4 Ιουν 2024

Η κλίση των ρημάτων

Τα περισσότερα ρήματα λήγουν σε /-ομαι και /-ούμαι:
 • ντύνω, ντύνομαι
 • ενοχλώ, ενοχλούμαι

(τα ρήματα με άλλες καταλήξεις είναι πολύ λίγα)

Α΄ συζυγία

Στην ενεργητική φωνή τα ρήματα της Α΄ συζυγίας λήγουν σε -ω/-⁠εις, εκτός από τα λίγα συνηρημένα:
 • ντύνω, ντύνεις
 • ακούω, ακούεις ακούς

► Τα ρήματα σε -λλω, -άγω και -βαίνω χρειάζονται λίγη προσοχή στον σχηματισμό ή στην ορθογραφία ορισμένων χρόνων.

► Το βοηθητικό «έχω» δεν παρουσιάζει δυσκολίες πέρα από κάποιους χρόνους σε μερικά σύνθετά του.

Βάφει

Στην παθητική φωνή τα ρήματα της Α΄ συζυγίας λήγουν σε -ομαι. Μάλιστα, αυτό το «αι» διατηρείται στα περισσότερα πρόσωπα του ενεστώτα και του συνεχούς μέλλοντα:
 • ντύνομαι, ντύνεσαι, ντύνεται – ντύνονται

► Μερικά ρήματα σε -ομαι σχηματίζουν τον αόριστο με λόγιο τρόπο και χρειάζονται προσοχή.

Κρύβεται

Β΄ συζυγία

Στην ενεργητική φωνή τα ρήματα της Β΄ συζυγίας λήγουν σε -ώ/-⁠είς και -ώ/-άς:
 • ενοχλώ, ενοχλείς
 • αγαπώ, αγαπάς

Η διαφορά τους βρίσκεται μόνο στους συνεχείς χρόνους· στους απλούς και συντελεσμένους οι καταλήξεις είναι ίδιες:
 • ενόχλ-ησα, έχω ενοχλ-ήσει
 • αγάπ-ησα, έχω αγαπ-ήσει

Προσπαθεί

Στην παθητική φωνή τα περισσότερα ρήματα της Β΄ συζυγίας λήγουν σε -ούμαι και -ιέμαι:
 • ενοχλούμαι, ενοχλείσαι
 • αγαπιέμαι, αγαπιέσαι

Τα υπόλοιπα λήγουν σε -άμαι και -ώμαι:
 • κοιμάμαι, κοιμάσαι
 • εγγυώμαι, εγγυάσαι

Η διαφορά τους βρίσκεται μόνο στους συνεχείς χρόνους· στους απλούς και συντελεσμένους οι καταλήξεις είναι ίδιες:
 • ενοχλ-ήθηκα, έχω ενοχλ-ηθεί
 • αγαπ-ήθηκα, έχω αγαπ-ηθεί
 • κοιμ-ήθηκα, έχω κοιμ-ηθεί
 • εγγυ-ήθηκα, έχω εγγυ-ηθεί

Προπονείται

Χωρίς συζυγία

Το ρήμα «είμαι» και μερικά αρχαιόκλιτα σε -μαι δεν ανήκουν σε κάποια συζυγία και κλίνονται με τον δικό τους τρόπο:
 • είμαι, είσαι
 • επιτίθεμαι, επιτίθεσαι
 • υφίσταμαι, υφίστασαι


Συγκεντρωτικός πίνακας

Καταλήξεις
/-εις
(συνηρημένα)
-λλω
-άγω
-βαίνω
-ομαι
(με λόγιο αόριστο)
/-είς
-ώ/-άς
-ούμαι
-ιέμαι
-άμαι
-ώμαι
Αρχαιόκλιτα σε -μαι
Άλλα ρήματα σε -μαι
Παραδείγματα
ντύνω
ακούω
αναβάλλω
εισάγω
μεταβαίνω
ντύνομαι
εμπλέκομαι
ενοχλώ
αγαπώ
ενοχλούμαι
αγαπιέμαι
κοιμάμαι
εγγυώμαι
επιτίθεμαι, υφίσταμαι
είμαι

Δείτε τις κλίσεις αναλυτικά


ΑφιερώματαΡήματα
ΕΙΚΟΝΕΣ: withlovefromlou.co.uk, dissolve.com, peekaboo.ke, oliviamoultriesoccer.com, podilato98.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

▼ Διαβάστηκαν περισσότερο την τελευταία εβδομάδα