6 Οκτωβρίου 2017

Παιχνίδια στο δάσος των Μαθηματικών

Ένα παραμύθι για τις τέσσερις πράξεις

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν στο δάσος των Μαθηματικών τέσσερα α­δερ­φά­κια, τρία κο­ρί­τσια κι ένα αγόρι. Το αγαπημένο τους παιχνίδι ήταν να βγαί­νουν και να μα­ζεύ­ουν α­­ριθ­μούς.

Τους έβρισκαν κοντά στα ποτάμια, κάτω από πλατάνια και οπουδήποτε μπορεί να βά­λει ο νους σου...


Η Πρόσθεση, η μεγαλύτερη αδερφή, τους ταίριαζε με προσοχή κι έφτιαχνε ω­ραί­α α­θροί­­σμα­τα:

5 + 8 = 13

Η Αφαίρεση, η δεύτερη αδερφή, ήταν πολύ σκανδαλιάρα. Μόλις η Πρόσθεση πή­γαι­νε να ξε­κου­ρα­στεί, πλησίαζε τα αθροίσματα και τα χαλούσε:

13 - 8 = 5

ή

13 - 5 = 8

Ο Πολλαπλασιασμός, το τρίτο παιδί, πολύ αγαπούσε την Πρόσθεση. Την πα­ρα­κο­λου­­θού­σε μερικές φορές που προσπαθούσε να αθροίσει ίδιους αριθμούς. Η καη­μέ­νη η μεγά­λη του η αδερφούλα μπερδευόταν κι έκανε λάθη:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

– Αχ! Πόσες φορές έβαλα το 2;

Τότε αποφάσιζε να τη βοηθήσει. «Μη στενοχωριέσαι, αδερφούλα», της έλεγε. «Ό­πο­τε θέ­λεις να προσθέτεις ίδιους αριθμούς, φώναζέ με. Εγώ ξέρω τι να κά­νω!»

6 x 2 = 12

Όμως κι αυτός είχε τα προβλήματά του. Η Διαίρεση, η μικρότερη, ήταν πολύ ά­τα­κτη. Έ­­μοια­ζε, μου φαίνεται, στην Αφαίρεση. Όταν ο Πολλαπλασιασμός πήγαινε να ξε­δι­ψά­σει με έ­να ποτήρι προπαίδεια, εκείνη πλησίαζε και του χαλούσε τα γι­νό­με­να:

12 : 2 = 6

ή

12 : 6 = 2

Κάποτε η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Η Πρόσθεση και ο Πολ­λα­πλα­σι­α­σμός βα­­ρέ­θη­καν τις ζαβολιές των δύο αδερφών τους και αποφάσισαν να τις πλη­ρώ­σουν με το ί­διο νό­μι­σμα. Από δω και μπρος, όποτε συναντούσαν μια α­φαί­ρε­ση ή μια δι­αί­ρε­ση, θα έ­καναν το ίδιο!

Πρώτη ξεκίνησε η Πρόσθεση. Βρήκε μια όμορφη αφαίρεση και την α­να­πο­δο­γύ­ρι­σε:

80 - 60 = 20 → 20 + 60 = 80

Στη συνέχεια ήρθε η σειρά του Πολλαπλασιασμού. Ανακάλυψε μια ανθισμένη δι­αί­ρε­ση και την έκανε δική του:

39 : 3 = 13 → 13 x 3 = 39

Η Αφαίρεση και η Διαίρεση σάστισαν. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο! Δε θύμωσαν, ό­μως, για­τί κα­τά­λα­βαν το λάθος τους. Μίλησαν με τα αδέρφια τους και α­πο­φά­σι­σαν να συ­νε­χί­σουν ό­λοι μαζί τις σκανδαλιές. Τελικά είχαν ανακαλύψει ένα νέο παι­χνί­δι...

Πλάκα που είχε!

Να, δείτε κι εσείς. Βρείτε τις πράξεις που κρύβονται

στην πρόσθεση 56 + 14 = 70


στην αφαίρεση 80 - 22 = 58


στον πολλαπλασιασμό 14 x 20 = 280


στη διαίρεση 240 : 60 = 4


ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΙΚΟΝΑ: podilato98.blogspot.com


2 σχόλια:

Νικόλας Μακροδήμος είπε...

Εξαιρετικό! Συγχαρητήρια! Το αναδημοσιεύω.

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστώ, Νικόλα! Χαιρετώ! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ