6 Ιουνίου 2012

Ποια είναι τα 7 θαύματα
του κόσμου τελικά;

Από την ElΜαθήτρια της
έκτης τάξης


Μετά το τέλος του μαθήματος ο δάσκαλος ζήτησε από τους μαθητές του να κά­νουν μια ερ­γα­σί­α: Έπρεπε να γράψουν σε μια λίστα αυτά που κατά τη γνώμη τους ή­ταν τα σημερι­νά «ε­πτά θαύματα του κόσμου». Όσα, δηλαδή, πίστευαν ότι υ­περ­τε­ρούν σε μέ­γε­θος και α­ξί­α για τον άνθρωπο στη σύγχρονη εποχή. Το μυαλό ό­λων, βέβαια, χω­ρίς να πολυσκε­φτούν, πή­γε αμέσως σε κτίρια και μνημεία που κα­τα­σκεύ­α­σαν σπου­δαί­οι άνθρωποι ανά τον κό­σμο. Έτσι ο κάθε μαθητής ξε­χω­ρι­στά ξεκίνησε την α­πα­ρίθ­μη­ση...

Παρότι υπήρξαν κάποιες διαφωνίες μεταξύ των μαθητών, οι περισσότερες γνώ­μες των παι­διών έδειχναν να συγκλίνουν σε συγκεκριμένα «θαύματα» τα ο­ποί­α α­φο­ρού­σαν στα πα­ρα­κά­τω:
1. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου
2. Το Τaj Mahal
3. To Grand Canyon
4. Το κανάλι του Παναμά
5. To Εmpire State Building
6. Η βασιλική του Αγίου Πέτρου
7. Το Σινικό Τείχος

Αρκετά ικανοποιημένος ο δάσκαλος από τις γνώσεις των μαθητών του άρχισε να μα­ζεύ­ει τα γραπτά τους. Τότε μόνο πρόσεξε –προς μεγάλη έκπληξη όλων– ό­τι μια μα­θή­τρι­α δεν εί­χε τελειώσει ακόμη το γράψιμο. Τη ρώτησε, λοιπόν, αν εί­χε κά­ποιο πρό­βλη­μα με τη λί­στα της.

Το κορίτσι απάντησε: «Nαι, έχω ένα μικρό πρόβλημα. Δεν μπορώ να αποφασίσω, για­τί εί­ναι τόσο πολλά...»

Ο δάσκαλος απορώντας με την απάντησή της είπε: «Πες μας, λοιπόν, τι έχεις γρά­ψει, για να δούμε αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε.»

Το κορίτσι στην αρχή δίστασε, μα μετά διάβασε με θάρρος: «Πιστεύω ότι τα επτά θαύ­μα­τα του κόσμου είναι να βλέπεις, να ακούς, να αγγίζεις, να γεύεσαι, να αι­σθά­νε­σαι, να γε­λάς, να αγαπάς...»

ΠΗΓΗ: perierga.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ