Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

12 Απριλίου 2013

Το μεταίσθημαΤο είδωλο των αντικειμένων που παρατηρούμε σχηματίζεται στον αμ­φι­βλη­στρο­ει­δή χι­τώ­να του ματιού μας. Από εκεί μεταφέρεται μέσω του οπτικού νεύρου στον ε­γκέ­φα­λο, προ­κει­μέ­νου να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.

Η οπτική εντύπωση, όμως, που δημιουργείται πάνω στον αμφιβληστροειδή δεν ε­ξα­φα­­νί­ζε­ται αμέσως μόλις λείψει αυτό που είδαμε, αλλά διατηρείται αναλλοίωτη για έ­να πολύ μι­κρό χρονικό διάστημα (περίπου από 1/12 μέχρι 1/20 του δευ­τε­ρο­λέ­πτου). Αν εκείνη τη στιγ­μή δούμε μια άλλη εικόνα, ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να την ξεχωρίσει από την προ­η­γού­με­νη.

Αυτή η ιδιότητα του εγκεφάλου μας ονομάζεται μεταίσθημα. Το μεταίσθημα είναι μια φυ­­σι­κή οφθαλμαπάτη, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο (αλλά και σε άλλα ζώα με εξελιγμέ­νους οφθαλμούς)
(α) να αντιλαμβάνεται τον μεταβαλλόμενο χώρο γύρω του σαν μια συνέχεια και
(β) να υπολογίζει την ταχύτητα των κινούμενων αντικειμένων στο οπτικό του πεδίο.

Ο άνθρωπος αξιοποίησε το μεταίσθημα για να βελτιώσει την αισθητική του α­πό­λαυ­ση. Ο κι­νη­μα­το­γρά­φος και η τηλεόραση, τα κινούμενα σχέδια και οι διάφορες κι­νού­με­νες εικό­νες (an­i­ma­tion) στηρίζονται σε αυτήν ακριβώς την ιδιότητα: Μια σειρά από ει­κό­νες προ­βάλ­λο­νται με γρήγορο τρόπο, ώστε να δημιουργείται στον θεατή η ψευ­δαί­σθη­ση της κί­νη­σης.

Παραδείγματα

Ένα από τα πρώτα πειράματα που έγιναν αφορούσε μια εικόνα με ένα κλουβί και μια με έ­να πουλί.


Παρακολουθήστε την αργή και τη γρήγορη εναλλαγή τους. Στη δεύτερη περίπτωση ο ε­­γκέ­φα­λός μας νομίζει ότι το πουλί μπήκε στο κλουβί!


Είναι αυτονόητο ότι όσο περισσότερο μοιάζουν οι εικόνες τόσο ευκολότερα ε­νερ­γο­ποι­­εί­ται το μεταίσθημα. Παρατηρήστε τις ακόλουθες 30 φάσεις από την περιστροφή της Γης γύρω α­πό τον άξονά της. Ξεκινήστε από την πρώτη σειρά και φανταστείτε την εικόνα να κινείται:


Όσο πιο γρήγορα εναλλάσσονται οι 30 φάσεις του πλανήτη μας τόσο πιο αληθινή μοιά­ζει η νέα, κινούμενη εικόνα:


Ένα ακόμη παράδειγμα είναι οι 16 φωτογραφίες ενός αλόγου και του αναβάτη του. Η κα­­τάλ­λη­λη εναλλαγή τους δίνει μια σχεδόν φυσική κίνηση!

Να και μια όμορφη εικόνα που έφτιαξαν στο δικτυακό
μας φιλαράκι ...ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΣΤ΄ ΚΑΙ ΓΕΛΑ!


ΠΗΓΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, tiemathasimera.blogspot.gr, el.wikipedia.org
ΕΙΚΟΝΕΣ: dapontes.gr (1-9), blogs.sch.gr/chrysantor (10)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: κατασκευές, φως-όραση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.