Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

ΓΛΩΣΣΑ
(περιεχόμενα)

 ΓΕΝΙΚΑ 
● Η Γλώσσα μου (λέξεις από το σχολικό λεξικό)
● Γιατί κάνουμε Γλώσσα;
● Νοηματική γλώσσα

 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ  (εδώ)

 ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
● Όμορφα γράμματα
●  1ο μέρος: Τα μπισκότα της αλφαβήτας
●  2ο μέρος: Γράμματα από τριαντάφυλλα
Κινούμενα γράμματα
●  1ο μέρος: Γράμματα με νερό
●  2ο μέρος: Λουλουδογράμματα
●  3ο μέρος: Οι χορευτές της αλφαβήτας
Σκιτσάκια με γράμματα
●  1ο μέρος: Γραμματοφατσούλες
●  2ο μέρος: Πώς δημιουργήθηκε το ωμέγα
Τα δικά μας γράμματα - διάφοροι μαθητές (8 αναρτήσεις)
Ένα γράμμα μια ιστορία
●  1ο μέρος: Τα κινούμενα σχέδια
●  2ο μέρος: Τα 24 έμμετρα παραμύθια
●  3ο μέρος: Μια αστεία αλφαβήτα
● Συμπληρώστε τα τετράγωνα (παιχνίδι)
Αλφαβήτα (τραγούδι από τα «Λάχανα και χάχανα»)
Η αλφαβήτα (τραγούδι)
● Παιχνιδιάρα αλφαβήτα
● Μια τρελή τρελή αλφαβήτα
●  1ο μέρος: Το τραγούδι του δέλτα
●  2ο μέρος: Το τραγούδι του ήτα
●  3ο μέρος: Το τραγούδι του ξι
●  4ο μέρος: Η αλφαβήτα μια παρέα
Παιχνίδια με την αλφαβήτα
●  1ο μέρος: Η αλφαβήτα σε τρία κουτάκια
●  2ο μέρος: Η αλφαβήτα σε τέσσερα κουτάκια
●  3ο μέρος: Η αλφαβήτα σε έξι κουτάκια
●  4ο μέρος: Η αλφαβήτα σε δώδεκα κουτάκια
Η αλφαβητική σειρά
●  1ο μέρος: Βάλτε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά (ταξινόμηση για μικρά παιδιά)
●  2ο μέρος: Παίζουμε αλφαβητική σειρά; (διαδραστική εξάσκηση)
● Αλφαβητικές σειρές και διαλυτικά (παιχνίδι)
● Βάλτε σε αλφαβητική σειρά τα συνδετικά ρήματα (ταξινόμηση)
● Κρεμάλα (1) (2) (παιχνίδια)
● Φθόγγοι και γράμματα (διαδραστικές παρουσιάσεις)

 ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
● Πώς χωρίζουμε τις λέξεις σε συλλαβές; (διαδραστικό βίντεο)
● Ο συλλαβισμός σε κινούμενες εικόνες!
● Συλλαβισμός (παιχνίδι)
● Συλλαβισμός και συλλαβές (κουίζ)
● Συλλαβισμός με όμοια σύμφωνα (διαδραστική εξάσκηση)
● Αλφαβητικές σειρές και διαλυτικά (παιχνίδι)
● Βάλτε τα διαλυτικά (διαδραστική εξάσκηση)
● Τα διαλυτικά (κουίζ)
● Βάλτε την απόστροφο (διαδραστική εξάσκηση)
● Συλλαβές και ορθογραφικά σημεία (διαδραστική παρουσίαση)

 ΛΕΞΕΙΣ 
● Οι τύποι των λέξεων (διαδραστική παρουσίαση)

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ - ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ & ΓΛΩΣΣΕΣ  (εδώ)

 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 
● Βάλτε κεφαλαία και ερωτηματικά (διαδραστική εξάσκηση)
● Διάλογος με σημεία στίξης (σκίτσο)
● Τα σημεία στίξης (τραγούδι)
● Τα σημεία στίξης (κουίζ)
Τα σημεία στίξης (διαδραστική παρουσίαση)

 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ  (εδώ) -  ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  (εδώ)

 ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (σειρά 11 επεισοδίων)
 (ουσιαστικά) (επίθετα) (ρήματα) (επιρρήματα) (προθέσεις) (αριθμητικά)
 (επιφωνήματα) (μετοχές) (αντωνυμίες) (άρθρα) (σύνδεσμοι)
● Τα μέρη του λόγου (κουίζ για μικρά παιδιά)
● Τα μέρη του λόγου (κουίζ)
● Tα μέρη του λόγου (διαδραστική παρουσίαση)
● Tα μέρη του λόγου (διαδραστικές παρουσιάσεις)
●  1ο μέρος: Τα κλιτά μέρη του λόγου
●  2ο μέρος: Τα πτωτικά (άρθρα) (ουσιαστικά) (επίθετα) (αντωνυμίες)
●  3ο μέρος: Τα ρήματα
●  4ο μέρος: Τα επιρρήματα
●  5ο μέρος: Οι σύνδεσμοι και τα μόρια
●  6ο μέρος: Οι προθέσεις
●  7ο μέρος: Τα επιφωνήματα
●  8ο μέρος: Οι μετοχές
●  9ο μέρος: Τα αριθμητικά
● Τα μέρη του λόγου (ταξινομήσεις)
● Γραμματική αναγνώριση (παρουσίαση)
● Γραμματική αναγνώριση (ταξινόμηση)

 ΑΡΘΡΑ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (10ο επεισόδιο)
● Παιχνίδια με τα ομόηχα άρθρα (τέσσερις αναρτήσεις)
● Βρείτε τα άρθρα (διαδραστική εξάσκηση)
● Τα άρθρα (διαδραστική παρουσίαση)

 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
● Γνωριμία με τα ουσιαστικά
● Βρείτε τα ουσιαστικά (διαδραστική εξάσκηση)
● Βρείτε τα γένη των ουσιαστικών (κουίζ)
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (1ο επεισόδιο)
● Ποια ουσιαστικά βρίσκονται στην ονομαστική; (διαδραστική εξάσκηση)
● Φράσεις με αρχαιόμορφη γενική
● Ο τόνος των αρσενικών σε -ος (διαδραστική εξάσκηση)
● Η κλίση των θηλυκών σε -η, -εις (ταξινόμηση)
● Ο τόνος των θηλυκών σε -η, -εις (διαδραστική εξάσκηση)
● Η κλίση των θηλυκών σε -ος (ταξινόμηση)
● Ο τόνος των θηλυκών σε -ος (διαδραστική εξάσκηση)
● Η κλίση των ουδετέρων σε -μα (ταξινόμηση)
● Ζωγραφίζοντας ουσιαστικά - διάφοροι μαθητές (4 αναρτήσεις)
● Το σπίτι των ουσιαστικών - player99
● Τα ουσιαστικά (διαδραστικές παρουσιάσεις)

 ΕΠΙΘΕΤΑ 
● Γνωριμία με τα επίθετα
● Η σημασία των επιθέτων (διαδραστική εξάσκηση)
● Ενώστε τα επίθετα με τα ουσιαστικά (αντιστοίχιση)
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (2ο επεισόδιο)
● Τα γένη των επιθέτων (ταξινόμηση)
● Βρείτε τα γένη των επιθέτων (κουίζ)
● Πίνακας με τα επίθετα σε -ης, -ης, -ες - Sweety
● Τα επίθετα (διαδραστικές παρουσιάσεις)

 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (9ο επεισόδιο)
● Αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμιών (διαδραστική εξάσκηση)
● Προσωπικές ή κτητικές αντωνυμίες; (κουίζ)
● Ό,τι ή ότι; (κουίζ)
● Βρείτε τις αντωνυμίες (διαδραστική εξάσκηση)
● Οι αντωνυμίες (κουίζ)
● Οι αντωνυμίες (διαδραστική παρουσίαση)

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (6ο επεισόδιο)
● Ορθή γραφή των αριθμητικών (κουίζ)
● Οι κατηγορίες των αριθμητικών (ταξινόμηση)
● Τα αριθμητικά (διαδραστική παρουσίαση)

 ΡΗΜΑΤΑ 
● Χρωματίζοντας ρήματα
● Το ρήμα είμαι (κουίζ)
● Βρείτε τα ρήματα (διαδραστική εξάσκηση)
● Βρείτε τα ρήματα (κρυπτόλεξο)
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (3ο επεισόδιο)
● Η κλίση των ρημάτων σε -ω (ταξινόμηση)
● Η κλίση των ρημάτων σε -ώ (ταξινόμηση)
● Πρώτη ή δεύτερη συζυγία; (κουίζ)
● Ενεργητική ή παθητική φωνή; (κουίζ)
● Από την ενεργητική φωνή στην παθητική (ταξινόμηση)
● Βρείτε τον παρατατικό!
● Οι εξακολουθητικοί χρόνοι των ρημάτων (κουίζ)
● Αόριστος ή παρατατικός; (κουίζ)
● Συνοπτικός μέλλοντας ή εξακολουθητικός; (ταξινόμηση)
● Σε ποιον χρόνο βρίσκονται τα ρήματα; (1) (2) (ταξινομήσεις)
● Σε ποιον Μέλλοντα βρίσκονται τα ρήματα; (κουίζ)
● Ο Συντελεσμένος Μέλλοντας (κουίζ)
● Ο Συντελεσμένος Μέλλοντας (ταξινόμηση)
● Υποφέρω...
Παρελθόν-παρόν-μέλλον - El
● Οι χρόνοι των ρημάτων (κουίζ)
● Εγκλίσεις (κουίζ)
● Σε ποια έγκλιση βρίσκεται; (κουίζ)
● Βρείτε τα απρόσωπα ρήματα (διαδραστική εξάσκηση)
● Τα ρήματα (διαδραστικές παρουσιάσεις)

 ΜΕΤΟΧΕΣ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (8ο επεισόδιο)
● Βρείτε τις μετοχές (κρυπτόλεξο)
● Οι μετοχές (διαδραστική παρουσίαση)

 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (4ο επεισόδιο)
● Τα επιρρήματα (διαδραστική παρουσίαση)

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (11ο επεισόδιο)
● Οι σύνδεσμοι και τα μόρια (διαδραστική παρουσίαση)

 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (5ο επεισόδιο)
● Οι προθέσεις (διαδραστική παρουσίαση)

 ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 
● Το λούνα παρκ της Γλώσσας (7ο επεισόδιο)
● Πώς δηλώνω τα συναισθήματά μου; - tzina45
● Τα επιφωνήματα (διαδραστική παρουσίαση)

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
● Βρείτε το υποκείμενο (διαδραστική εξάσκηση)
● Υποκείμενο ή ρήμα; (κουίζ)
● Το αντικείμενο του ρήματος (αντιστοίχιση)
● Υποκείμενο ή αντικείμενο; (κουίζ)
● Ρήματα μεταβατικά ή αμετάβατα; (κουίζ)
● Βρείτε τα συνδετικά ρήματα (διαδραστική εξάσκηση)
● Βάλτε σε αλφαβητική σειρά τα συνδετικά ρήματα (ταξινόμηση)
● Βρείτε το κατηγορούμενο (διαδραστική εξάσκηση)
● Βρείτε το κατηγορούμενο (κουίζ)
● Τα κύρια συστατικά των προτάσεων (κουίζ για μικρά παιδιά)
● Τα κύρια συστατικά των προτάσεων (κουίζ)
● Απλές ή σύνθετες προτάσεις; (κουίζ)
● Σύνθετες προτάσεις (κουίζ)
Ο τοίχος και το ταβάνι
● Υποθετικές προτάσεις
●  1ο μέρος: Αν - θυγατρικό (τραγούδι)
●  2ο μέρος: Αν (τραγούδι)
●  3ο μέρος: Αν ένα παιδί... (ποίημα)
● Μικρές αγγελίες και ελλειπτικές προτάσεις (διαδραστική εξάσκηση)
● Είναι σωστός ο ευθύς λόγος; (κουίζ)
● Πού υπάρχει ευθύς λόγος; (διαδραστική εξάσκηση)
● Ρήματα στον ευθύ λόγο (αντιστοίχιση)
● Ευθύς ή πλάγιος λόγος; (ταξινόμηση)
● Ευθύς ή πλάγιος λόγος; (κουίζ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.