Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

16 Ιανουαρίου 2013

Ηνωμένες Πολιτείες

Από τη Despina01


Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποκαλούμενες επίσης Ηνωμένες Πολιτείες, ΗΠΑ ή Α­με­­ρι­κή, είναι μία ομοσπονδιακή συνταγματική δημοκρατία που περιλαμβάνει πε­νή­ντα πο­λι­­τεί­ες και μια ομοσπονδιακή περιφέρεια. Η χώρα βρίσκεται ως επί το πλείστον στην κε­­ντρι­κή Βόρεια Αμερική, όπου οι σαράντα οκτώ συνεχόμενες πολιτείες και η Ου­ά­σιν­γκτον Π.Κ., η περιφέρεια της πρωτεύουσας, βρίσκονται μεταξύ του Ειρηνικού και του Ατλαντι­κού Ω­κε­α­νού, που συνορεύουν με τον Καναδά στα βόρεια και το Με­ξι­κό στα νότια. Η πολιτεία της Α­λά­σκας βρίσκεται στο βορειοδυτικά της ηπείρου, με τον Καναδά στα ανα­τολικά και τη Ρω­σί­α στα δυτικά κατά πλάτος του Βερίγγειου Πορ­θμού. Η πολιτεία της Χα­βάης είναι ένα αρ­χι­πέ­λα­γος στον μέσο Ειρηνικό. Η χώρα ε­πί­σης κατέχει αρκετά εδάφη στον Ειρηνικό και την Καραϊβική.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ομοσπονδιακή ένωση πενήντα πολιτειών. Οι αρχικές δε­­κα­τρείς αποικίες ήταν οι διάδοχοι των δεκατριών αποικιών που εξεγέρθηκαν ε­να­ντί­ον της Με­γά­λης Βρετανίας. Στην πρώιμη ιστορία της χώρας, τρεις νέες πολιτείες ορ­γα­νώ­­θη­καν σε έδαφος που δι­α­χω­ρί­σθη­κε από τα εδάφη των υπαρχουσών πο­λι­τει­ών: το Κε­ντάκι από τη Βιρτζίνια, το Τενεσί από τη Βόρεια Καρολίνα, και το Μέιν από τη Μασαχου­σέτη. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες από τις άλλες πολιτείες δημιουργήθηκαν από ε­δά­φη που αποκτή­θηκαν μέσω πο­λέ­μων ή αγοράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Μια ομάδα ε­ξαι­ρέ­σε­ων περι­λαμβάνει το Βερ­μόντ, το Τέξας, και τη Χαβάη· κάθε μία ήταν α­νε­ξάρ­τη­τη δημοκρατία πριν εισέλθει στην Ένωση. Κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πό­λε­μο, η Δυτική Βιρτζίνια αποχω­ρίσθηκε α­πό τη Βιρτζίνια. Η πιο πρόσφατη πολιτεία –η Χαβάη– επέτυχε την προαγωγή της σε πο­λι­τεί­α στις 21 Αυγούστου 1959. Οι πο­λι­τεί­ες δεν έχουν το δικαίωμα να αποσχι­σθούν από την Ένωση.


Οι πολιτείες αποτελούν χονδρικά τον κύριο όγκο της μάζας γης των ΗΠΑ· οι δύο άλ­λες πε­ρι­ο­χές που θεωρούνται ολοκληρωμένα μέρη της χώρας περιλαμβάνουν την Πε­ρι­φέ­­ρει­α της Κολούμπια, την ομοσπονδιακή περιφέρεια όπου βρίσκεται η πρω­τεύ­ου­σα, η Ου­­ά­σιν­γκτον, και η Ατόλη Παλμύρα, ένα ακατοίκητο αλλά ενσωματωμένο έ­δα­φος στον Ει­ρηνικό Ω­κε­α­νό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης κατέχουν πέντε μεγάλα υ­περ­πό­ντι­α εδά­φη: το Που­έρ­το Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους στην Κα­ραϊ­βι­κή και την Α­μερικανική Σα­μό­α, το Γκουάμ, και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους στον Ειρηνικό. Όσοι γεννήθηκαν στις με­γά­λες περιοχές (εκτός από την Αμερικανική Σα­μό­α) κατέχουν ιθαγέ­νεια των ΗΠΑ. Α­με­ρι­κα­νοί πολίτες που κατοικούν στα εδάφη έ­χουν πολλά από τα ίδια δικαιώματα και υ­πο­χρε­ώ­σεις ως πολίτες που διαμένουν στις πο­λι­τεί­ες. Ωστόσο, γενικά απαλλάσσονται από ο­μο­σπον­δι­α­κό φόρο εισοδήματος, δεν μπο­ρούν να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο, και στο Κο­γκρέ­σο αντιπροσωπεύονται από μέ­λη χωρίς δυνατότητα ψή­φου.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Αμερική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.