7 Οκτωβρίου 2018

Το ηλιακό μας σύστημα σε κλίμακα

Οι περισσότερες εικόνες του ηλιακού μας συστήματος εμφανίζουν τον Ήλιο και τους πλανήτες να απέχουν ίδια απόσταση ο ένας από τον άλλο. Ταυτόχρονα, οι μι­κροί εσωτερικοί πλανήτες παρουσιάζονται μεγαλύτεροι και οι μεγάλοι ε­ξω­τε­ρι­κοί πλανήτες μικρότεροι.


Εικόνες όπως αυτή, όσο όμορφες και αν είναι, δεν αναπαριστούν με
ακρίβεια το μέγεθος των πλανητών και την απόσταση ανάμεσά τους


Το πραγματικό μέγεθος

Στην πραγματικότητα ο Ήλιος είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από τον Δία και ο Δίας περίπου 12 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Η τελευταία σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν έχει παρόμοιο ή μεγαλύτερο μέγεθος από τους δύο τελευταίους πλα­νή­τες, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα: Οι δύο αυτοί «γίγαντες» είναι τε­τρα­πλά­σι­οι από τον πλανήτη μας!

ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Ήλιος
1.391.016 km
Ερμής
4.879 km
Αφροδίτη
12.104 km
Γη
12.742 km
Άρης
6.779 km
Δίας
139.822 km
Κρόνος
116.464 km
Ουρανός
50.724 km
Ποσειδώνας
49.244 km

Οι πραγματικές αποστάσεις

Οι πλανήτες, από την άλλη πλευρά, δεν απέχουν το ίδιο ο ένας από τον άλλο. Για πα­ρά­δειγ­μα, όσο απέχει ο Δίας από τον Ήλιο, άλλο τόσο απέχει από αυτόν ο ε­πό­με­νος πλανήτης, ο Κρόνος! Και όσο απέχει ο Κρόνος από τον Ήλιο, άλλο τόσο α­πέ­χει από αυτόν ο επόμενος πλανήτης, ο Ουρανός!

ΠΛΑΝΗΤΗΣ
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Ερμής
57.909.227 km
0,39 AU
Αφροδίτη
108.209.475 km
0,72 AU
Γη
149.598.262 km
1 AU
Άρης
227.943.824 km
1,52 AU
Δίας
778.340.821 km
5,20 AU
Κρόνος
1.426.666.422 km
9,54 AU
Ουρανός
2.870.658.186 km
19,19 AU
Ποσειδώνας
4.498.396.441 km
30,07 AU
Μια αστρονομική μονάδα (Astronomical U­nit - AU) ισούται με τη μέση απόσταση της Γης από τον Ήλιο.

Όλα αυτά μπορείτε να τα διαπιστώσετε πατώντας στην (πο­λύ με­γά­λη) εικόνα που α­κο­λου­θεί:


Μια εντυπωσιακή αναπαράσταση

Το 2015 μια ομάδα φίλων κατασκεύασε σε έναν αποξηραμένο πυθμένα λίμνης στη Νεβάδα των ΗΠΑ το πρώτο σε κλίμακα μοντέλο του ηλιακού μας συ­στή­μα­τος με πλή­ρεις τροχιές των πλανητών. Μπορείτε να το δείτε στην κα­λο­φτιαγ­μέ­νη ται­νί­α των Alex Gorosh και Wylie Overstreet:


ΕΙΚΟΝΕΣ: rev.pw, podilato98.blogspot.com (από reddit.com) - ΠΙΝΑΚΕΣ: solarsystem.nasa.gov


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ