17 Δεκεμβρίου 2012

Η έννοια της μεταβλητής

Γράμματα στα Μαθηματικά! 1  Ένας άγνωστος αριθμός μπορεί να εκφραστεί με ένα γράμμα ή ένα σύμβολο. Συ­νή­θως χρη­σι­μο­ποι­ού­με το αγγλικό x.

Για παράδειγμα, η φράση «Έφαγαν όλα τα εκλεράκια! Και αυτά που έφερε η Σοφία, και τα 4 που έφερε η Φρόσω και τα 10 που έφερα εγώ!» μπορεί να γραφτεί ως x + 4 + 10.

 2  Σε κάποιους μαθηματικούς τύπους ο αριθμός που μεταβάλλεται μπορεί ε­πί­σης να συμ­βο­λι­στεί με ένα γράμμα.

Για παράδειγμα, το εμβαδό του τετραγώνου μπορεί να γραφτεί ως α · α  ή  α2 (α = το μή­κος της πλευράς του).

Το γράμμα που χρησιμοποιούμε στη θέση μιας τιμής άγνωστης ή με­τα­βαλ­λό­με­νης λέ­γε­ται με­τα­βλη­τή.

Η μεταβλητή μπορεί να πάρει διάφορες τιμές!

ΑΣΚΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε ως μεταβλητή το x και βρείτε πώς μπορούν να εκφραστούν στη γλώσ­σα των Μαθηματικών οι παρακάτω προτάσεις:

● Το άθροισμα ενός αριθμού και του 12.   

● Ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 4.   

● Ένας αριθμός αυξημένος κατά 24.   

● Η Μαρία ξόδεψε από το χαρτζιλίκι της 14 ευρώ.   

● Ο Νίκος πρόσθεσε τις οικονομίες του στα 75 ευρώ του αδελφού του.


● Η Κατερίνα είχε κάποια χρήματα και η γιαγιά της της έδωσε 20 ευρώ.


● Το τριπλάσιο ενός αριθμού.   

● Το μισό ενός αριθμού.   

● Ο Ειρηνικός Ωκεανός έχει δι­πλά­σι­α έκταση από τον Ατλαντικό.   


● Ο Ινδικός είναι μικρότερος από τον Ατλαντικό κατά 30 εκατομμύρια τε­τρα­γω­νι­κά χι­λιό­με­τρα.   

ΠΗΓΕΣ: Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης, egpaid.blogspot.com, slideboom.com/people/johngfer
ΕΙΚΟΝΕΣ: shmoop.com, CartoonStock.com, Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης (επιμέλεια όλων: podilato98.blogspot.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση».

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ