Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Η Χάρτα των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Από τη UNICEF


 1  Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω. Από τη στιγμή της γέν­νη­σής μου έ­χω δικαίωμα στη φροντίδα, στην αγάπη, στην ασφάλεια και στη μόρφωση. Κι αυτό δεν εί­ναι μόνο δικό μου δικαίωμα· είναι δικαίωμα όλων των παιδιών του κό­σμου αλλά και μια ευ­θύ­νη που όλοι εσείς οι «μεγάλοι» έχετε.

 2  Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κό­σμο χωρίς βία και φτώχεια. Άνθρωποι πει­νά­νε, άν­θρω­ποι πονάνε, άνθρωποι σκοτώνονται, άνθρωποι ανησυχούν για το μέλ­λον τους. Έ­νας κόσμος γεμάτος βία και φτώχεια. Δε θέλω να μεγαλώσω σε έναν τέ­τοιο κό­σμο.

 3  Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό πε­ρι­βάλ­­λον. Μεγαλώνω σε μια πόλη χωρίς πράσινο, χωρίς δέντρα, χωρίς αλάνες. Μα­θαί­νω τα δά­ση, τις λίμνες και τα ζώα μέσα από την τηλεόραση, τα περιοδικά και τα βι­βλί­α. Λες και πρό­κει­ται για έναν άλλο κόσμο. Θέλω να έρθω σε επαφή με τη φύση, να σκαρφαλώσω στα δέντρα, να λερωθώ στο χώμα. Σ’ αυτόν τον κόσμο θέλω να ζή­σω.


 4  Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της γνώσης. Όταν με­γα­­λώ­σω θέλω να γίνω αστροναύτης ή πιλότος ή ποδοσφαιριστής. Να σου πω την α­λή­θεια, δεν ξέρω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω αλλά δεν πειράζει. Πειράζει όμως να θέ­λω να γίνω κά­τι και να μην μπορώ.

 5  Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω. Πρέπει να διαβάζω. Πρέ­πει να πηγαίνω στο σχολείο. Πρέπει να πηγαίνω στα αγγλικά. Πρέπει να πηγαίνω στο ω­­δεί­ο. Πρέπει όμως και να παίζω, έτσι δεν είναι; Πρέπει να μου δώσετε τον χρό­νο και τον χώ­ρο που χρειάζεται για να το κάνω.

 6  Δικαιούμαι να μάθω τι είναι καλό για την ψυχική και τη σω­μα­τι­κή μου υγεία. Ζω μέ­σα στο σώμα μου και μαζί του μεγαλώνω. Γι’ αυτό έχω δικαίωμα να μάθω ό,τι α­φο­ρά τη σω­ματική μου υγεία και να γνωρίζω πώς να φροντίζω το σώμα μου, για να εί­μαι και να νιώ­θω πά­ντα καλά.

 7  Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου. Ξέρω πως είναι δύ­σκο­λο να με­γα­λώ­σεις σήμερα ένα παιδί. Ξέρω πως δουλεύετε σκληρά για να μη μου λεί­πει τί­ποτα. Υ­πάρ­χουν φορές όμως που μου λείπετε εσείς.


 8  Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ δεν ξέ­ρω τι είναι αθωότητα. Ξέρω όμως πως δε βρίσκεται στις βίαιες ταινίες που βλέπω, ού­τε στους ε­ξο­ντω­τι­κούς ρυθμούς που ζω. Θα τη δείτε στο βλέμμα ενός παιδιού, στον τρόπο που α­πο­τυ­πώ­νει τον κόσμο σε μια παιδική ζωγραφιά. Γι’ αυτό μη μου δεί­χνε­τε εικόνες και πράγ­μα­τα που δεν πρέπει να βλέπω. Δείτε εσείς τις δικές μου ει­κό­νες, εικόνες ενός κό­σμου κα­λύ­τε­ρου.

 9  Δικαιούμαι να ζήσω σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δε­δο­μέ­να. Παι­διά χωρίς τη θέλησή τους γίνονται «θέμα» σε εφημερίδες και κανάλια. Έτσι στιγ­μα­τί­­ζο­νται και συχνά αναγκάζονται να αλλάξουν σχολείο και γειτονιά. Είναι παι­διά που δεν τα σε­βά­στη­κε η κοινωνία.

 10  Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. Έναν κόσμο στον οποίο θα με­γα­λώ­σω αύριο τα δικά μου παιδιά. Τώρα παίζω με τις κούκλες που μου έφεραν οι γο­νείς μου. Αύριο θα παίζω με τα παιδιά που θα φέρω εγώ στον κόσμο. Θέλω να τα πε­ρι­­μέ­νει ένας κόσμος καλύτερος: πιο ανθρώπινος, πιο δίκαιος και πιο ειρηνικός για όλους.


ΠΗΓΗ: Ενημερωτικό έντυπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2 σχόλια:

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ είπε...

Συγχαρητήρια δάσκαλε, για την ανάρτησή σου σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών! Θα πρέπει όλοι να τα γνωρίζουν, μικροί και μεγάλοι...

δάσκαλος98 είπε...

Δίκιο έχεις...
Ευχαριστώ! Θα συνεχιστούν οι σχετικές αναρτήσεις. :))

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.