­νει­α, και
★ στους αέριους γίγαντες (Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας), που α­πο­τε­λού­νται κυ­ρί­ως από αέρια.


Δείτε την πραγματική απόσταση ανάμεσα στους πλανήτες εδώ.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος των πλανητών και του Ήλιου, μπορούμε να τους συ­γκρί­νου­με με τη Γη. Μελετώντας τον πίνακα που ακολουθεί, πα­ρα­τη­ρού­με ότι η Α­φρο­δί­τη έχει πε­ρί­που το ίδιο μέγεθος με τον πλανήτη μας, ο Άρης το μι­σό και ο Ερ­μής περίπου το 1/3.


Με παρόμοιους μαθηματικούς υπολογισμούς παρατηρούμε, επίσης, ότι ο Δίας και ο Κρό­νος είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτεροι, ενώ ο Ουρανός και ο Πο­σει­δώ­νας πε­ρί­που 4 φορές. Όσο για τον Ήλιο, αυτός είναι περίπου 100 φορές πιο με­γά­λος α­πό τη Γη.

Όλοι αυτοί οι εντυπωσιακοί αριθμοί γίνονται καλύτερα αντιληπτοί με τις πα­ρα­κά­τω ει­κό­νες:

Ο Ήλιος είναι τεράστιος σε μέγεθος

Οι «αέριοι γίγαντες» δικαιολογούν πλήρως το δεύτερο όνομά τους

Η Γη είναι ο μεγαλύτερος από τους εσωτερικούς πλανήτες

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τους πλανήτες, μπορείτε να πατήσετε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν:

[Οι πλανήτες]

ΠΗΓΕΣ: el.wikipedia.org, sfinaki.gr - ΕΙΚΟΝΕΣ: podilato98.blogspot.com (1: esencia-gorka.blogspot.com, 2: Γε­ω­γρα­φί­α ΣΤ΄ τάξης, 3-5: geocities.co.jp, 6: 321coloringpages.com)


2 σχόλια:

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ