Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

29 Απριλίου 2012

Μέδουσα

Από τη Vickos22


Οι μέδουσες είναι θαλάσσια ασπόνδυλα (κνιδόζωα) της τάξης των Σκυφόζωων. Πρό­κει­­ται για πλαγκτονικούς οργανισμούς, οι οποίοι απαντώνται σε όλες τις θάλασσες του κό­σμου. Ζουν σε ομάδες και το τσίμπημά τους προκαλεί κνησμό και παράλυση της λείας τους. Τρέ­φο­νται με μικρά ψάρια και ζωοπλαγκτόν, τα οποία συλλαμβάνουν με τα πλοκά­μια τους. Είναι γνωστότερες με την κοινή ονομασία τσούχτρες.


Το σώμα της μέδουσας έχει σχήμα καμπάνας και παράγει μια ζελατινώδη ουσία. Στην πε­ρι­φέ­ρει­α έχουν πλοκάμια και αισθητήρια όργανα, Το κάθε πλοκάμι καλύπτεται με κύτ­­τα­ρα, που καλούνται κνιδοκύτταρα ή κνιδοκύστεις και μπορούν να τσιμπήσουν ή και να σκο­τώ­σουν ζώα. Τα κύτταρα αυτά υπάρχουν και στο στόμα τους. Οι πιο πολ­λές μέδου­σες χρη­σι­μο­ποι­ούν τα κύτταρα αυτά για εξασφάλιση τροφής και για ά­μυ­να. Άλλες δεν έχουν κα­θό­λου πλοκάμια. Έχουν πολλά μικρά μάτια στο κωδωνοειδές σώ­μα τους, που τους ε­πι­τρέ­πει να έχουν όραση 360 μοιρών.

Αν και στερούνται βασικών αισθητηρίων οργάνων και δεν έχουν εγκέφαλο, το νευ­ρι­κό τους σύστημα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται ερεθίσματα, όπως το φως και η ο­σμή και να αντιδρούν γρήγορα σε αυτά. Κολυμπούν πολύ αργά, καθώς δεν έχουν υ­δρο­δυ­­να­μι­κό σώμα. Αντ’ αυτού, κινούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργούν ρεύ­μα­τα, α­να­γκά­ζο­ντας τη λεία τους να φτάσει στα πλοκάμια τους. Η κίνηση αυτή γί­νε­ται ρυθμικά με ά­νοιγ­μα και κλείσιμο του σώματός τους που μοιάζει με καμπάνα. Η πυκνότητά τους είναι σχε­δόν ίση με την πυκνότητα του νερού.


Το πεπτικό τους σύστημα δε χρειάστηκε να εξελιχθεί σε σχέση με αυτό πολλών ζώ­ων. Α­πό το ίδιο άνοιγμα (στόμα, βρίσκεται στο κέντρο και στο κάτω μέρος της «κα­μπά­νας») γί­νε­ται η πρόσληψη αλλά και η αποβολή της τροφής. Το στόμα της πε­ρι­βάλ­λε­ται από κροσ­σω­τά χείλη και οδηγεί σε ακτινωτά σωληνάρια, τα οποία κα­τα­λή­γουν στη γαστρική κοι­λό­τη­τα. Η τελευταία είναι ένας κυκλικός σωλήνας, που κα­τα­λαμ­βά­νει όλη την περιφέ­ρεια του ζώ­ου. Το σώμα σε μία ενήλικη μέδουσα α­πο­τε­λεί­ται από 94-98% νερού. Η «καμπάνα» της τσούχτρας αποτελείται από ένα στρώμα ε­πι­δερ­μί­δας και κατά το μεγαλύ­τερο μέρος α­πό τη μεσογλοία. Πρόκειται για μία α­κύτ­τα­ρη, ημιδιαφανή, ζελατινώδη μάζα.

Οι περισσότερες μέδουσες ζουν δυόμισι μήνες. Ωστόσο, υπάρχει ένα είδος που μπο­ρεί να ζή­σει μέχρι 30 χρόνια και ένα άλλο είδος είναι αθάνατο, το Turritopsis nu­tri­cu­la.

Οι μέδουσες συνήθως αναπαράγονται σεξουαλικά γεννώντας πολύποδες από τους ο­­ποί­ους οι μέδουσες φέρονται να γεννιούνται μη σεξουαλικά.

Οι μέδουσες είναι σημαντική πηγή τροφής για τους Κινέζους αλλά και σε άλλες α­σι­α­τι­κές χώ­ρες. Ενδεικτικά, στην Κίνα, οι επεξεργασμένες μέδουσες αφαλατώνονται με εμ­βά­πτι­­ση στο νερό όλη τη νύχτα και τρώγονται μαγειρεμένες ή ωμές. Συχνά σερ­βί­ρο­νται ως σαλάτα, μα­ζί με λαχανικά. Στην Ιαπωνία τις πλένουν, τις κόβουν σε λω­ρί­δες και τις σερ­βίρουν ως ο­ρε­κτι­κό με ξίδι.

ΠΗΓΗ: ΒικιπαίδειαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.