Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

17 Δεκεμβρίου 2012

Η έννοια της μεταβλητής

Γράμματα στα Μαθηματικά!


 1  Ένας άγνωστος αριθμός μπορεί να εκφραστεί με ένα γράμμα ή ένα σύμβολο. Συ­νή­θως χρη­σι­μο­ποι­ού­με το αγγλικό x.

Για παράδειγμα, η φράση «Έφαγαν όλα τα εκλεράκια! Και αυτά που έφερε η Σοφία, και τα 4 που έφερε η Φρόσω και τα 10 που έφερα εγώ!» μπορεί να γραφτεί ως x + 4 + 10.

 2  Σε κάποιους μαθηματικούς τύπους ο αριθμός που μεταβάλλεται μπορεί επίσης να συμ­βο­λι­στεί με ένα γράμμα.

Για παράδειγμα, το εμβαδό του τετραγώνου μπορεί να γραφτεί ως α · α  ή  α2 (α = το μή­κος της πλευράς του).

Το γράμμα που χρησιμοποιούμε στη θέση μιας τιμής άγνωστης ή μεταβαλλόμενης λέ­γε­ται με­τα­βλη­τή.

Η μεταβλητή μπορεί να πάρει διάφορες τιμές!

ΑΣΚΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε ως μεταβλητή το x και βρείτε πώς μπορούν να εκφραστούν στη γλώσ­σα των Μαθηματικών οι παρακάτω προτάσεις:

● Το άθροισμα ενός αριθμού και του 12.   

● Ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 4.   

● Ένας αριθμός αυξημένος κατά 24.   

● Η Μαρία ξόδεψε από το χαρτζιλίκι της 14 ευρώ.   

● Ο Νίκος πρόσθεσε τις οικονομίες του στα 75 ευρώ του αδελφού του.   

● Η Κατερίνα είχε κάποια χρήματα και η γιαγιά της της έδωσε 20 ευρώ.   

● Το τριπλάσιο ενός αριθμού.   

● Το μισό ενός αριθμού.   


● Ο Ειρηνικός Ωκεανός έχει διπλάσια έκταση από τον Ατλαντικό.   

● Ο Ινδικός είναι μικρότερος από τον Ατλαντικό κατά 30 εκατομμύρια τετραγωνικά χι­λιό­με­τρα.   

ΠΗΓΕΣ: Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης, egpaid.blogspot.com, www.slideboom.com/people/johngfer
ΕΙΚΟΝΕΣ: www.shmoop.com, www.CartoonStock.com, Μαθηματικά ΣΤ΄ τάξης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.