Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

14 Σεπτεμβρίου 2015

Πώς μελετούμε τον κόσμο γύρω μας

Από τον μαγευτικό μικρόκοσμο που μας αποκαλύπτουν τα μικροσκόπια έως τον πο­λύ μα­κρι­νό κόσμο των άστρων που μελετάμε με τα τηλεσκόπια ο κόσμος μας υ­πα­κού­ει σε κα­νό­νες που προσπαθούμε να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε. Οι γνώ­σεις που α­πο­­κτού­με μας βοηθούν να παρεμβαίνουμε στο περιβάλλον, να ε­πι­νο­ού­με τεχνικές και να κα­τα­σκευ­ά­ζου­με μηχανές που διευκολύνουν την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά μας και πολ­λές φορές σώ­ζουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Με τις γνώσεις αυτές διατυπώνουμε θεωρίες και ερμηνεύουμε άλλα φαινόμενα που δεν εί­ναι εύκολο να μελετήσουμε ούτε με τα πιο εξελιγμένα όργανα πα­ρα­τή­ρη­σης.

Το βασικό εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου που μας περιβάλλει είναι η ε­πι­στη­μο­νι­κή μέ­θο­δος. Με το πολύτιμο αυτό εργαλείο έχουμε χτίσει όλη τη γνώση στην ο­ποί­α στη­ρί­ζε­ται ο πολιτισμός μας.

Η επιστημονική μέθοδος σε πέντε βήματα

 1  Διάφορα φαινόμενα συμ­βαί­νουν στον κόσμο γύρω μας. Κά­ποια μας κι­νούν το εν­δι­α­φέ­ρον.
 2  Προσπαθούμε να τα ε­ξη­γή­σου­με. Συνήθως έχουμε κάποια ά­πο­ψη για την ερμηνεία τους, ά­πο­ψη που μπο­ρεί να είναι σωστή ή λαν­­θα­­σμέ­­­νη.
● Αυτή η άποψη λέγεται υ­πό­θε­ση.
Κάνουμε υποθέσεις...
 3  Για να ελέγξουμε τις υ­πο­θέ­σεις μας, εκτελούμε πει­ρά­μα­τα.
● Κατά τη διάρκειά τους πα­­ρα­τη­­ρού­με προσεκτικά και ση­μει­ώ­νου­με τις πα­ρα­τη­ρή­σεις μας.
 4  Συζητάμε τις παρατηρήσεις μας και καταλήγουμε σε συ­μπε­ρά­σμα­τα. Τα συμπεράσματα είναι γε­νι­κό­τε­ρα από τις πα­ρα­τη­ρή­σεις.
Επαληθεύουμε τις υποθέσεις μας και διαπιστώνουμε αν ήταν σω­­στές ή λαν­θα­σμέ­νες.
 5  Τα συμπεράσματα στα οποία κα­­τα­­­λή­­γου­­με με τα πειράματα μάς βοη­θούν να εξηγούμε πα­­ρό­­μοι­α φαι­­νό­με­να, πολλές φορές χω­ρίς να χρει­ά­ζε­ται να ε­πα­να­λά­βου­με την ί­δια διαδικασία.
● Με άλλα λόγια: γενικεύουμε τα συ­μπε­ρά­σμα­τά μας!

Ανακεφαλαίωση

ΠΩΣ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ ΜΑΣ
1. Παρατηρούμε ένα φαινόμενο

2. Υποθέτουμε πώς ερμηνεύεται

3. Πειραματιζόμαστε

4. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα, επαληθεύουμε
4. τις υποθέσεις μας

5. Γενικεύουμε τα συμπεράσματα και εξηγούμε
4. παρόμοια φαινόμενα

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: επιστήμη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.