13 Μαΐου 2012

Aποκωδικοποιώντας... παιδικές ζωγραφιές!

Από την ElΜαθήτρια της
έκτης τάξης

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έχουν προτιμήσεις σε συγκεκριμένα χρώματα, τα ο­ποί­α χρη­σι­μο­ποι­ούν όταν ζωγραφίζουν. Τι σημαίνει αυτό; Κόκκινο, πράσινο, κί­τρι­νο ή μπλε, φω­τει­νά, σκούρα ή πολλά χρώματα, κάθε επιλογή υποδηλώνει συ­γκε­κρι­μέ­να συ­ναι­σθή­­μα­τα και διαθέσεις.

Οι παιδοψυχολόγοι μελετούν τις ζωγραφιές των παιδιών και «α­πο­κω­δι­κο­ποι­ούν» ό,τι κρύ­­βε­­ται πίσω από αυτές, καθώς τα χρώματα που επιλέγουν είναι δη­λω­τι­κά των συ­­ναι­­­σθη­­μά­­των, των στοιχείων του χαρακτήρα αλλά και του ψυ­χι­σμού τους.


Πράσινο: επιμονή, πείσμα, στα­θε­ρό­τη­τα, κοινωνικότητα, ευ­αι­σθη­σί­α, ε­γω­κε­ντρι­σμός

Κίτρινο: δυναμισμός, ε­νερ­γη­τι­κό­τη­τα, αισιοδοξία, ευφυΐα, α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα, φι­λο­δο­ξί­α

Πορτοκαλί: ήρεμη συμπεριφορά, θάρ­ρος, έντονος συ­ναι­σθη­μα­τι­σμός

Κόκκινο: δυναμισμός, ζωντάνια, αυ­θορ­μη­τι­σμός, εφευρετικότητα, αυ­το­πε­ποί­θη­ση, η­γε­τι­κό πνεύμα

Καφέ: ενοχική συμπεριφορά, έλ­λει­ψη φιλοδοξίας

Ροζ: ηρεμία, γαλήνη, εμπιστοσύνη

Μπλε: έλεγχος συναισθημάτων, ε­πι­φυ­λα­κτι­κό­τη­τα, αφοσίωση, ει­λι­κρί­νει­α, ευ­φυΐα

Μαύρο: φόβος, άγχος, μελαγχολία, α­νη­συ­χί­α, περιθωριοποίηση, ε­σω­στρέ­φει­α

Γκρι: αντιδραστική ή δύσκολη συ­μπε­ρι­φο­ρά, ισχυρογνωμοσύνη, ε­σω­στρέ­φει­α

Άσπρο: δειλία, έντονες αναστολές, υ­περ­βο­λι­κή ευαισθησία

Φωτεινά χρώματα: εξωστρέφεια, κοι­νω­νι­κό­τη­τα

Σκούρα χρώματα: εσωστρέφεια, με­λαγ­χο­λί­α, ανησυχία

Πολλά χρώματα: θετικά συ­ναι­σθή­μα­τα, έντονη χαρά, ενθουσιασμός

ΠΗΓΗ: perierga.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται.
Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στην «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ