29 Μαΐου 2019

Μάχες των Ελλήνων

Σειρά ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για
την τηλεόραση του ΣΚΑΪ το 2011


Η σειρά διατρέχει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία από το τέλος του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού πο­λέ­μου του 1897 και τους Βαλκανικούς Πολέμους ώς την υπογραφή έ­ντα­ξης της χώ­ρας στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση (1979). Καταγράφει τις «μάχες» (στρα­τι­ω­τι­κές, κοι­νωνικές, πο­λι­τι­κές, ι­δε­ο­λο­γι­κές) που καθόρισαν εντέλει το πρό­σω­πο της ση­με­ρι­νής Ελλάδας.

Κάθε επεισόδιο συντίθεται από αρχειακό υλικό αλλά και από γυρίσματα σε ση­μεί­α που σχε­­τί­­ζο­­νται άμεσα με τα ιστορικά γεγονότα που σχολιάζονται. Ι­δι­αί­τε­ρα κα­λο­φτιαγ­μέ­να εί­ναι και τα γραφικά, όπως φαίνεται από όσα επέλεξα στο πα­ρα­κά­τω βί­ντε­ο:


Πατήστε στις εικόνες και δείτε όλα τα επεισόδια:


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΑ: skai.gr - ΒΙΝΤΕΟ: podilato98.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ