Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

22 Απριλίου 2012

Πύργος της Πίζας

Από τη Vickos22


O Πύργος της Πίζας είναι το λεγόμενο «καμπανίλε» (καμπαναριό), ανεξάρτητο κω­δω­­νο­­στά­­σι­­ο, του καθεδρικού ναού της ιταλικής πόλης της Πίζα. Βρίσκεται πίσω από τον Κα­θε­­δρι­κό και είναι η τρίτη παλαιότερη κατασκευή στην Πλατεία του Ντουόμο, της Πίζας μετά τον Καθεδρικό ναό και το κυκλικού σχήματος Βαπτιστήριο, ενώ δίπλα βρί­σκε­ται το Κοι­­μη­τή­ρι­ο.

Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως παρατηρητήριο αλλά και ως καμπαναριό. Οι ερ­γα­σί­ες α­νέ­γερ­σής του ξεκίνησαν στις 9 Αυγούστου του 1173 υπό τα σχέδια των αρ­χι­τε­κτό­νων Ραϊ­νάλ­ντο και Μπονάνο Πισάνο. Πέντε χρόνια αργότερα και ενώ ήταν υπό α­νέ­γερ­ση ο τρίτος ό­ρο­φος υπέρ του ισογείου (που και αυτός περιλαμβάνει δύο ε­σω­τε­ρι­κούς ορό­φους) άρ­χι­σε να υποχωρεί το έδαφος προκαλώντας κλίση προς τη νότια πλευ­ρά. Παρά ταύτα το 1275 συνεχίστηκαν οι εργασίες με πολύ αργό ρυθμό και το ό­λο οικοδόμημα ο­­λο­κλη­ρώ­θη­κε έναν αιώνα μετά, το 1372.


Κανείς δεν πίστευε πως αυτό το οικοδόμημα θα σωζόταν. Κι όμως σώθηκε. Έτσι η πό­λη της Πίζας έγινε διάσημη και ξακουστή σ’ όλο τον κόσμο με τον Πύργο αυτό ως σή­μα α­­να­γνώ­ρι­σης.


Ο Πύργος της Πίζας έχει ύψος 56 μ. και διάμετρο 15,50 μ. με 297 βαθμίδες. Στον δι­ά­κο­­σμό του περιλαμβάνονται 207 κίονες με κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, από λευ­κό μάρ­μα­ρο και ψαμμίτη, που περιβάλλουν όλους τους αίθριους δακτυλίους, ε­πτά τον αριθ­μό, μέ­χρι το υπερώο όπου και το μικρότερο σε διάμετρο καμπαναριό, χω­ρίς ε­πι­πρό­σθε­­τη κο­ρυ­φή όπου και φέρονται επτά καμπάνες. Η κλίση του φθάνει τις 5,5 μοίρες που ση­­μαί­νει ό­τι η κορυφή του κατακόρυφου άξονά του έχει με­τα­κι­νη­θεί ο­ρι­ζό­ντι­α περίπου τέσ­­σε­ρα μέ­τρα.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ταξίδια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.