11 Μαΐου 2016

Μετρήσεις με τη σκάλα

Πόσο κάνει 14,35 μ. και 20 εκ.;
Πόσο κάνει 8 μ. και 25 δεκ.;

Για να κάνουμε πράξεις με μετρήσεις του μήκους, πρέπει αυτές οι μετρήσεις να εκ­φρά­ζο­­νται στην ίδια υποδιαίρεση (ή στο ίδιο πολλαπλάσιο) του μέτρου. Ε­πο­μέ­νως:
● Στο πρώτο ερώτημα πρέπει να έχουμε και τους δύο αριθμούς σε μέτρα ή εκατοστά.
● Στο δεύτερο χρειάζεται να έχουμε είτε μέτρα είτε δέκατα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορούμε να μετατρέπουμε τους αριθμούς σωστά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τη σκάλα των μετατροπών!

Εύκολες μετατροπές σε 6 βήματα!

Πόσα εκατοστά είναι τα 23,5 μέτρα;

 1  Γράφουμε το ζητούμενο στη «γλώσσα» των Μαθηματικών:

23,5 μ. = 23∙5 ∙ 100 εκ.

 2  Θυμόμαστε τη σκάλα των μετατροπών στο μήκος:


 3  Αντιγράφουμε τον αριθμό:

23,5 μ. = 23,5 ∙ 100 εκ.

 4  Αποφασίζουμε τι πράξη θα κάνουμε: πολλαπλασιασμό ή διαίρεση; Όταν κα­τε­βαί­­νου­με πολλαπλασιάζουμε, όταν ανεβαίνουμε διαιρούμε:

23,5 μ. = 23,5 ∙ 100 εκ.

 5  Σημειώνουμε το σκαλοπάτι ή τα σκαλοπάτια. Αν τα σκαλοπάτια είναι πε­ρισ­σό­τε­­ρα από ένα, τα πολλαπλασιάζουμε μεταξύ τους:

23,5 μ. = 23,5 ∙ 100 εκ.

 6  Εκτελούμε την πράξη με προσοχή:

23,5 μ. = 2.350 εκ.ΑΣΚΗΣΗ. Υπολογίστε τους παρακάτω αριθμούς με τη βοήθεια της σκάλας των με­τα­τρο­­πών:

● 24 μ. = ___________ εκ.   

● 36 μ. = ___________ χιλ.   

● 36.000 χιλ. = ___________ εκ.   

● 75.000 εκ. = ___________ μ.   

ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com


4 σχόλια:

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ