Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

25 Μαρτίου 2012

Οι συνθήκες ζωής κατά τη διάρκεια του Αγώνα

Πολεμικές επιχειρήσεις, ανθρώπινες απώλειες,
υλικές καταστροφές, προσφυγικές μετακινήσεις

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα οι συνθήκες ζωής των χριστιανών, αλλά και των μου­σουλ­­μά­νων, αλλάζουν δραματικά. Μεγάλες ομάδες πληθυσμού μετακινούνται α­πό τις εμπό­λεμες πε­ρι­ο­χές και αναζητούν ασφαλείς τόπους εγκατάστασης. Έλληνες πρό­σφυ­γες από τη Μι­κρά Ασία και τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσ­σα­λί­α, τη Χίο και την Κρή­τη ε­γκα­θί­στα­νται κυρίως στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου.

Έλληνες φυγάδες μετά την καταστροφή της Xίου το 1822
(πίνακας του Sir Charles L. Eastlake)

Η καθημερινή ζωή συνδέεται κυρίως με τον πόλεμο. Στα στρατόπεδα, στα οχυρά και στα κά­στρα, στην ύπαιθρο και τη νησιωτική χώρα, όλοι αγωνίζονται με τον τρό­πο τους. Ο α­γώ­νας τους μάλιστα είναι διπλός: παλεύουν τόσο για τον τόπο τους όσο και για την ε­πι­βί­ω­σή τους.
● Η έλλειψη νερού, τροφίμων και πυρομαχικών δυσκολεύει κυρίως τη ζωή των πλη­θυ­­σμών που πολιορκούνται, σε πολλές περιπτώσεις για μήνες, μέσα σε κάστρα και φρού­­ρι­α.
● Η πολύχρονη ενασχόληση με τον πόλεμο δεν επιτρέπει στους κατοίκους να α­σχο­λη­­θούν με τη γη, οι καλλιέργειες καταστρέφονται και η σοδειά είναι ανύπαρκτη.
● Ο ανεφοδιασμός και η τροφοδοσία εμποδίζεται από τον αντίπαλο, με αποτέλεσμα πολ­­λοί, άμαχοι κυρίως, να πεθαίνουν από ασιτία.
● Οι απώλειες μεγαλώνουν και από τις επιδημίες που εξαπλώνονται.


Η Άνω Σύρος το 1776 (πάνω) και μαζί με την Ερμούπολη το 1841 (κάτω).
Η πρωτεύουσα της Σύρου άρχισε να κατοικείται το 1822 από τους πρόσφυγες που δημι-
ούργησαν οι σφαγές των Οθωμανών στη Μικρά Ασία, τη Χίο, την Κάσο, τα Ψαρά και την
Κρήτη. Το 1823 ονομάστηκε Ερμούπολη προς τιμήν του αρχαίου θεού του εμπορίου.


Με το τέλος της Επανάστασης ο Καποδίστριας προσπαθεί να βελτιώσει τις συν­θή­κες ζω­­ής των Ελλήνων. Σχεδιάζεται η ανοικοδόμηση των ερειπωμένων πόλεων και ι­δρύ­ο­νται νέ­ες. Διανέμονται εθνικές γαίες και αρχίζει η σταδιακή αγροτική εκ­με­τάλ­λευ­ση και πα­ρα­­γω­γή.

Αθηναϊκή οικογένεια επιστρέφει στα ερείπια του σπιτιού της
(πίνακας του Θ. Βρυζάκη, περ.1845)

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: paletaart3.wordpress.com,
www.pinterest.co.uk, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006), www.sansimera.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.