Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο

Ο βυθός δεν είναι ομοιόμορφος. Έχει βουνά και λόφους, πεδιάδες και βαθιά φα­ράγ­για, πε­ρί­που όπως και η στεριά. Όλα αυτά δημιουργούνται είτε από διεργασίες που γί­νο­νται στο εσωτερικό της Γης είτε από τα ιζήματα, δηλαδή από υλικά που προ­έρ­χο­νται από την ξη­ρά και καταλήγουν στη θάλασσα με τις βροχές και τα ποτάμια.


Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο είναι το ανάγλυφο του βυθού. Αποτελείται από υ­πο­θα­λάσ­σι­­ες ο­ρο­σει­ρές, απότομα βυθίσματα, τεράστιες λεκάνες αλλά και βαθιές υ­πο­θα­λάσ­σι­ες χα­­ρά­δρες, τις τάφρους. Υπάρχουν επίσης και υποθαλάσσια ηφαίστεια.


Στοιχεία του υποθαλάσσιου ανάγλυφου

Η υποθαλάσσια προέκταση της στεριάς λέγεται υφαλοκρηπίδα. Εκτείνεται με μικρή κλί­­ση περίπου μέχρι το βάθος των 150-200 μ. και έχει οικονομική σημασία, επειδή σχε­τί­ζε­­ται με δραστηριότητες του ανθρώπου (αλιεία, άντληση πετρελαίου κ.ά.).


Μετά την υφαλοκρηπίδα αρχίζει η ηπειρωτική κατωφέρεια. Είναι απότομη, με με­γά­λες κλί­σεις, και φτάνει σε μεγάλα βάθη (συνήθως μεγαλύτερα των 1.000 μ.).

Στη συνέχεια, σε βάθη μεγαλύτερα των 4.000 μ., βρίσκεται ο επίπεδος ωκεάνιος πυθ­­μέ­νας, η αβυσσική πεδιάδα. Το ομαλό ανάγλυφο αυτών των πεδιάδων δι­α­κό­πτε­ται από α­νυ­ψώ­σεις που θυμίζουν οροσειρές. Τις συναντούμε στο μέσο των ω­κε­α­νών και ο­νο­μά­­ζο­νται μεσοωκεάνιες ράχες.


Στη ζώνη των μεσοωκεάνιων ραχών υπάρχουν τα υποθαλάσσια όρη. Αυτά τα βου­νά εί­ναι συνήθως ηφαιστειακής προέλευσης και το ύψος τους ξεπερνά τα 1.000 μ. Πολ­λά νη­σιά, όπως η Χαβάη ή τα Γκαλαπάγκος, δεν είναι τίποτε άλλο από κο­ρυ­φές τέ­τοιων υ­πο­­θα­λάσ­σι­ων βουνών που προβάλλουν έξω από τα νερά.

Μερικά από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια όρη

Στον πυθμένα υπάρχουν και βυθίσματα με σχετικά απότομες πλευρές, οι τάφροι. Τα βά­­θη στα οποία αντιστοιχούν είναι 6.000-11.000 μ.

Η τάφρος των Μαριάνων

Η τάφρος των Μαριάνων, το βαθύτερο γνωστό μέρος των ωκεανών, βρίσκεται στον δυ­­τι­κό Ειρηνικό Ωκεανό, ανατολικά των Μαριάνων νήσων. Έχει μήκος περίπου 2.550 χι­­λιό­με­τρα, πλάτος περίπου 69 χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 10.971 μέτρα.
● Η τάφρος ερευνήθηκε το 1960 από το βρετανικό ναυτικό σκάφος «Challenger ΙΙ». Α­πό αυ­τό πήρε το όνομά του το βαθύτερο σημείο της, το Challenger Deep.


Πατήστε στην εικόνα, για να αντιληφθείτε καλύτερα το τεράστιο βάθος της τάφρου:


Κι ένα δωράκι για «ανάγνωση»

Μελετήστε τις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν και
γράψτε, εάν θέλετε, τα συμπεράσματά σας στα σχόλια:


ΠΗΓΕΣ: Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, www.gbetsis.com | ΕΙΚΟΝΕΣ: pl.forwallpaper.com (1), podilato98.blogspot.gr
(2), Ψηφιακό Σχολείο (3,8), alexandre.artus.free.fr (4), en.wikipedia.org (5), www.gbetsis.com (6-7)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.