Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

14 Μαΐου 2012

Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα

Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να ε­ξυ­πη­ρε­τεί την πα­ρα­γω­γή σπερματοζωαρίων και τη μεταφορά τους στον κόλπο της γυ­ναί­κας. Α­πο­τε­λεί­­ται από τους όρχεις, την εκφορητική οδό, την ουρήθρα και το πέος.

(πρόσθια και πλαϊνή όψη)

 1  Όρχεις. Βρίσκονται μέσα σε έναν μικρό σάκο κάτω από το πέος, το όσχεο. Εκεί πα­­ρά­γο­νται τα σπερματοζωάρια (τα αναπαραγωγικά κύτταρα του άντρα), καθώς και οι αν­δρικές ορ­μό­νες.
Κατά την εμβρυϊκή ζωή οι όρχεις βρίσκονται μέσα στην κοιλιά. Στο όσχεο κα­τε­βαί­νουν λί­γο πριν τη γέννηση του αγοριού.
Το όσχεο δεν προστατεύει μόνο τους όρχεις αλλά εξασφαλίζει και την κατάλληλη θερ­­μο­κρα­σί­α για την παραγωγή των σπερματοζωαρίων.

Ο όρχις είναι αρχαιόκλιτο αρσενικό, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στην κλίση και στην ορ­θο­γρα­φί­α του: ο όρχις, του όρχεως, τον όρχι
ορ­θο­γρα­φί­α του: οι όρχεις, των όρχεων, τους όρχεις

 2-3  Εκφορητική οδός και ουρήθρα. Μέσα από αυτές οδηγούνται τα σπερ­μα­το­ζω­ά­ρι­α α­πό τους όρχεις στο πέος.

 4  Πέος. Μεταφέρει τα σπερματοζωάρια στον κόλπο της γυναίκας κατά τη σε­ξου­α­λι­κή ε­­πα­φή, τη λεγόμενη και συνουσία.
Το πέος αποτελείται από πολλά σηραγγώδη σωμάτια, τα οποία γεμίζουν με αίμα ό­ταν ο άν­δρας ερεθίζεται σεξουαλικά. Με τον τρόπο αυτό το πέος γίνεται μεγαλύτερο και σκλη­­ρό­τε­ρο, ώστε να μπορέσει να εισέλθει στον κόλπο.
Μέσα στο πέος βρίσκεται η ουρήθρα, από όπου ελευθερώνονται τα σπερ­μα­το­ζω­ά­ρι­α κα­τά την εκσπερμάτωση.

Η παραγωγή σπερματοζωαρίων ξεκινά περίπου από την ηλικία των 12 ετών. Τα σπερ­μα­­το­ζω­ά­ρι­α αποτελούνται από μια κεφαλή, στην οποία βρίσκεται το γενετικό υ­λι­κό, και μια ου­ρά, η οποία τους προσδίδει την απαραίτητη κινητικότητα.

Τα σπερματοζωάρια κινούνται με τη βοήθεια του μαστιγίου.

Κατά την εκσπερμάτωση τα σπερματοζωάρια οδηγούνται μέσω της εκφορητικής ο­δού προς τη σπερματοδόχο κύστη και τελικά στην ουρήθρα. Στην πορεία τους αυτή δέ­χο­νται τις εκκρίσεις διαφόρων αδένων, όπως για παράδειγμα του προστάτη, οπότε σχη­μα­τί­ζε­ται έ­να παχύρρευστο υγρό, το σπέρμα. Το υγρό αυτό διευκολύνει την κί­νη­ση των σπερ­μα­­το­ζω­α­ρί­ων και ταυτόχρονα τους εξασφαλίζει θρεπτικές ουσίες.
● Η εκσπερμάτωση μπορεί να συμβεί και κατά τη διάρκεια του ύπνου (ονείρωξη).

Τέλος, επειδή η παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι συνεχής, αν δε συμβεί εκ­σπερ­μά­τω­­ση, τα σπερματοζωάρια απορροφώνται.

ΠΗΓΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Βιολογία Α΄ Γυμνασίου | ΕΙΚΟΝΕΣ: Φυσικά ΣΤ΄ τάξης, Βιολογία Α΄ ΓυμνασίουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.