16 Σεπτεμβρίου 2015

Οι δεκαδικοί αριθμοί

Αριθμοί με... συνοδεία!


Οι φυσικοί αριθμοί δεν επαρκούν για να εκφράσουμε κάποιες μετρήσεις με α­κρί­βει­α. Έ­τσι χρη­σι­μο­ποι­ού­με ένα άλλο είδος αριθμών που ονομάζονται δε­κα­δι­κοί α­ριθ­μοί.

Για παράδειγμα, όλοι στην αίθουσα του σχολείου είμαστε ψηλότεροι από 1 μ. αλ­λά δε μας λες και δίμετρους! Χρειαζόμαστε, λοιπόν, κάποιους αριθμούς που θα βρί­σκο­νται α­νά­με­σα στο 1 και στο 2.

Οι δεκαδικοί αριθμοί περιλαμβάνουν ολόκληρες μονάδες και κομμάτια τους.
● Αποτελούνται από δύο μέρη, το ακέραιο και το δεκαδικό.
● Ανάμεσα στα δύο μέρη, για να τα ξεχωρίζουμε, σημειώνουμε ένα ειδικό κόμμα που λέ­­γε­ται υ­πο­δι­α­στο­λή.


● Στο πρώτο μέρος γράφουμε τους αριθμούς όπως τους γνωρίσαμε στις μι­κρό­τε­ρες τά­­ξεις, δηλαδή με τις μονάδες τους, τις δεκάδες τους κτλ.
● Στο δεύτερο μέρος γράφουμε τους αριθμούς πάλι με μια συγκεκριμένη σειρά, δη­λα­δή πρώ­τα τα δέκατα, ύστερα τα εκατοστά και στο τέλος τα χιλιοστά.


Τόσο στο ακέραιο όσο και στο δεκαδικό μέρος κάθε τάξη είναι 10 φορές με­γα­λύ­τε­ρη α­πό την αμέσως επόμενη προς τα δεξιά της. Έτσι:

1 δεκάδα
= 10 μονάδες
1 εκατοντάδα
= 10 δεκάδες

ΑΛΛΑ ΚΑΙ:

1 δέκατο
= 10 εκατοστά
1 εκατοστό
= 10 χιλιοστά

Οι δεκαδικοί διαβάζονται με δύο τρόπους:

452,26 μ.452 κόμμα 26 μέτρα
ή
452 μέτρα και 26 εκατοστά
(του μέτρου)
0,26 μ.0 κόμμα 26 μέτρα
ή
26 εκατοστά
(του μέτρου)

ΕΙΚΟΝΕΣ: Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης (1), podilato98.blogspot.com (2-3)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ