Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(για μικρά παιδιά)

Από τον Συνήγορο του Παιδιού


 1  Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυ­λής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων, νομικής κα­τά­στα­­σης των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους.


 2  Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που το αφορούν.

 3  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε ένα όνομα, επώνυμο και σε ιθαγένεια.


 4  Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα α­να­γκαί­α υλικά αγαθά (στέγη, ρούχα, τροφή) και διασφαλίζει τη σωματική, νοη­τι­κή, συ­ναι­σθη­μα­­τι­κή και κοινωνική τους ανάπτυξη.


 5  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, εκτός αν αυ­τό γίνεται με κοινή απόφαση των γονέων ή ύστερα από απόφαση της Πολιτείας, ε­πει­δή οι γονείς τα παραμελούν ή τα κακομεταχειρίζονται.


 6  Όλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε θέματα που τα αφορούν. Οι ε­νή­λι­κοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους πριν πάρουν αποφάσεις γι’ αυτά.


 7  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους.

 8  Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών, στην οι­κο­γέ­νεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή τους.


 9  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ρα­δι­­ό­φω­νο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα) αλλά πρέπει και να προστατεύονται από τις αρ­νη­τι­κές επιδράσεις τους.


 10  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: βία, πα­ρα­μέ­λη­ση, κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) και εκ­με­τάλ­λευ­­ση, μέσα και έξω από την οικογένεια.


 11  Όταν η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίσει ένα παιδί, τότε η Πολιτεία α­να­λαμ­βά­­νει τη φροντίδα του με θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οι­κο­γέ­νει­α ή σε ίδρυμα, που πρέπει να σέβονται πλήρως τα δικαιώματά του.

 12  Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα φροντίδας και προ­­στα­σί­ας.

 13  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη και φροντίδα, σε εμ­βο­λια­σμούς, σε νοσηλεία κτλ.


 14  Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν ειδική φροντίδα, εκ­παί­δευ­ση και επιμόρφωση, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή.

 15  Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους. Το κράτος πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γρά­φο­νται στο σχολείο και να μην το διακόπτουν, να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την προ­σωπικότητά τους. Τα πειθαρχικά μέτρα δεν πρέπει να προσβάλλουν την α­ξι­ο­πρέ­πει­α των μαθητών.


 16  Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και στην ψυχαγωγία.


 17  Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή οικονομικής εκ­με­τάλ­λευ­σης (επαιτεία, εκπόρνευση, πορνογραφία, δουλεμπόριο κτλ.). Έχουν όμως δικαίωμα στην εργασία με ασφάλιση και υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με την ηλικία τους, το εί­δος ερ­γασίας, το ωράριο κτλ.


 18  Τα παιδιά που είτε τα ίδια είτε μέλη της οικογένειάς τους κάνουν χρήση ναρ­κω­τι­­κών ή άλλων ουσιών που προκαλούν εξάρτηση έχουν δικαίωμα κατάλληλης υ­πο­στή­­ρι­ξης.

 19  Τα παιδιά που συλλαμβάνονται και δικάζονται έχουν δικαίωμα να α­ντι­με­τω­πί­ζο­νται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή, να ενημερώνονται α­να­λυ­τι­κά από τις Αρχές σε κατανοητή γλώσσα και να έχουν νομική βοήθεια. Σε πε­ρί­πτω­ση που είναι απολύτως απαραίτητη η κράτησή τους, αυτή πρέπει να γίνεται χω­ρι­στά α­πό ενήλικα ά­τομα και με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ανάγκες τους.


ΠΗΓΗ: www.0-18.gr | ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γαβριήλ Παγώνης

Δείτε εδώ το κείμενο της Σύμβασης για μεγαλύτερα παιδιά.2 σχόλια:

BIKY είπε...

Τέλειες οι φωτογραίιες!!! Η μαθήτριά σας Κ.Π

δάσκαλος98 είπε...

Αστέρι μου! Χαίρομαι που σου άρεσαν! :D

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.