Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

24 Μαρτίου 2012

Η έκβαση του Αγώνα

Ο δρόμος των Ελλήνων προς την ανεξαρτησία είναι μακρύς και δύσβατος. Οι με­γά­λες η­­­ρω­ι­­κές στιγμές εναλλάσσονται με δύσκολες περιόδους και ήττες. Μετά τη συ­νερ­γα­σί­α ο­­θω­μα­νι­κών και αιγυπτιακών δυνάμεων μάλιστα η Επανάσταση υποχωρεί και περιορίζεται ε­δα­φι­κά.

Η ηγεσία των Ελλήνων απευθύνεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του Αγώνα στις Με­­­γά­­λες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) και ζητά την προστασία και τη βοήθειά τους. Ε­­κεί­νες αρχικά, σύμφωνες με τις θέσεις της Ιεράς Συμμαχίας, καταδικάζουν την Ελληνική Ε­πα­νά­στα­ση. Σταδιακά όμως οι διπλωματικές ενέργειές τους για την ε­πί­λυ­ση του ελληνι­κού ζη­τή­μα­τος συνδέονται με τα συμφέροντα που έχουν στην πε­ρι­ο­χή αλλά και με τον α­ντα­γω­νι­σμό μεταξύ τους.

Ο Τζορτζ Κάνινγκ, ένθερμος υποστηρικτής της Ελληνικής Επανάστασης, υπήρξε, μεταξύ άλλων
αξιωμάτων, Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας το κρίσιμο διάστημα 1822-1827. Το άγαλμά του
βρίσκεται στην Αθήνα, στην πλατεία που φέρει το όνομά του (Πλατεία Κάνιγγος).

Η πτώση του Μεσολογγίου έχει μεγάλο αντίκτυπο και συγκινεί την κοινή γνώμη των ευ­­­ρω­­παϊ­­κών χωρών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Μεγάλες Δυνάμεις μεσολαβούν στο ελ­λη­­νι­κό ζή­τη­μα. Με τη λεγόμενη «Ιουλιανή Συνθήκη» του Λονδίνου (Ιούλιος του 1827) α­­πο­φα­σί­ζουν την κατάπαυση των εχθροπραξιών και τη δημιουργία αυ­τό­νο­μου ελληνικού κρά­τους. Παράλληλα καλούν την Υψηλή Πύλη να αποδεχθεί τις α­πο­φά­σεις τους. Ο σουλ­­τά­νος αρνείται να συνεργαστεί, οπότε οι Μεγάλες Δυνάμεις ε­πι­βάλ­λουν τη θέλησή τους.

Τον Οκτώβριο του 1827, στη ναυμαχία του Ναβαρίνου, ο ενωμένος στόλος των Με­­γά­λων Δυνάμεων καταστρέφει τον τουρκοαιγυπτιακό.

Οι στόλοι των Μεγάλων Δυνάμεων κατευθύνονται προς το Ναβαρίνο
«Η ναυμαχία του Ναβαρίνου»
(ελαιογραφία του Carneray, 1827)

Οι εξελίξεις επιταχύνονται και ο σουλτάνος τελικά συνθηκολογεί. Με το Πρω­τό­κολ­λο του Λον­δί­νου (1830) η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κρά­τος.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1821-1822. Η Ιερά Συμμαχία αποδοκιμάζει την Ελληνική Επανάσταση.
1827. Ιουλιανή Συνθήκη, ναυμαχία στο Ναβαρίνο.
1830. Πρωτόκολλο του Λονδίνου.

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ (2006) | ΕΙΚΟΝΕΣ: commons.wikimedia.org, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης (2006), elldiktyo.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.