Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

Με την έναρξη της Επανάστασης πρόκριτοι, κληρικοί, Φαναριώτες και οπλαρχηγοί δη­μι­­ουρ­γούν τοπικά κέντρα εξουσίας. Η Πελοποννησιακή Γερουσία στην Πε­λο­πόν­νη­σο, ο Ορ­γα­νι­σμός της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος στη Δυτική Στερεά και ο Άρειος Πά­γος στην Α­­να­το­λι­κή Στερεά οργανώνουν και συντονίζουν τοπικά τον Αγώνα. Η α­νά­γκη όμως για ε­­νι­αί­α πο­λι­τι­κή διοίκηση της Επανάστασης γίνεται γρήγορα φανερή.

Στις 20 Δεκεμβρίου 1821 συνέρχεται στην Επίδαυρο η Α΄ Εθνοσυνέλευση με α­ντι­προ­­σώ­πους (παραστάτες) από τις επαναστατημένες περιοχές. Σε αυτήν ψηφίζεται για πρώτη φο­ρά Σύνταγμα, μπαίνουν τα θεμέλια μιας κεντρικής Αρχής και δι­α­κη­ρύσ­σε­ται η α­νε­ξαρ­­τη­σί­α των Ελλήνων.

Τόποι διεξαγωγής των Εθνοσυνελεύσεων του Αγώνα

Η Β΄ Εθνοσυνέλευση συνέρχεται το 1823 στο Άστρος. Ψηφίζεται νέο Σύνταγμα και κα­­ταρ­γού­νται τα τοπικά κέντρα εξουσίας που μέχρι τότε λειτουργούν παράλληλα με την κε­ντρι­κή Αρχή.

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση καθυστερεί από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και την κρι­σι­μό­τη­τα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τελικά διεξάγεται στην Τροιζήνα το 1827. Ε­κεί ψηφίζε­ται το τρίτο Σύνταγμα του Αγώνα, το πιο δημοκρατικό απ’ όλα. Πηγή όλων των εξουσι­ών α­πο­τε­λεί πλέον το ελληνικό έθνος, ενώ ορίζεται κυβερνήτης της Ελ­λά­δας ο Ιωάν­νης Κα­πο­δί­στρι­ας. Πρωτεύουσα του νέου κράτους ανακηρύσσεται το Ναύ­πλι­ο.



H Δ΄ Εθνοσυνέλευση πραγματοποιείται το 1829 στο Άργος. Εκεί ισχυροποιείται η θέ­ση του Καποδίστρια και όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονται στο πρόσωπό του.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821. Α΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος).
1823. Β΄ Εθνοσυνέλευση (Άστρος).
1827. Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Τροιζήνα).
1829. Δ΄ Εθνοσυνέλευση (Άργος).

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006)



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.