16 Ιουλίου 2013

Ένα πλωτό Ναυτικό Μουσείο!

Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ»

Είναι το πλοίο που υπήρξε τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής του, το πλοίο που δεν έ­χα­­σε ούτε μία μάχη! Το πιο ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Πο­λε­μι­κού Ναυ­­τι­κού βρίσκεται στον Φλοίσβο του Φαλήρου και λειτουργεί ως μου­σεί­ο.


Το θωρηκτό «Αβέρωφ»


Σύντομη ιστορία του πλοίου

1908 Η ελληνική κυβέρνηση παραγγέλνει σε ναυπηγείο της Ιταλίας ένα κα­τα­δρο­μι­κό πλοί­ο. Το ποσό της προκαταβολής προέρχεται από τον Γεώργιο Α­βέ­ρωφ.

1911 Το θωρηκτό φτάνει στην Ελλάδα και αγκυροβολεί στον όρμο του Φα­λή­ρου.

1912-1913 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι αποτελούν αναντίρρητα την πλέον ένδοξη πο­λε­μι­κή πε­ρί­ο­δο του θωρηκτού. Το «Αβέρωφ» συμμετέχει στην απελευθέρωση των νη­σιών του Α­να­το­λι­κού Αιγαίου και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις ναυ­μα­χί­ες της Έλ­λης (Δε­­κέμ­βρι­ος 1912) και της Λήμνου (Ιανουάριος 1913) ε­νά­ντι­α στον ο­θω­μα­νι­κό στόλο: Α­­ξι­ο­ποι­ώ­ντας τη μεγάλη του ταχύτητα και το βε­λη­νε­κές των πυροβόλων του αποσπάται από τον υ­πό­λοι­πο ελληνικό στόλο και κα­τα­δι­ώ­κει τον εχθρικό, τρέ­πο­ντάς τον σε φυγή. Η τακτική του πλοιάρχου Κου­ντου­ριώ­τη δίνει τη νίκη και τον α­δι­αμ­φι­σβή­τη­το έλεγχο του Αιγαίου στην Ελ­λά­δα και μεταβάλλει πλοίο και ναύαρχο σε ζω­ντα­νούς μύθους.

1917-1918 Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι υπηρεσίες του είναι ελάχιστες, κα­θώς ο τουρ­κι­κός στόλος παραμένει κλεισμένος στα Δαρδανέλια λόγω της ναυ­τι­κής υ­πε­ρο­χής των Συμμάχων. Με το τέλος του πολέμου εισπλέει στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και υ­ψώ­νει την ελληνική σημαία, για να δηλώσει ότι η Ελ­λά­δα είναι ένας από τους νι­κη­τές.

1919-1922 Κατά τις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία η κύρια προσφορά του είναι να με­τα­­φέ­ρει στρατιώτες και να καλύπτει τις αποβατικές επιχειρήσεις στην Α­να­το­λι­κή Θρά­κη. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή βοηθάει στην αποχώρηση των Ελλήνων της περιο­χής.

1941 Μετά την κήρυξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο ελληνικός στόλος με­τα­φέ­ρε­ται μα­ζί με την κυβέρνηση στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το «Αβέρωφ» εί­ναι ένα α­πό τα λίγα ελ­λη­νι­κά πλοία που καταφέρνουν να φτάσουν σώα, καθώς τα πε­ρισ­σό­τε­ρα θα βυθι­στούν α­πό τις επιδρομές γερμανικών αεροπλάνων.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου το θωρηκτό περιπολεί στον Ινδικό Ωκεανό.

1944 Το πλοίο επιστρέφει την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην α­πε­λευ­θε­ρω­μέ­νη Ελ­­λά­δα και αγκυροβολεί πανηγυρικά στον φαληρικό όρμο.

1952 Το θωρηκτό έχει «γεράσει» και διατάσσεται ο παροπλισμός του.

1956 Το πλοίο ελλιμενίζεται στον Πόρο και παραμένει παραμελημένο.

1984 Το Πολεμικό Ναυτικό αποφασίζει να το μετατρέψει σε πλωτό μουσείο και το με­τα­­φέ­ρει στο Φάληρο.

Πατήστε στην εικόνα και μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού του πρωτότυπου μου­σεί­ου:


ΠΗΓΕΣ: averof.mil.gr, el.wikipedia.org - ΕΙΚΟΝΕΣ: averof.mil.gr (επιμέλεια: podilato98.blogspot.com), defence-point.gr


2 σχόλια:

Anthony12 είπε...

Καλησπέρα Δάσκαλε! :)
Πολύ ωραία αναφορά για το θωρυκτό Αβέρωφ.Η είκονα που έχετε βάλει 1η είναι βοηθητική,και γι' αυτό την αποθήκευσα στον υπολογιστή μου.:)

δάσκαλος98 είπε...

Καλησπέρα, παλικάρι μου! :))
Γι' αυτό και την άφησα μεγάλη μεγάλη. Να 'ναι χορταστική!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ