9 Σεπτεμβρίου 2011

Οι φίλοι

Οι φίλοι αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη ζωή μας. Φα­ντα­στεί­τε τι θα γι­­νό­ταν αν δεν είχατε τους φίλους για να παίζετε το α­γα­πη­μέ­νο σας ε­πι­τρα­πέ­ζι­ο, να συ­ζη­­τά­τε την γκάφα που κάνατε στο σχολείο ή να σας συ­μπα­ρα­στέ­κο­νται όταν έ­χε­τε κάποιο πρό­βλη­μα...

Φυσικά, αυτά μπορείτε να τα κάνετε και με τους γονείς και τους δασκάλους σας, αλ­­λά με τους φίλους όλα γίνονται πιο ωραία και ξεχωριστά!

Αν τώρα σκέφτεστε: «Τι ωραία! Θέλω κι εγώ κάποιον που να μπορούμε να κά­νου­με τα πά­ντα μαζί. Αύριο θα βρω έναν φίλο!», θα σας απογοητεύσω:

Το να κάνουμε φίλους δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται!


Ίσως έχετε προσέξει πως κάποια παιδιά φαίνεται να έχουν φίλους τούς συμ­μα­θη­τές ό­λης της τάξης, ενώ άλλα έχουν μόνο δύο, τρεις ή ακόμη και ένα φί­λο.

Σημαίνει αυτό κάτι; Όχι!

Ο αριθμός των φίλων που έχει ο καθένας μας δε λέει απολύτως τίποτα. Αυτό ε­ξαρ­τά­ται κυ­ρί­ως από τον χαρακτήρα του καθενός:
◾ Τα άτομα που είναι πολύ κοινωνικά συνήθως έχουν πάρα πολλούς φίλους. Τους πιο πολ­­λούς όμως δεν τους γνωρίζουν και πολύ καλά, είναι περισσότερο κά­τι σαν γνω­στοί.
◾ Τα παιδιά που έχουν λίγους φίλους, τους ξέρουν τόσο καλά που μπορούν να μας πουν α­κό­μη και ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό!

Σημασία δεν έχει ο αριθμός των φίλων μας,
αλλά η σχέση που διατηρούμε μαζί τους!

Οι σχέσεις με τους φίλους μας (αλλά και όλους τους ανθρώπους) είναι σαν τις... ντο­­μά­­­τες: Πρέ­πει να τις καλλιεργούμε και να τις φροντίζουμε με επιμέλεια, ώ­στε να αν­θί­σουν, να βγά­λουν «καρπό» και να τις απολαύσουμε.

Να μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό:

1 Πρώτα πρώτα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και μά­λι­­στα έχει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός. Δεν μπορούμε να α­παι­τού­με οι φίλοι μας να έ­χουν τις ίδιες ακριβώς απόψεις με εμάς, αλλά πρέ­πει να δε­χό­μα­στε την α­ντί­θε­τη άποψή τους.

2 Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πώς θέλουμε εμείς να μας συμπεριφέρονται και α­νά­­λο­γα να συμπεριφερόμαστε στους φίλους μας (αλλά και σε όλους τους άλ­λους: γο­νείς, δα­σκά­λους, γνωστούς). Δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ κάτι που δε θα θέλαμε να κάνουν σε ε­μάς.

3 Το να σχολιάζουμε στους φίλους μας άλλα παιδιά είναι μια παγίδα που δε θα μας βγει σε καλό, διότι οι φίλοι μας θ’ αρχίσουν να σκέφτονται ότι ίσως σχο­λι­ά­ζου­με και αυ­τούς σε άλ­λα παιδιά.

4 Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου. Πρέ­πει να δί­νου­με σημασία και σ’ αυτά που έχει να πει ο φίλος μας και όχι να τον βομ­­βαρ­­δί­­ζου­­με με τα δικά μας προβλήματα ή τις δικές μας προτιμήσεις!

5 Αν ποτέ τσακωθείτε με κάποιον από τους φίλους σας, μην ανησυχήσετε. Φρο­­ντί­­στε ό­σο το δυνατόν πιο γρήγορα να του μιλήσετε και προσπαθήστε να βρείτε μια λύ­ση στο πρό­βλη­μα που δημιουργήθηκε. Ακόμη κι αν δεν κάνατε εσείς το λά­θος, μην α­φή­σε­τε την πε­ρη­φά­νια να σας απομακρύνει από τον φίλο σας και κά­ντε το πρώτο βή­μα.

Αν κάνατε εσείς το λάθος, να θυμάστε πάντοτε πως
ένα «Συγνώμη!» πολλές φορές κάνει θαύματα!


ΠΗΓΗ: medlook.net/kids - ΕΙΚΟΝΕΣ: users.sch.gr/DEMIRAKOU/, ribbonsandballoons.com


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάρα πολύ όμορφη ανάρτηση.....

δάσκαλος98 είπε...

Ευχαριστώ! :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κε­φα­λαί­α (σημαίνει ότι φωνάζετε), για­τί τα σχό­λι­α θα διαγράφονται.
Πριν τη δη­μο­σί­ευ­ση ελέγξτε για τυχόν λά­θη α­προ­σε­ξί­ας, πατώντας στην «Προ­ε­πι­σκό­πη­ση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ