Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

8 Ιανουαρίου 2015

Τα ηφαίστεια
(προσομοίωση)

Τα ηφαίστεια, όπως και οι σεισμοί, είναι διεργασίες που δρουν στο εσωτερικό της Γης, ω­στό­σο τα αποτελέσματά τους επηρεάζουν την επιφάνεια του πλανήτη μας και αλ­λά­ζουν τη μορ­φή του. Στην περίπτωση των ηφαιστείων η λάβα που ε­ξέρ­χε­ται από τον κρατήρα στε­ρε­ο­ποι­εί­ται, δημιουργώντας νέα εδάφη.

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε μια ενδιαφέρουσα προσομοίωση και διαβάστε στη συ­­νέ­χει­α το κείμενο που τη συνοδεύει:


Η έκρηξη ενός ηφαιστείου οφείλεται στο μάγμα, το καυτό, ρευστό υλικό που βρί­σκε­ται στο ε­σω­τε­ρι­κό της Γης. Μαζί με το μάγμα υπάρχουν και αέρια, τα ο­ποί­α προ­σπα­θούν να α­νέλ­θουν προς την επιφάνεια.

Σε αυτήν τους την πορεία αυξάνουν βαθμιαία την πίεση στο εσωτερικό του η­φαι­στεί­ου και α­να­γκά­ζουν το μάγμα να ανεβεί μαζί τους. Η πίεση γίνεται ολοένα και με­γα­λύ­τε­ρη μέ­χρι που, κάποια στιγμή, το μάγμα και τα αέρια εκτοξεύονται α­πό τον κρα­τή­ρα, παρα­σύ­ροντας πέ­τρες, χώμα, φυτά και άλλα υλικά, δη­μι­ουρ­γώ­ντας τη λά­βα.

Από τον κρατήρα του ηφαιστείου θα συνεχίσουν να αναδύονται αέρια για πολ­λούς μή­­νες, ε­νώ η λάβα σιγά σιγά ψύχεται και στερεοποιείται. Το έδαφος πλέ­ον εί­ναι γό­νι­μο αλ­λά και πλού­σι­ο σε εκμεταλλεύσιμα πετρώματα...ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Γεωγραφία


3 σχόλια:

Δήμητρα και Έμμα είπε...

τέλειο!!!

Ανώνυμος είπε...

Μπορείτε να μου πείτε πως γεννιούνται τα ηφαίστεια με απλά λόγια;;;

δάσκαλος98 είπε...

Κοίταξε εδώ τι λέει η Γεωγραφία της έκτης τάξης. Είναι κατανοητό;

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.