Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

14 Μαΐου 2012

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να ε­ξυ­πη­ρε­τεί την ωρίμανση των ωαρίων, τη γονιμοποίηση, την κύηση και τον τοκετό. Α­πο­τε­λεί­ται από τις ωοθήκες, τις σάλπιγγες, τη μήτρα και τον κόλπο.

(πρόσθια και πλαϊνή όψη)

 1  Ωοθήκες. Σε αυτές φυλάσσονται και ωριμάζουν τα ωάρια. Εδώ επίσης πα­ρά­γο­νται οι γυ­ναι­κεί­ες ορμόνες.
Μέσα στις ωοθήκες υπάρχουν γύρω στα 200.000 ωάρια, τα οποία έχουν δη­μι­ουρ­γη­θεί κα­τά την εμβρυϊκή ηλικία. Από την εφηβική ηλικία και μετά, και κάθε 28 η­μέ­ρες περίπου, ω­ρι­μά­ζει ένα ωάριο εναλλάξ σε κάθε ωοθήκη: στην αριστερή τον ένα μή­να, στη δεξιά τον ε­πό­με­νο.
Η περιοδική αυτή διαδικασία μειώνεται μετά την ηλικία των 40 περίπου ετών, κατά την κλι­μα­κτή­ρι­ο, και σταδιακά τερματίζεται. Έτσι, μόνο περίπου 400 ωάρια ω­ρι­μά­ζουν συνολι­κά κατά τη διάρκεια ζωής μιας γυναίκας.

 2  Σάλπιγγες. Συνδέουν τις ωοθήκες με τη μήτρα. Στην ιατρική ορολογία ο­νο­μά­ζο­νται ω­α­γω­γοί, επειδή είναι οι «δρόμοι» από τους οποίους περνούν τα ωάρια για να πά­νε στη μή­τρα.
Όταν ένα ώριμο ωάριο περνάει από την ωοθήκη στη σάλπιγγα λέμε ότι υπάρχει ω­ορ­ρη­­ξί­α.

 3  Μήτρα. Στα τοιχώματά της εμφυτεύεται το γονιμοποιημένο ωάριο και, αργότερα, το έμ­βρυ­ο.
Αν το ωάριο δε γονιμοποιηθεί, αποβάλλεται μέσω του κόλπου ό,τι είχε δη­μι­ουρ­γη­θεί για να φιλοξενήσει τη νέα ζωή: βλέννα, αίμα και κυτταρικά υπολείμματα. Η δι­α­δι­κα­σί­α αυτή ο­νο­μά­ζε­ται έμμηνη ρήση ή «περίοδος» και γίνεται για να επανέλθει το εν­δο­μή­τρι­ο (δηλα­δή ο ι­στός που καλύπτει το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας) στην αρ­χι­κή του κατάσταση.

Ο έμμηνος κύκλος της γυναίκας
(μια σχετική παρουσίαση βρίσκεται εδώ)

 4  Κόλπος. Σε αυτόν εισέρχεται το πέος κατά τη σεξουαλική επαφή, προκειμένου να α­­πε­λευ­θε­ρώ­σει τα σπερματοζωάρια που θα προσπαθήσουν να γονιμοποιήσουν το ω­ά­ρι­ο.
Σε κάθε σεξουαλική επαφή στο εσωτερικό του κόλπου α­πε­λευ­θερώνονται ε­κα­τομ­μύ­ρι­α σπερ­μα­το­ζω­ά­ρι­α, τα οποία κινούνται με τη βοήθεια της ουράς τους προς τις σάλ­πιγ­γες, ώ­στε να συναντηθούν με το ωάριο.

ΠΗΓΗ: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Βιολογία Α΄ Γυμνασίου1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

τελειο

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.