Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Παρελθόν-παρόν-μέλλον

Από την El

Υπάρχει ένα χωριό που ονομάζεται Παρελθόν. Είναι ένα υπέροχο και παλιό χωριό. Εκεί ζει ο ξακουστός κύριος Παρελθόν. Είναι ο πρόεδρος του χωριού και ένας πολύ κα­λός άν­θρω­πος, ευγενικός και πολύ καλλιεργημένος. Οι τρεις γιοι του ο Α­ό­ρι­στος, ο Πα­ρα­τα­τι­κός και ο Υπερσυντέλικος είναι επίσης πολύ καλοί.


Το απέναντι χωριό λέγεται Παρόν, είναι πολύ όμορφο και εντυπωσιακό. Με πολ­λά καλ­λι­ερ­γη­μέ­να οικόπεδα και υπέροχα ψηλά δέντρα. Ο πρόεδρος του χωριού είναι ο κύ­ρι­ος Πα­ρόν. Είναι ένας ευγενικός και πολύ καλός άνθρωπος. Έχει και εκείνος δύ­ο γιους. Τον Ε­νε­στώ­τα και τον Παρακείμενο. Είναι πολύ συμπαθητικά και κα­λά παι­διά.


Υπήρχε και ένα χωριό ακριβώς δίπλα και το όνομα του είναι Μέλλον. Είναι ένα υ­πέ­ρο­­χο χω­ριό, πανέμορφο και σχετικά μοντέρνο. Με φυτά, δέντρα και πολλά λου­λού­δια. Ο πρό­ε­δρος του χωριού είναι ο κύριος Μέλλον. Είναι ένας ευγενέστατος, ερ­γα­τι­κός, συ­μπα­θη­τι­κός κύριος. Και αυτός έχει 3 γιους. Τον Εξακολουθητικό Μέλ­λο­ντα, τον Συ­ντε­λε­σμέ­νο Μέλ­λο­ντα και τον Συνοπτικό Μέλλοντα. Είναι έ­ξυ­πνα, εργατικά και κυρίως ευγενικά παι­διά.


Όμως καθώς τα χρόνια περνούσαν οι σχέσεις τους άρχισαν να χαλάνε. Και μετά α­πό πο­λύ καιρό ένας πόλεμος ξεκίνησε ανάμεσα στο χωριό Παρελθόν και στο χω­ριό Μέλ­­λον. Το χω­ριό Παρόν δεν είχε ανακατευτεί, ώσπου μία μέρα, 1 α­ντι­πρό­σω­πος του κά­θε χω­ριού πή­γε και έβαλε λόγια ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή οι Πα­ρό­ντες, έ­λε­γαν ό­τι οι Πα­ρελ­θό­ντες ήταν έτοιμοι να τους κηρύξουν πόλεμο, και οι Πα­ρελ­θό­ντες έλεγαν ότι οι Μελ­λο­ντι­κοί θα προσπαθούσαν μετά τον πόλεμο να τους κά­νουν να δεχτούν να γίνουν έ­να χωριό και να νικήσουν τους Παρελθόντες.

Με όλο αυτό οι Παρόντες κατέφεραν να μπουν στο πόλεμο, ο οποίος κράτησε δέ­κα ο­λό­κλη­ρα χρόνια. Κάποια στιγμή πολλοί κάτοικοι μαζί με τους γιους των προ­έ­δρων ξε­ση­κώ­θη­καν, γιατί δεν άντεχαν την καταπίεση αυτή αλλά και το μίσος των αν­θρώ­πων που πο­λε­μού­σαν. Τελικά κατάφεραν να σταματήσουν τον πόλεμο αυ­τόν.

(εικονογράφηση: El)

Σιγά σιγά, με τα χρόνια άρχισαν όλοι να γίνονται οικογένεια ξανά. Όμως συνέχισε να υ­πάρ­χει έστω και λίγο μίσος, αλλά και αυτό στο τέλος έσβησε τελείως από συ­ναί­σθη­­μα. Έ­τσι έγιναν όλοι καλοί φίλοι. Στο τέλος έγιναν ένα χωριό με μικρές πε­ρι­ο­χές, που λέ­γο­νταν Πα­ρελ­θόν, Παρόν και Μέλλον.

Το τελικό τους όνομα είναι Χρόνοι.6 σχόλια:

δάσκαλος98 είπε...

Τι ευχάριστη έκπληξη! Μπράβο, αστέρι μου! :))

Anastazzzia είπε...

Εξαιρετική ανάρτηση! Μπράβο στο συγγραφέα! Δεν έχω λόγια!

tzina45 είπε...

Τι τέλοιο που είναι; Μπράβο!

george pntlks είπε...

Έμεινα στον τόπο!! Συγχαρητήρια!

Κρίνος είπε...

Εκπληκτικό

El είπε...

Ευχαριστώ πολύ!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.