7 Οκτωβρίου 2018

Το ηλιακό μας σύστημα σε κλίμακα

Οι περισσότερες εικόνες του ηλιακού μας συστήματος εμφανίζουν τον Ήλιο και τους πλανήτες να απέχουν ίδια απόσταση ο ένας από τον άλλο. Ταυτόχρονα, οι μι­κροί εσωτερικοί πλανήτες παρουσιάζονται μεγαλύτεροι και οι μεγάλοι ε­ξω­τε­ρι­κοί πλανήτες μικρότεροι.


Εικόνες όπως αυτή, όσο όμορφες και αν είναι, δεν αναπαριστούν με
ακρίβεια το μέγεθος των πλανητών και την απόσταση ανάμεσά τους


Το πραγματικό μέγεθος

Στην πραγματικότητα ο Ήλιος είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από τον Δία και ο Δίας περίπου 12 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Η τελευταία σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν έχει παρόμοιο ή μεγαλύτερο μέγεθος από τους δύο τελευταίους πλα­νή­τες, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα: Οι δύο αυτοί «γίγαντες» είναι τε­τρα­πλά­σι­οι από τον πλανήτη μας!

Οι πραγματικές αποστάσεις

Οι πλανήτες, από την άλλη πλευρά, δεν απέχουν το ίδιο ο ένας από τον άλλο. Για πα­ρά­δειγ­μα, όσο απέχει ο Δίας από τον Ήλιο, άλλο τόσο απέχει από αυτόν ο ε­πό­με­νος πλανήτης, ο Κρόνος! Και όσο απέχει ο Κρόνος από τον Ήλιο, άλλο τόσο α­πέ­χει από αυτόν ο επόμενος πλανήτης, ο Ουρανός!

Αυτά μπορείτε να τα διαπιστώσετε μελετώντας τον παρακάτω πίνακα του βι­βλί­ου μας...


...αλλά και παρατηρώντας την (πολύ μεγάλη) εικόνα που ακολουθεί:


Μια εντυπωσιακή αναπαράσταση

Το 2015 μια ομάδα φίλων κατασκεύασε σε έναν αποξηραμένο πυθμένα λίμνης στη Νεβάδα των ΗΠΑ το πρώτο σε κλίμακα μοντέλο του ηλιακού μας συ­στή­μα­τος με πλή­ρεις τροχιές των πλανητών. Μπορείτε να το δείτε στην κα­λο­φτιαγ­μέ­νη ται­νί­α των Alex Gorosh και Wylie Overstreet:


ΕΙΚΟΝΕΣ: rev.pw (1), podilato98.blogspot.com (2: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, 3: reddit.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ