Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Πώς μελετούμε τον κόσμο γύρω μας

Από τον μαγευτικό μικρόκοσμο που μας αποκαλύπτουν τα μικροσκόπια έως τον πολύ μα­κρι­νό κόσμο των άστρων που μελετάμε με τα τηλεσκόπια ο κόσμος μας υπακούει σε κα­νό­νες που προσπαθούμε να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε. Οι γνώσεις που α­πο­­κτού­με μας βοηθούν να παρεμβαίνουμε στο περιβάλλον, να επινοούμε τεχνικές και να κα­τα­σκευ­ά­ζου­με μηχανές που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας και πολ­λές φορές σώ­ζουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Με τις γνώσεις αυτές διατυπώνουμε θεωρίες και ερμηνεύουμε άλλα φαινόμενα που δεν εί­ναι εύκολο να μελετήσουμε ούτε με τα πιο εξελιγμένα όργανα παρατήρησης.

Το βασικό εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου που μας περιβάλλει είναι η ε­πι­στη­μο­νι­κή μέ­θο­δος. Με το πολύτιμο αυτό εργαλείο έχουμε χτίσει όλη τη γνώση στην ο­ποί­α στη­ρί­ζε­ται ο πολιτισμός μας.

Η επιστημονική μέθοδος σε πέντε βήματα

 1  Διάφορα φαινόμενα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας. Κάποια μας κι­νούν το ενδιαφέρον.
 2  Προσπαθούμε να τα ε­ξη­γή­σου­με. Συνήθως έχουμε κάποια άποψη για την ερμηνεία τους, άποψη που μπο­ρεί να είναι σωστή ή λαν­­θα­­σμέ­­­νη.
● Αυτή η άποψη λέγεται υ­πό­θε­ση.
Κάνουμε υποθέσεις...
 3  Για να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας, εκτελούμε πειράματα.
● Κατά τη διάρκειά τους πα­ρα­τη­­ρού­με προσεκτικά και ση­μει­ώ­νου­με τις πα­ρα­τη­ρή­σεις μας.
 4  Συζητάμε τις παρατηρήσεις μας και καταλήγουμε σε συ­μπε­ρά­σμα­τα. Τα συμπεράσματα είναι γε­νι­κό­τε­ρα από τις παρατηρήσεις.
Επαληθεύουμε τις υποθέσεις μας και διαπιστώνουμε αν ήταν σω­στές ή λαν­θα­σμέ­νες.
 5  Τα συμπεράσματα στα οποία κα­­τα­­­λή­­γου­­με με τα πειράματα μάς βοη­θούν να εξηγούμε πα­ρό­μοια φαι­­νό­με­να, πολλές φορές χωρίς να χρει­ά­ζε­ται να επαναλάβουμε την ί­δια διαδικασία.
● Με άλλα λόγια: γενικεύουμε τα συ­μπε­ρά­σμα­τά μας!

Ανακεφαλαίωση

ΠΩΣ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ ΜΑΣ
1. Παρατηρούμε ένα φαινόμενο

2. Υποθέτουμε πώς ερμηνεύεται

3. Πειραματιζόμαστε

4. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα, επαληθεύουμε
4. τις υποθέσεις μας

5. Γενικεύουμε τα συμπεράσματα και εξηγούμε παρό-
4. μοια φαινόμενα

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: επιστήμη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.