27 Μαΐου 2012

Η Κύπρος το 1974Τον Ιούλιο του 1974 η ελληνική χούντα οργανώνει πραξικόπημα και ανατρέπει τον Πρό­ε­δρο της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ύστερα από πέντε μέρες η Τουρ­κί­α ει­­σβάλ­λει στο νησί µε πρόσχημα την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων. Τα στρα­τεύ­μα­τά της α­πο­βι­βά­ζο­νται στον Βορρά και καταλαμβάνουν την Κε­ρύ­νει­α. Η επιχείρηση θα μεί­νει στην Ι­στο­ρί­α με την κωδική ονομασία «Αττίλας 1».

Είκοσι πέντε μέρες αργότερα, και ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για α­πο­χώ­ρη­ση από την Κε­ρύ­νει­α, πραγματοποιείται ο «Αττίλας 2». Τα τουρκικά στρα­τεύ­μα­τα προ­ε­λαύ­νουν και κα­τα­λαμ­βά­νουν την Αμμόχωστο.

Η Τουρκία κατέχει πλέον το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας (μαζί και το βό­ρει­ο τμή­­μα της πρωτεύουσας Λευκωσίας). Το τίμημα είναι 6.000 νεκροί και α­γνο­ού­με­νοι, ε­νώ 200.000 Ελληνοκύπριοι καταφεύγουν στον νότο ως πρόσφυγες. Πα­ράλ­λη­λα, οι πε­ρί­­που 50.000 Τουρκοκύπριοι των ελεύθερων περιοχών με­τα­φέ­ρο­νται στο κα­τε­χό­με­νο τμήμα του νη­σιού.

Στους επόμενους χάρτες μπορείτε να δείτε τα εδάφη που κατέχει η Τουρκία αλ­λά και το Η­νω­μέ­νο Βασίλειο (από την εποχή που η Κύπρος ήταν βρετανική α­ποι­κί­α). Τα πρώ­τα είναι γνω­στά ως Κα­τε­χό­με­να και τα δεύτερα ως βρετανικές βά­σεις.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

15 Ιουλίου 1974. Χουντικό πραξικόπημα, ο Μακάριος διαφεύγει στο ε­ξω­τε­ρι­κό.
20 Ιουλίου 1974. «Αττίλας 1».
14 Αυγούστου 1974. «Αττίλας 2».
7 Δεκεμβρίου 1974. Ο Μακάριος επιστρέφει στο νησί.

ΠΗΓΕΣ: εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (14.05.2005), el.wikipedia.org | ΧΑΡΤΕΣ:
podilato98.blogspot.com (1: rural-tourism.tph.moi.gov.cy, 2-3: el.wikipedia.org)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λάθη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στο κου­μπί «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ