4 Μαΐου 2019

Στο προσκήνιο τα ηλεκτροκίνητα

Τον τελευταίο μήνα τα περισσότερα καινούργια
οχήματα στη Νορβηγία ήταν ηλεκτροκίνητα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Απρίλιος 2019

Όντας μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από τον αρκτικό κύκλο, η γραφική πόλη του Όσλο αποτελεί μια από τις πλέον απομακρυσμένες πρωτεύουσες της Ευ­ρώ­πης. Παρ’ όλα αυτά, το Όσλο βρίσκεται στην καρδιά του ευρωπαϊκού αγώνα κα­τά της κλιματικής αλλαγής, κερδίζοντας μάλιστα φέτος τον τίτλο της Πράσινης Πρω­τεύ­ου­σας της Ευρώπης.


Πράγματι, στα καθαρά νερά που πλαισιώνουν την πόλη συναντά κανείς φεριμπότ που κινούνται εξ ολοκλήρου με υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ κατά τη διάρκεια των παγερών μηνών του χειμώνα τα περισσότερα σπίτια θερμαίνονται χάρη σε ε­γκα­τα­στά­σεις καύσης απορριμμάτων. Το εντυπωσιακότερο φαινόμενο όλων, ω­στό­σο, αφορά τα οχήματα των ίδιων των κατοίκων, που χάρισαν πρόσφατα στην πρω­τεύ­ου­σα της Νορβηγίας ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ. Ο λόγος για τα η­λε­κτρι­κά αυ­το­κί­νη­τα, τα οποία για πρώτη φορά στην Ιστορία ξεπέρασαν σε αριθμό πω­λή­σε­ων τα υβριδικά και τα παραδοσιακά Ι.Χ. που βασίζονται σε ορυκτά καύ­σι­μα για τη λειτουργία τους. Τον μήνα που μας πέρασε δύο στα τρία καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν στους δρόμους της σκανδιναβικής χώρας ήταν η­λε­κτρο­κί­νη­τα.

Πολυετής προσπάθεια

Ο εντυπωσιακός ρυθμός υιοθέτησης των πρωτοποριακών ηλεκτρικών ο­χη­μά­των στη Νορβηγία μπορεί να αυξήθηκε εκθετικάμε επιταχυνόμενο ρυθμό τα τελευταία δύο χρόνια, όμως εί­ναι αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας από την κυβέρνηση, η οποία έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η στρατηγική της επιτυχίας βα­σί­στη­κε κυρίως σε μια σειρά δελεαστικών κινήτρων για τους Νορβηγούς πο­λί­τες που προτιμούν τα ηλεκτροκίνητα: Οι κάτοχοι οχημάτων μηδενικών εκ­πο­μπών δεν πληρώνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με την αγορά του αυ­το­κι­νή­του και απαλλάσσονται επίσης από τους φόρους διοξειδίου του άνθρακα και ο­ξει­δί­ου του αζώτου που επιβάλλονται στα οχήματα φυσικού αερίου και πε­τρε­λαί­ου. Παράλληλα, εδώ και μερικά χρόνια οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπο­ρούν να περνούν τα διόδια δίχως κόστος, να χρησιμοποιούν τις λωρίδες των λε­ω­φο­ρεί­ων για να αποφεύγουν την κίνηση, αλλά και να μεταφέρουν δωρεάν τα ο­χή­μα­τά τους μέσω των νορβηγικών πλοίων. Επομένως, υπολογίζεται πως ένας ι­δι­ο­κτή­της ηλεκτροκίνητου μπορεί να ταξιδέψει από το Όσλο στα εντυπωσιακά νορ­βη­γι­κά φιόρδ με σχεδόν το μισό συνολικό κόστος μεταφοράς. Τα κίνητρα α­να­μέ­νε­ται να απομακρυνθούν σταδιακά μέχρι το 2021, ωστόσο έχουν ήδη συν­δρά­μει σε αξιοσημείωτο βαθμό στην ταχύτατη υιοθέτηση πράσινων οχημάτων.

Πέρα από τα νεύματα στους Νορβηγούς καταναλωτές, οι Αρχές της σκαν­δι­να­βι­κής χώρας έχουν υιοθετήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που πα­ρέ­χουν το κα­τάλ­λη­λο πλαίσιο για την άνθηση των περιβαλλοντικών οχημάτων. Ήδη από το 2011 στη Νορβηγία λειτουργούσαν 3.000 σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκινήτων (στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν μόλις 50 σημεία φόρτισης). Εν έτει 2019 η σκαν­δι­να­βι­κή χώρα παρέχει πλέον πάνω από 8.000 σημεία επαναφόρτισης η­λε­κτρι­κών οχημάτων, ενώ ταυτόχρονα λανσάρει και ένα πρωτοποριακό σύστημα φόρ­τι­σης ηλεκτρικών ταξί που γεμίζουν τις μπαταρίες τους μέσω της τε­χνο­λο­γί­ας WiFi. Μέσα στους επόμενους μήνες η κυβέρνηση θα εγκαταστήσει δεκάδες πλά­κες φόρτισης σε πιάτσες και κεντρικά σημεία στάθμευσης των ταξί, χτί­ζο­ντας έ­τσι την πρώτη ασύρματη υποδομή ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών ο­χη­μά­των στον κόσμο.


Η Νορβηγία παρέχει πάνω από 8.000 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων


Χάρη στις τολμηρές πολιτικές και τα δεκάδες κίνητρα στους καταναλωτές δεν προ­κα­λεί έκπληξη το γεγονός πως η μικρή σκανδιναβική χώρα των πέντε ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων κατοίκων έχει μεταμορφωθεί σε παγκόσμια πρωτεύουσα της πρά­σι­νης μετακίνησης. Έπειτα από τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον ρυθμό της υι­ο­θέ­τη­σης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, το νορβηγικό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θεσπίσει κανονισμό που θα απαιτεί έως το 2025 όλα τα και­νούρ­για αυτοκίνητα της χώρας να είναι ηλεκτρικά. Το εντυπωσιακό είναι πως οι πο­λί­τες αγκαλιάζουν θερμά κάθε περιβαλλοντική πρωτοβουλία –το 75% των Νορ­βη­γών δηλώνουν τυφλή εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό βήμα της κυβέρνησης προκειμένου να μηδενιστούν οι ρύποι μέχρι το 2030.

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Η Καθημερινή» (12.04.2019) - ΕΙΚΟΝΑ: czechcrunch.cz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ