Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Τα πιο επικίνδυνα πλάσματα της θάλασσας

Από την elpis00


 1  Ψάρι λιοντάρι


Θα περιμένατε τους φανατικούς των ψαριών να αποφεύγουν ξεκάθαρα ένα θα­λάσ­σι­ο πλάσμα που έχει πάρει το όνομά του από κάτι τόσο άγριο όπως είναι το λιο­ντά­ρι. Ω­στόσο, αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Το όμορφο αλλά δη­λη­τη­ρι­ώ­δες ψάρι λιοντάρι είναι ένα πολύ διάσημο κατοικίδιο. Αν και δεν έχουν α­να­φερ­θεί θά­να­τοι μέχρι σήμερα, το ψάρι λιοντάρι έχει δηλητηριώδη αγκάθια στα πτε­ρύ­γι­ά του που μπο­ρούν να προκαλέσουν απίστευτο πόνο στα θύματά του.

Αυτό σημαίνει πως όσοι επιλέξουν να αποκτήσουν ένα ψάρι λιοντάρι πρέπει να εί­ναι πολύ προσεκτικοί όταν καθαρίζουν το ενυδρείο τους. Μόνο ένα τσίμπημα αρκεί για να προκαλέσει επώδυνους πονοκεφάλους και εμετούς.

Μιλάμε για ένα ντόπιο είδος του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού και είναι ένας α­λη­θι­­νός μαχητής. Αυτό είναι προφανές από ένα περιστατικό που έγινε το 2009 όταν έ­νας κεραυνός κατέστρεψε μία δεξαμενή στο Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να δρα­πε­τεύ­σουν έξι ψάρια λιοντάρια. Εκείνο αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα και εξαπλώθηκε κα­τά μή­κος της Ανατολικής Ακτής, στις Μπαχάμες και στις Βερμούδες, και έχει τώρα φτά­σει στην Κα­ραϊβική. Ευτυχώς, το ψάρι επιτίθεται στους ανθρώπους μόνο όταν προ­κλη­θεί.


 2  Πετρόψαρο


Σε αντίθεση με την έντονη εμφάνιση του ψαριού λιοντάρι, το πετρόψαρο είναι έ­νας ει­­δι­κός του καμουφλάζ και μπορεί κυριολεκτικά να μη διακρίνεται από μία πέ­τρα στον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό το καθιστά απίστευτα επικίνδυνο, και είναι πο­λύ εύ­κο­λο για κολυμβητές και δύτες να πέσουν απρόσμενα επάνω του. Ζουν σε ρη­χά νε­ρά στα τροπικά νερά του Ειρηνικού και Ινδικού Ωκεανού, που είναι –δυ­στυ­χώς– κο­ρυ­φαί­οι προορισμοί για όσους κολυμπούν με τη μάσκα τους και πα­ρα­τη­ρούν τον βυ­θό.

Εάν σταθείτε σ’ ένα από τα 14 δηλητηριώδη αγκάθια του πετρόψαρου, φροντίστε πως θα τρέξετε γρήγορα στα επείγοντα περιστατικά. Εκτός από απίστευτο πόνο, το δη­λη­­τή­ρι­ο μπορεί να προκαλέσει παράλυση εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Η α­γω­νί­α λέγε­ται πως είναι τόσο έντονη που ορισμένα θύματα έχουν εκλιπαρήσει να τους κό­ψουν το άκρο παρά να ζήσουν ακόμα ένα λεπτό με αυτό τον πόνο από τα α­γκά­θια.


 3  Μέδουσα


Στην Αυστραλία, οι ναυαγοσώστες έχουν συνηθίσει να φοράνε κολάν στα χέρια και στα πόδια τους. Και αν αυτό μοιάζει μία περίεργη επιλογή περιβολής για να κο­λυ­μπή­­σεις, μπορεί να βοηθήσει να σώσει ζωές. Και αυτό επειδή τα κολάν μπορούν να προ­­στα­τέ­ψουν από το τσίμπημα της μέδουσας, που είναι το πιο δηλητηριώδες ζώ­ο στον κόσμο.

Το τσίμπημα της μέδουσας είναι βλαβερό μόνο όταν «βρίσκει» δέρμα, και με το πέ­­ρα­σμα των χρόνων, οι ναυαγοσώστες έχουν μάθει πως με το να φορούν κολάν α­­πο­φεύ­γουν τον αγωνιώδη πόνο, τους έντονους εμετούς ή ακόμα και τον θάνατο α­πό ένα από τα πιο θανατηφόρα πλάσματα της θάλασσας.


 4  Σαλάχι


Έπρεπε να φτάσουμε στο 2006 για να συνειδητοποιήσει ο περισσότερος κόσμος πό­­σο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα σαλάχια. Ο ατρόμητος τηλεοπτικός πα­ρου­σι­α­­στής Στιβ «Κυνηγός Κροκόδειλων» Ίρβιν πέθανε μετά από ένα τσίμπημα ενός α­πό αυ­­τά τα... χαριτωμένα πλάσματα, που το απίστευτο είναι πως ετησίως σκο­τώ­νουν πε­ρισ­­σό­τε­ρο κόσμο από τους καρχαρίες.

Ωστόσο, γενικότερα το σαλάχι δεν είναι επιθετικό και γίνεται τέτοιο μόνο εάν προ­κλη­­θεί. Το δηλητήριο από το τσίμπημα προκαλεί τρομερό πόνο και πρήξιμο, ό­πως και μό­λυνση.


 5  Χταπόδι με μπλε δαχτυλίδια


Ενώ τα περισσότερα από τα τσιμπήματα των πλασμάτων σ’ αυτή την ανάρτηση μπο­­ρούν να προκαλέσουν άμεσο πόνο, αυτό του μπλε χταποδιού μοιάζει σχετικά ά­κα­κο στην αρχή. Αλλά μην ξεγελαστείτε και πιστέψετε πως αυτή η επίθεση είναι λι­γό­τε­ρo θανατηφόρα από τους άλλους διάσημους ομολόγους του. Η νευροτοξική ου­σί­α που περιέχουν τα κεφαλόποδα μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε παράλυση και τελικά σε θάνατο.

Το μπλε χταπόδι είναι σπάνια μεγαλύτερο από μισό μέτρο και μίας και δεν αποτελεί μί­α προφανή απειλή, ο κίνδυνος μπορεί να παραβλεφθεί. Δεν υπάρχει αντίδοτο για το τσί­μπημα, γι’ αυτό εάν συναντήσετε ένα μέσα στο νερό, το καλύτερο που έχετε να κάνε­τε είναι να το αποφύγετε.


 6  Μεγάλος λευκός καρχαρίας


Με πολλές σειρές από κοφτερά δόντια και δυνατά σαγόνια, ο μυθικός μεγάλος λευ­κός μπορεί να κόψει στη μέση ένα χέρι ή πόδι με τη μία. Προφανώς είναι ένα θα­να­τη­­φό­ρο πλάσμα και σίγουρα μοιάζει με ένα τέτοιο με αυτό το παρουσιαστικό, ό­μως δεν είναι τόσο για τους ανθρώπους όσο θα θέλατε να πιστεύετε.

Ταινίες όπως το «Jaws» έχουν διαδώσει την παρανόηση πως οι καρχαρίες ε­πι­τί­θε­νται στους ανθρώπους με οποιαδήποτε ευκαιρία. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, πε­ρισ­σό­­τε­ροι άνθρωποι σκοτώνονται ετησίως από τσιμπήματα της μέλισσας και της σφή­κας παρά από τις επιθέσεις του μεγαλύτερου αρπακτικού της γης. Όταν έ­νας καρ­χα­ρί­ας ε­πιτίθεται σ’ έναν άνθρωπο, συνήθως γίνεται κατά τύχη και το πλέ­ον πι­θα­νό είναι πως μπερδεύει έναν surfer ή έναν που κολυμπάει για το πιο συ­νη­θι­σμέ­νο θήραμά του, ό­πως είναι οι φώκιες.

Αν και το 75% των επιθέσεων που συμβαίνουν δεν είναι θανατηφόρες, μπορούν να έ­χουν σοβαρές συνέπειες όπως είναι οι βαθιές πληγές που μπορούν συχνά να ο­δη­­γή­σουν σε ακρωτηριασμό.


 7  Καρχαρίας τίγρης


Ενώ ο μεγάλος λευκός είναι πιο διάσημος, θα πρέπει να φοβόμαστε εξίσου τον καρ­­χα­ρί­α τίγρη εάν τον συναντήσουμε όχι στα πολύ βαθιά νερά. Αυτό το γι­γα­ντι­αί­ο ψά­ρι είναι στην πραγματικότητα πιο επικίνδυνο για τους ανθρώπους, μιας και ο χώ­ρος που κυνηγά είναι γενικότερα κοντά στην ακτή.

Ενώ τα περισσότερα ψάρια είναι πολύ εκλεκτικά στο τι τρώνε, αυτό το τέρας μπο­ρεί να φάει σχεδόν ό,τι μπο­ρεί να χωρέσει στα σαγόνια του, όπως άλλους καρ­χα­ρί­ες, κομμάτια από σκάφη, παλιά λάστιχα και πινακίδες κυκλοφορίας, ορισμένα δη­λα­δή α­πό τα πράγματα που έχουν βρεθεί στο στομάχι του.


 8  Θαλάσσιο φίδι


Είναι καλό που το θαλάσσιο φίδι δεν είναι επιθετικό, επειδή ένα δάγκωμα από αυτό το σχετικά ντροπαλό πλάσμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Όπως όλα τα δη­λη­τη­­ρι­ώ­δη φίδια έχει μεγάλους κυνόδοντες και το δηλητήριο από αυτούς μπορεί να προ­καλέσει μόνιμη ζημιά στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα.

Μπορεί να τα βρει κανείς κυρίως στα ρηχά νερά του Ειρηνικού και του Ινδικού Ω­κε­α­­νού, με το πιο επικίνδυνο είδος να είναι το εκείνο με το συμπιεσμένο σώμα.


 9  Κοράλλι της φωτιάς


Αν και το όνομα υποδηλώνει άλλα, το κοράλλι της φωτιάς δεν είναι στην πραγ­μα­τι­κό­­τη­τα ένα κοράλλι αλλά συγγενεύει περισσότερο με τη μέδουσα και τις θα­λάσ­σι­ες ανε­μώνες. Μπορεί να καταφέρει ένα αδίστακτα σκληρό τσίμπημα με τα α­ό­ρα­τα πλο­κά­μια του και, αν και δεν είναι θανατηφόρο, μπορεί να έχει δυσάρεστες συ­νέ­πει­ες. Μετά την επαφή, τα θύματα θα αισθανθούν έναν έντονο πόνο που μπορεί να δι­αρ­κέ­σει από δύο ημέρες μέχρι δύο εβδομάδες.

Τα θύματα του κοραλλιού της φωτιάς είναι συνήθως έμπειροι δύτες που το μπερ­δεύ­­ουν με το κανονικό κοράλλι.


 10  Αχινός


Ο αχινός δύσκολα δείχνει ως πλασματάκι για χάδια, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολ­λοί άνθρωποι που πέφτουν θύματα των κοφτερών αγκαθιών αυτών των μι­κρο­σκο­πι­κών πλασμάτων. Οι βελόνες είναι αρκετά μακριές για να προκαλέσουν σοβαρή ζη­μιά σε ο­ποιονδήποτε πατήσει πάνω τους. Εκτός από τον έντονο πόνο, αυτές σπά­νε κατά την επαφή και μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση και σε πολλές πε­ρι­πτώ­σεις αφαιρούνται μόνο χειρουργικά.

Οι αχινοί γενικότερα δεν είναι δηλητηριώδεις, υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Το εί­δος «toxopneustes pileolus» είναι για παράδειγμα το πιο επικίνδυνο που υπάρχει ε­κεί έξω. Σε ένα μη έμπειρο μάτι, τα αγκάθια τους μοιάζουν με λουλούδια, όμως εί­ναι εξαιρετικά δηλητηριώδη και μπορούν να οδηγήσουν στην παράλυση, ακόμα και στον θάνατο.

ΠΗΓΗ: dinfo.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ζώα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.