12 Σεπτεμβρίου 2015

Γιατί κάνουμε Γλώσσα;

Η γλώσσα είναι ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας, ένα μέσο έκφρασης που χρη­σι­μο­­ποι­ού­με για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Δεν περιλαμβάνει μόνο λέ­ξεις αλ­λά και σή­μα­τα (πινακίδες οδικής κυκλοφορίας), κινήσεις (νοηματική γλώσ­σα κω­φα­λά­λων), ή­χους (νότες της μουσικής), αριθμούς (γλώσσα των μα­θη­μα­τι­κών), κώ­δι­κες (γλώσ­σα των υ­πο­λο­γι­στών) κ.ά.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 6.000 επίσημες γλώσσες στον κόσμο. Στην Ευ­­ρω­παϊ­κή Ένωση συναντάμε 24 από αυτές, ενώ η Ελληνική είναι μία από τις πα­λαι­ό­τε­­ρες.


Σχεδόν οτιδήποτε σκεφτούμε μεταφράζεται σε λέξεις, που έχουν συ­γκε­κρι­μέ­νη γραμ­­μα­τι­κή, σύνταξη και ορθογραφία. Αλλά και ο λόγος μας, προφορικός ή γρα­πτός, δεί­χνει το ύ­φος μας, το στιλ που έχουμε, αυτό που μας κάνει να ξε­χω­ρί­ζου­με α­πό τους άλλους.

Με τη βοήθεια της γλώσσας διαβάζουμε τους υπότιτλους μιας ταινίας ή το α­γα­πη­μέ­νο μας βιβλίο, γράφουμε τις σκέψεις μας, ενημερωνόμαστε ή δι­α­σκε­δά­ζου­με στον υ­πο­­λο­γι­στή.

Με τη βοήθεια της γλώσσας σκεφτόμαστε, εκφράζουμε τις επιθυμίες και τα συ­ναι­σθή­­μα­τά μας, συζητάμε, διατυπώνουμε ερωτήσεις ή ζητάμε πλη­ρο­φο­ρί­ες, μα­θαί­νου­με τον κό­σμο γύρω μας και σιγά σιγά γινόμαστε καλύτεροι άν­θρω­ποι.


Μεγαλώνοντας μαθαίνουμε όλο και περισσότερες λέξεις και αποκτούμε τη δυ­να­τό­τη­τα να περιγράφουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τις σκέψεις μας. Ε­πί­σης ερ­χό­μα­στε σε επα­φή με τον απέραντο κόσμο της λογοτεχνίας και της ποί­η­σης, του θε­ά­τρου και του κι­­νη­μα­το­γρά­φου, του τραγουδιού.

Τελικά, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη γλώσσα μας τόσο πιο σωστά εκ­φρα­ζό­μα­στε, δη­­λα­δή σκεφτόμαστε, δηλαδή ζούμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ